Urgentná akcia

Segregácia rómskych detí v Levoči

Slovenská republika, akcia začala 4.12.2013, petícia je stále aktívna

Základná škola Francisciho z Levoče má zriadených niekoľko oddelených tried vyhradených pre rómskych žiakov. Napriek kritike rodičov rómskych žiakov, škola segregáciu detí podľa farby pleti nezrušila.

Aktuálne k prípadu

31.7.2018

Segregačná prax stále pretrváva

Amnesty International monitoruje situáciu na ZŠ Francisciho v Levoči, a podľa našich informácií a informácií z Úradu verejného ochrancu práv segregačná prax na škole stále pretrváva.

25.1.2013

Pokroky v školskom roku 2012/2013

V školskom roku 2012/2013 neboli na ZŠ Francisciho otvorené žiadne nové výhradne rómske triedy. Tri deti boli preložené z rómskych tried do zmiešaných tried.


Pozadie prípadu

Právo na vzdelanie bez diskriminácie je ľudské právo, na ktoré má nárok každé dieťa. Na Slovensku sú ale tisícky rómskych detí umiestňovaných do výlučne rómskych tried. Segregácia v školách je ich prvou skúsenosťou s ponižovaním, ktorá poznačí ich životy do budúcna. Diskriminácia a segregácia výhradne na základe etnicity je zakázaná medzinárodnými ľudskoprávnymi normami, európskym právom a slovenskou legislatívou. Napriek tomu, slovenské orgány zlyhávajú v napĺňaní tejto legislatívy a vágne sľuby nepremieňajú do konkrétnych krokov.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu za ukončenie segregácie rómskych detí v Levoči on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS) a súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním odkazu e-mailom a tiež poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Martina Lubyová: Ministerka školstva, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Požadujeme

  • ukončenie segregácie rómskych detí
  • rovný prístup slovenských detí ku vzdelávaniu
  • zavedenie komplexnej reformy školstva
Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