Urgentná akcia

Za obranu ľudských práv 24 rokov väzenia? Nedovoľme to!

Irán, akcia začala 21.7.2020, petícia je stále aktívna

Iránska aktivistka a obrankyňa práv žien, 22-ročná Saba Kordafshari, sa v máji 2020 dozvedela, že jej súdne orgány v tajnosti nezákonne zvýšili trest odňatia slobody z 9 na 24 rokov. Rozhodnutie sa opiera o pozmenený rozsudok odvolacieho súdu z novembra 2019. Už pôvodný rozsudok odvolacieho súdu bol pritom výsledkom vykonštruovaných obvinení.

Sabu väznia z jediného dôvodu – zasadzuje sa za ľudské práva a v rámci svojej práce sa podieľala aj na kampaniach proti iránskym diskriminačným zákonom o nútenom zahaľovaní.

22-ročná obrankyňa ľudských práv Saba Kordafshari je nespravodlivo väznená v teheránskom väzení za to, že sa v rámci svojej práce venovala aj kampaniam proti iránskym diskriminačným a ponižujúcim zákonom o povinnom zahaľovaní. Pôvodne jej hrozil trest odňatia slobody na 24 rokov, v novembri 2019 však odvolací súd zamietol obvinenia, podľa ktorých sa mala dopustiť „podnecovania skazenosti a prostitúcie“ tým, že podporovala ženy, aby nenosili pokrývku vlasov, a znížil jej trest o 15 rokov – z 24 rokov na 9 rokov odňatia slobody.

Koncom mája 2020 Saba počas výkonu trestu zistila, že súdne orgány v tajnosti nezákonne zmenili jej odvolací rozsudok a ďalšie súvisiace súdne záznamy, z ktorých aktuálne vyplýva, že jej súd uložil trest odňatia slobody na 24 rokov, do ktorého zarátal aj 15 rokov za už spomínané „podnecovanie skazenosti a prostitúcie“.

Sabin právnik sa o týchto zmenách dozvedel až po tom, ako ho Saba kontaktovala z väzenia. Úrady mu odmietli vysvetliť príčiny a okolnosti týchto zmien. Kvôli pozmenenému rozsudku tak Sabe hrozí o 15 rokov dlhší trest.

Sabine právo na spravodlivý súdny proces bolo opakovane porušované – počnúc jej zatknutím 1. júna 2019, pokračujúc prípravným konaním, počas ktorého nemohla kontaktovať svojho právnika, až po jej vypočúvanie a držanie v samoväzbe. Revolučná garda Sabu dokonca na 12 dní násilne preložila na iné, neznáme miesto. Počas tohto obdobia s ňou zle a ponižujúco zaobchádzali a snažili sa ju prinútiť k „priznaniu“ pred kamerou – napríklad aj tým, že jej na hlavu na celé hodiny natiahli vrece a vyhrážali sa jej, že zatknú aj jej matku, obrankyňu práv žien Raheleh Ahmadi, k čomu naozaj došlo 10. júla 2019. Súdny proces, ktorý nasledoval v auguste 2019, bol veľmi nespravodlivý – Sabino právo na účinnú obhajobu bolo znemožnené, nakoľko jej právnikovi bolo dovolené preskúmať súdny spis až v deň súdneho konania.

Sabe zamietli aj prístup k zdravotnej starostlivosti, o ktorý žiadala kvôli problémom s tráviacim traktom, na ktoré sa liečila aj v minulosti. Neliečené zdravotné problémy sa jej vo väzení zhoršili. Po roku opakovaných sťažností a bolestí ju nakoniec 29. júna 2020 previezli do nemocnice. Saba však tvrdí, že lekár nevykonal komplexné vyšetrenie a povedal jej, že na kolonoskopiu, endoskopiu a ultrazvuk pôjde inokedy, pričom konkrétny dátum neurčil.

Podpíšte petíciu adresovanú najvyššiemu predstaviteľovi iránskej justície Ebrahimovi Raisimu a žiadajte okamžité bezpodmienečné prepustenie aktivistky, nestranné a nezávislé vyšetrenie jej únosu, ako aj ďalšieho zlého a ponižujúceho zaobchádzania, ktoré musela strpieť, a o vyvodenie zodpovednosti.

Pozadie prípadu

V auguste 2019 bola Saba Kordafshari Revolučným súdom v Teheráne vo veľmi nespravodlivom súdnom procese odsúdená na 24 rokov väzenia za jej prácu v oblasti ochrany ľudských práv. Trest sa skladal z troch častí – na 7 a pol roka ju odsúdili za „zhromažďovanie sa s cieľom spáchať trestné činy proti národnej bezpečnosti“, na 1 a pol roka za „šírenie antisystémovej propagandy“ a na 15 rokov za „podnecovanie skazenosti a prostitúcie“ podporovaním žien, aby si nezahaľovali vlasy. V novembri 2019 bolo jej právnikovi formálne oznámené, že odvolací súd v Teheráne Sabe zrušil trest za „podnecovanie skazenosti a prostitúcie“, a tým znížil celkový trest odňatia slobody z 24 na 9 rokov – čo podľa iránskych zákonov znamená, že bude môcť byť prepustená najskôr po 7 a pol roku. Sabinmu právnikovi povolili preskúmať písomný rozsudok odvolacieho súdu, no jeho kópia mu nebola poskytnutá.

