Urgentná akcia

Slovensko nevyváža zbrane do Saudskej Arábie

Slovenská republika, akcia začala 30.8.2016

Slovenská republika dlhodobo odmieta prijať svoju zodpovednosť za ľudí, ktorí utekajú pred násilím a konfliktami. Za minulý rok bolo na Slovensku udelených len 8 azylov a navyše Slovensko odmietlo prijať mechanizmus prerozdelenia ľudí na úteku z Grécka a Talianska navrhnutý EÚ. Na druhej strane pokračuje nezodpovedný obchod so zbraňami a ďalšími výrobkami obranného priemyslu, ktoré sú zo Slovenska vyvážané do krajín v nestabilných a vojnových oblastiach. Tieto zbrane pritom môžu byť zneužité na páchanie závažných porušení ľudských práv, kvôli ktorým sú stovky tisícov ľudí nútení utiecť zo svojich domovov. Amnesty International vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby prevzal podiel zodpovednosti Slovenska za ľudí na úteku a zastavil obchod so smrťou.

Aktuálne k prípadu

12.5.2017

Slovensko nevyváža zbrane do Saudskej Arábie

Ďakujeme. Aj vďaka Vašim podpisom Slovensko v roku 2016 zamietlo desať žiadostí o vývoz výrobkov obranného priemyslu zo Slovenskej republiky do Saudskej Arábie a nepovolilo žiaden nový prípad exportu výrobkov obranného priemyslu. Ešte raz ďakujeme.


Vážený premiér Fico,

Slovensko je do konca roka predsedajúcou krajinou Rady Európskej únie. Vaša vláda a Vy osobne sa na toto obdobie - v čase veľkých otrasov a výziev - stávate jedným z hlavných predstaviteľov spoločnej Európy. Jednou z najnaliehavejších výziev je stále situácia stoviek tisíc ľudí utekajúcich z nestabilných a násilím zmietaných častí sveta. Nič na tom nemení fakt, že sa vytratili z prvých strán novín. Stovky tisíc ľudí sa aj tento rok vydávajú na nebezpečné cesty do Európy po mori alebo po zemi. Mnohí z nich nebudú môcť svoj príbeh porozprávať, pretože po ceste zomrú. Ďalší uviaznu v utečeneckých táboroch a budú žiť v otrasných podmienkach, často bez prístupu k jedlu, zdravotnej starostlivosti a spravodlivej azylovej procedúre, a aj bez akejkoľvek životnej perspektívy.

Často zdôrazňujete, že Slovensko za situáciu, ktorá v nestabilných regiónov vyháňa obyvateľstvo, nenesie žiadnu zodpovednosť. Nie je to však tak. Slovensko, podobne ako množstvo iných krajín, vyváža zbrane. Podľa informácií, ktoré sa objavili v zahraničných aj našich médiách, a ktoré zatiaľ nikto nepoprel, sa aj zbrane vyrobené na Slovensku, podieľajú na zabíjaní civilistov v Sýrii a Jemene. Viac ako polovica mimoeurópskeho vývozu našich zbraní smeruje do Saudskej Arábie. Holandsko, ktoré predsedalo Rade EÚ pred nami, vývoz do Saudskej Arábie zakázalo. Slovensko je signatárskou krajinou medzinárodnej Dohody o obchodovaní so zbraňami.

Aké opatrenia - ako od signatárov žiada dohoda - ste urobili pre to, aby ste zabezpečili, aby vývoz našich zbraní do Saudskej Arábie neprispieval k vraždeniu civilistov?

Ako signatárska krajina máme povinnosť vypracovať každoročne výročnú správu. Prečo je Slovensko jedinou členskou krajinou Európskej únie, ktorá túto správu za rok 2015 nechce zverejniť? Prečo ju potrebujeme tajiť?

Vážený pán premiér! Ak si nie sme istí, v koho rukách končia naše zbrane exportované do Saudskej Arábie a či neslúžia na zabíjanie nevinných ľudí a hrubé porušovanie ľudských práv, musíme konať. Obchod so zbraňami nie je obchod ako každý iný. Preto Vás vyzývame, aby ste zastavili export zbraní do Saudskej Arábie.

Pozadie prípadu

Dohoda o obchode so zbraňami, ktorá vstúpila do platnosti 24. decembra 2014 obsahuje pravidlá, podľa ktorých majú štáty zastaviť prísun zbraní do krajín, v ktorých môžu byť použité na páchanie zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov alebo závažných porušení ľudských práv. Vlády, ktoré sa zaviazali k plneniu Zmluvy (medzi nimi aj Slovensko), musia objektívne odhadnúť či existuje riziko, že tieto zbrane by mohli byť použité na páchanie zločinov proti ľudským právam. Súčasťou záväzkov členských krajín je aj povinnosť podať výročnú správu o autorizovaných a uskutočnených presunoch. Slovensko sa ako jediná krajina rozhodla túto správu nezverejniť.

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

Ďakujeme. Aj vďaka Vašim podpisom Slovensko v roku 2016 zamietlo desať žiadostí o vývoz výrobkov obranného priemyslu zo Slovenskej republiky do Saudskej Arábie a nepovolilo žiaden nový prípad exportu výrobkov obranného priemyslu. Ešte raz ďakujeme.

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • Zastaviť vývoz zbraní a iných výrobkov obranného priemyslu do Saudskej Arábie
  • Zverejniť výročnú správu o vývoze zbraní a výrobkov obranného priemyslu v rámci záväzkov vyplývajúcich z Dohody o obchode so zbraňami
  • Prevziať a prijať podieľ zodpovednosti Slovenska za ľudí na úteku

Adresáti petície:

  • JUDr. Robert Fico, CSc.: Predseda vlády SR