Urgentná akcia

Transrodoví ľudia v Maďarsku potrebujú vašu pomoc

Maďarsko, akcia začala 5.6.2020, petícia je stále aktívna

Práva transrodových ľudí sú ľudské práva! Poslanci a poslankyne maďarského parlamentu sa to však rozhodli ignorovať a 19. mája schválili zákon, ktorý zakazuje úradnú zmenu rodu pre transrodových a intersex ľudí. Zákon nadobudol platnosť 28. mája a jeho následky na prehlbovanie diskriminácie a nepriateľstva voči transrodovým ľuďom a LGBTIQ komunite môžu byť nedozierne.

Aktuálne k prípadu

15.7.2022

Európska komisia sa rozhodla obrátiť na Súdny dvor EÚ

Európska komisia sa rozhodla obrátiť na Súdny dvor EÚ v súvislosti s maďarským zákonom, ktorý diskriminuje ľudí na základe ich sexuálnej orientácie a rodovej identity. EK sa domnieva, že tento zákon porušuje vnútorné pravidlá EÚ a základné ľudské práva. Postúpenie veci Súdnemu dvoru je ďalším krokom v rámci konania o porušení právnych predpisov, ktoré EK začala 15. júla 2021. Maďarské orgány dostatočne nereagovali na obavy, ktoré EK vyjadrila v súvislosti s rovnosťou a ochranou základných práv, a zároveň sa nezaviazali k žiadnej náprave.

4.4.2022

Transfóbne referendum bolo vyhlásené za neplatné

V nedeľu 3. apríla sa v Maďarsku konalo homofóbne a transfóbne referendum, v ktorom sa ľudia mali vyjadriť k štyrom jasne diskriminačným otázkam útočiacim na práva LGBTI+ ľudí, ako aj na právo na slobodný prístup k dôležitým informáciám o sexuálnom zdraví, ľudských právach a prevencii šikany. Len 44 % z celkového počtu voličov a voličiek odovzdalo v referende platný hlas (teda odpovedalo áno alebo nie na 4 otázky), kým neplatný hlasovací lístok odovzdalo až 20 % voličov a voličiek (takmer 1,6 milióna ľudí). Referendum tak bolo vyhlásené za neplatné. Amnesty International považuje neplatný výsledok referenda za signál, že väčšina maďarskej spoločnosti odmieta politiku vylúčenia a nenávisti.

1.12.2021

Maďarská vláda vyhlásila konanie referenda v snahe „legitimizovať“ homofóbny a transfóbny zákon

Maďarská vláda reagovala na kroky únie vyhlásením referenda, ktorým chcela prijatie homofóbneho a transfóbneho zákona „legitimizovať“. Ľudia mali v referende odpovedať na 4 otázky, ktoré sú jasne diskriminačné a útočia na práva LGBTI+ ľudí, ako aj na právo na slobodný prístup k dôležitým informáciám o sexuálnom zdraví, ľudských právach a prevencii šikany. Otázky v referende budú znieť približne takto: Podporujete to, aby boli maloleté deti bez súhlasu rodičov vo vzdelávacích inštitúciách zapájané do aktivít, ktorých cieľom je predstaviť im sexuálne orientácie? Podporujete propagáciu medicínskej tranzície (zmeny pohlavia) u maloletých detí? Podporujete to, aby boli maloleté deti neobmedzene vystavované sexuálne explicitnému mediálnemu obsahu, ktorý môže ovplyvniť ich vývoj? Podporujete zobrazovanie mediálneho obsahu o zmene pohlavia maloletým deťom?

15.7.2021

Európska komisia začala proti Maďarsku právne konanie

Európska komisia začala právne konanie proti Maďarsku kvôli diskriminačným opatreniam zákona o propagande. Zákon podľa EÚ porušuje základné ľudské práva, ako aj právne predpisy EÚ.

19.3.2021

Zákaz úradnej zmeny rodu nemôže platiť retroaktívne, ale súd nezrušil platnosť zákona do budúcnosti

Maďarský ústavný súd rozhodol, že zákaz úradnej zmeny rodu nemôže platiť retroaktívne, a teda nemôže byť uplatnený na tranzície, ktoré prebiehali v čase prijatia predmetného zákona. Hoci toto rozhodnutie ponúka určitú záruku právnej istoty pre ľudí, ktorí do procesu tranzície už vstúpili, ústavný súd doposiaľ nepreskúmal všetky súvisiace legislatívne úpravy a budúcnosť právnej tranzície v Maďarsku je stále nejasná. Viac informácií o rozsudku nájdete v angličtine na https://transvanilla.hu/home/news/press-release-the-ruling-of-the-constitutional-court-fails-to-resolve-the-situation-of-trans-people.