V marci 2020 mala Saba Kordafshari možnosť prečítať si rozsudok odvolacieho súdu z novembra 2019, jej žiadosť o poskytnutie kópie rozsudku jej právnikovi však zamietli, odvolávajúc sa na článok 380 iránskeho trestného poriadku, ktorý orgánom umožňuje, aby neposkytli obžalovaným a ich právnym zástupcom písomnú kópiu rozsudku, ak ide o trestné činy proti „slušnosti“ alebo „národnej bezpečnosti“. Tento postup porušuje povinnosť iránskych orgánov zabezpečiť zverejňovanie rozsudkov vydaných v trestnoprávnych záležitostiach (s určitými výnimkami, ktoré nie sú pre tento prípad relevantné) podľa článku 14 odseku 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorého je Irán zmluvnou stranou.

Dňa 26. mája 2020 dostala Saba Kordafshari od Úradu pre vykonávanie trestov list s rozpisom obvinení, rozsudkov a počtov rokov, ktoré musí stráviť vo väzení. Po jeho prečítaní zostala v šoku, lebo zistila, že dokument zahŕňa aj obvinenie z „podnecovania skazenosti a prostitúcie“. Následne sa dozvedela, že súdne orgány údajne v tajnosti nezákonne zmenili rozsudok odvolacieho súdu z novembra 2019 tak, aby potvrdzoval pôvodný rozsudok v plnom rozsahu.

Právnik Saby Kordafshari podal sťažnosť ihneď, ako sa o zmene rozsudku dozvedel. Orgány činné v trestnom konaní mu oznámili, že nakoľko rozhodnutie z novembra 2019 nepodpísali všetci odvolací sudcovia, zmena rozhodnutia „je právoplatná“. Saba však dostala informácie, podľa ktorých k zmene rozsudku došlo s vedomím sudcov teheránskeho odvolacieho súdu.

Sabu Kordafshari po zatknutí 11 dní držali v samoväzbe v detenčnom ústave Vozara v Teheráne, kde ju vypočúvali pred jej presunom do väznice v susednom okrese Shahr-e Rey 11. júna 2019. Revolučná garda Sabu následne 2. júla 2019 preložila na iné miesto, pričom jej rodina nemala počas 12 dní – do 13. júla 2019 – žiadne informácie o jej stave a mieste pobytu.

Dňa 13. Augusta 2019 bola Saba Kordafshari presunutá do ženského oddelenia väzenia Evin, kde je nespravodlivo väznená aj jej matka, obrankyňa práv Raheleh Ahmadi. Raheleh odsúdili na 31 mesiacov za „zhromažďovanie sa s cieľom spáchať trestné činy proti národnej bezpečnosti“ a „šírenie antisystémovej propagandy“. Vo výkone trestu je od 20. februára 2020. Amnesty International je toho názoru, že Raheleh je väznená len z dvoch dôvodov – za pokojný protest proti zastrašovaniu a kampaň za svoju nespravodlivo uväznenú dcéru.

Sabe Kordafshari sa po výsluchoch a čase strávenom v samoväzbe zhoršili zdravotné problémy – mala krv v stolici a trpela bolesťami. Žiadala preto, aby ju previezli do nemocnice na vyšetrenia. Väzenská lekárska klinika po krvných testoch a vyšetrení stolice vyhlásila, že Saba je anemická kvôli strate krvi. Do nemocnice ju previezli až po roku čakania – a aj to na náklady jej rodiny.

Amnesty International zaznamenala viaceré prípady, v rámci ktorých bola politickým väzňom a väzenkyniam odmietnutá včasná špecializovaná zdravotná starostlivosť, poskytovaná mimo väzenského zariadenia. Väzenkyne a väzni sú na dôvažok často nútení za zdravotnú starostlivosť platiť, čo je v rozpore tak s iránskymi zákonmi, ako aj s medzinárodnými právnymi normami. Pozrite si aj staršiu správu Amnesty International o krutom odopieraní zdravotnej starostlivosti v iránskych väzniciach: https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en/

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu ZA OSLOBODENIE SABY on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Ebrahim Raisi: Najvyšší predstaviteľ iránskej justície

Požadujeme

  • okamžité bezpodmienečné prepustenie Saby Kordafshari
  • nestranné a nezávislé vyšetrenie jej únosu a vyvodenie zodpovednosti
  • zastavenie prenasledovania iránskych žien, ktoré bojujú proti nútenému zahaľovaniu