Urgentná akcia

Zatvorená: Slovenská vláda musí ukázať ľudskosť

Slovenská republika, akcia začala 8.9.2015

Čelíme najväčšej utečeneckej kríze od druhej svetovej vojny. Milióny ľudí utekajú pred bombardovaním a plynovými útokmi v Sýrii, pred mučením a zotročovaním v Eritrei, pred násilím a zneužívaním v ich domovských krajinách.

Od januára 2015 sa viac ako 411 000 ľudí, prevažne utečencov a utečenkýň, vybralo na nebezpečnú cestu s cieľom nájsť útočište v Európe. Viac ako 2 900 z nich počas toho zomrelo. Ich útrapy sa však zďaleka nekončia pri vstupe do Európy.

Najciteľnejší dopad tejto krízy nie je však v Európe alebo na jej hraniciach. Libanon hostí viac ako jeden milión utečencov a utečenkýň zo Sýrie. Tí tvoria štvrtinu populácie krajiny. Pakistan, Etiópia a Čad sú takisto hostiteľské krajiny pre ľudí, ktorí utekajú zo svojich domovov.

Amnesty International preto vyzýva európskych predstaviteľov, ktorí sa 15. októbra zúčastnia zasadnutia Európskej Rady, aby bezodkladne prijali opatrenia na koordinovanú a účinnú reakciu na túto krízu. Musia zabezpečiť, aby utečenci a utečenkyne, ktorí prídu do Európy, dostali takú podporu a ochranu, na akú majú podľa európskeho práva nárok.

Pozadie prípadu

Prečítajte si odporúčania Amnesty International pre európske vlády vypracované pre ochranu utečencov a utečenkýň.

Dôvody, prečo žiada Amnesty International sprístupnenie bezpečných a legálnych ciest, ktoré umožnia utečencom a utečenkyniam dostať sa do Európy a požiadať o azyl bez toho, aby museli riskovať svoje životy na nebezpečných cestách po mori či niesť tisícky kilometrov svoje deti a svoj jediný majetok.

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

Výzvu so všetkými vašími podpismi sme 14.10. odovzdali na ministerstve vnútra. Vaše podpisy boli súčasťou celoeurópskej výzvy pre predstaviteľov a predstaviteľky EÚ, aby otvorili bezpečné a legálne cesty pre ľudí na úteku. Spolu túto výzvu podporilo viac ako 280 tisíc ľudí. Ďakujeme za vašu podporu!

Obrázky z odovzdania výzvy v Bruseli si môžete pozrieť tu.

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • zabezpečiť viac legálnych a bezpečných ciest do Európy,
  • podporiť a zapojiť sa do núdzových plánov presídlenia a prijať svoj podiel utečencov a utečenkýň a žiadateľov a žiadateliek o azyl, ktorí v súčasnej dobe prichádzajú do Európy,
  • zaviazať sa k napraveniu azylového systému EÚ, vrátane vytvorenia spravodlivejšieho mechanizmu na rozdelenie zodpovednosti za žiadateľov a žiadateľky o azyl medzi všetkými členskými štátmi.

Adresáti petície:

  • Róbert Kaliňák: Minister vnútra SR