Žiadame prepustenie ľudí zadržiavaných v Sin-ťiangu

Čína, akcia začala 18.6.2021

Vyzvite čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, aby zabezpečil prepustenie ľudí, ktorých štátne orgány svojvoľne zadržiavajú v táboroch a väzniciach v oblasti Sin-ťiang.

Aktuálne k prípadu

10.12.2021

PETÍCIA UZAVRETÁ

Ďakujeme za vašu podporu. Podpisy sme odovzdali príslušným úradom a situáciu naďalej dôkladne sledujeme. O ďalšom vývoji v prípade vás budeme informovať.


„Podľa mňa bolo cieľom [vyučovania] zničiť naše náboženstvo a asimilovať nás... Povedali nám, že v piatky nemôžeme chodiť na modlitby... ‚Nesmiete ďakovať Allahovi; za všetko vďačíte Si Ťin-pchingovi‘“ – hovorí vo svojom svedectve bývalý väzeň z tábora v Sin-ťiangu.

Odhaduje sa, že od roku 2017 čínska vláda zadržala odhadom najmenej milión mužov a žien z väčšinovo moslimských etnických skupín, ktorých následne previezli do veľkokapacitných internačných zariadení v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang. Štátne orgány hovoria v súvislosti s ich zadržiavaním o „prevýchove“, ktorú im nariaďujú ako „nedôveryhodným“ osobám; osobám, ktoré vycestovali z Číny alebo žili v zahraničí; osobám, ktoré majú „priveľa“ detí alebo sa obliekajú spôsobom, ktorý sa v ich kultúrnej komunite viaže na náboženské zvyklosti; či len za to, že mali vo svojom mobilnom telefóne stiahnutú komunikačnú aplikáciu WhatsApp.

Internovaní ľudia od prvej chvíle podliehajú extrémne prísnemu režimu, ktorý prirovnávajú k väzeniu. Dozorcovia a dozorkyne ich fyzicky a psychicky mučia a podrobujú indoktrinácii (tzv. „politickej výchove“).

Čínska vláda sa týmito praktikami usiluje zlikvidovať kultúrne zvyky a tradície turkických národov s väčšinovo moslimským vierovyznaním a nahradiť ich sekulárnym svetonázorom a presne nariadeným správaním. Milióny ľudí v Sin-ťiangu preto žijú v neustálom strachu, že aj oni alebo ich blízki budú čeliť perzekúciám za svoj spôsob života.

Amnesty International zhromaždila dôkazy, ktoré potvrdzujú, že čínska vláda je zodpovedná prinajmenšom za páchanie zločinov proti ľudskosti tým, že necháva väzniť, mučiť a prenasledovať ľudí z etnických menšín ako sú ujgurská, kazašská a ďalšie väčšinovo moslimské skupiny.

Čínska vláda preto musí bezodkladne prepustiť všetkých ľudí, ktorých zadržiava v internačných táboroch a väzniciach v Sin-ťiangu, a definitívne ukončiť ich prevádzku.

Podpíšte petíciu, ktorou žiadame, aby čínske orgány bezodkladne prepustili všetkých svojvoľne zadržiavaných ľudí.

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

Ďakujeme za vašu podporu. Podpisy sme odovzdali príslušným úradom a situáciu naďalej dôkladne sledujeme. O ďalšom vývoji v prípade vás budeme informovať.

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • aby čínska vláda bezodkladne prepustila všetkých ľudí, ktorých zadržiava v internačných táboroch a väzniciach v Sin-ťiangu, a definitívne ukončiť prevádzku týchto táborov.

Adresáti petície:

  • Si Ťin-pching: Prezident Čínskej ľudovej republiky