7.9.2020

Ovplyvní zmena maďarského zákona slobodu pohybu v EÚ?

V septembri 2020 vydala Európska komisia vyjadrenie k novoprijatému zákonu, ktorý v Maďarsku znemožňuje úradnú zmenu rodu. V stanovisku sa uvádza, že podmienky a postupy úradnej zmeny rodu nespadajú do kompetencií Európskej komisie, ale sú v kompetencii jednotlivých štátov EÚ. Pri výkone tejto právomoci však členské štáty musia rešpektovať svoje medzinárodné ľudskoprávne záväzky a dodržiavať právny poriadok EÚ. V tejto chvíli nie je možné určiť vplyv maďarských právnych predpisov na slobodu pohybu, nakoľko nie je známe, či by maďarské orgány odmietli uznať úradnú zmenu rodu a mena vykonanú v inom členskom štáte. V takom prípade by bolo potrebné posúdiť, či maďarská právna úprava zasahuje do výkonu práva na slobodu pohybu a pobytu na území členských štátov, ktoré je priznané v článku 21, ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ.

2.7.2020

Amnesty Maďarsko odovzdala petíciu adresovanú maďarskému verejnému ochrancovi práv

2. júla odovzdala Amnesty Maďarsko petíciu adresovanú maďarskému verejnému ochrancovi práv s 13 099 podpismi. Na tlačovej konferencii AI Maďarsko uviedla, že k akcii sa celosvetovo pripojilo cez 105 000 ľudí.


„Predstavte si svet, v ktorom vaša vláda očierňuje ľudí ako ste vy. A teraz si predstavte, že sa táto vláda rozhodne do vašich osobných dokumentov pridať kolónku navyše, aby na vašu inakosť upozornila... Cítili by ste sa v takom svete bezpečne?“ pýta sa transrodová aktivistka z Maďarska, Ivett.

V čase, keď by sa všetko politické úsilie malo sústrediť na ochranu práva na zdravie pre všetkých ľudí bez rozdielu a na prijímanie naliehavých opatrení potrebných na boj proti pandémii COVID-19, sa maďarská vláda rozhodla venovať obmedzovaniu ľudských práv transrodových ľudí.

Odsek 33 nového zákona, ktorý zakazuje úradnú zmenu rodu, odporuje maďarskej ústave aj medzinárodným ľudskoprávnym záväzkom Maďarska. Podľa medzinárodných aj regionálnych noriem v oblasti ľudských práv by transrodoví ľudia mali mať prístup k rýchlej, transparentnej a dostupnej úradnej zmene rodu na základe vlastnej rodovej identity bez toho, aby museli spĺňať také kritériá alebo podstupovať také lekárske zákroky a procedúry, ktoré porušujú ich ľudské práva. Prijatý zákon vystaví transrodových a intersex ľudí riziku diskriminácie, obťažovania a násilia zakaždým, keď sa budú musieť preukázať dokladom totožnosti či použiť ďalšie svoje osobné doklady.

„Všetci ľudia by mali byť rešpektovaní, bez ohľadu na ich rodovú identitu... Dnes vás potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým. Menšiny vždy potrebujú podporu od ľudí zvonka, a pre takú malú a krehkú komunitu, akú tvoria transrodoví ľudia, to platí obzvlášť. Ak sa nám rozhodnete pomôcť, máte na to ohromne veľa možností,“ dopĺňa Ivett vo svojom blogu.

Je kľúčové, aby maďarský verejný ochranca práv konal ihneď. Ak v tomto kroku zlyhá, zákon by mohol transrodovým a intersex ľuďom spôsobiť nesmierne ťažkosti a vystaviť ich riziku diskriminácie, útokov a zločinov z nenávisti.

Podpíšte petíciu adresovanú maďarskému verejnému ochrancovi práv a požadujte, aby bola účinnosť tohto zákona okamžite pozastavená a aby zákon preskúmal ústavný súd.

Pozadie prípadu

Prečo podporiť túto petíciu?

Predstavte si svet, v ktorom vláda vašej krajiny vedie očierňujúcu kampaň proti ľuďom, ako ste vy. Tá istá vláda požaduje, aby ste mali v dokladoch totožnosti uvedené, že patríte k znevýhodnenej menšine. Odvážili by ste sa použiť svoje doklady a vystaviť sa rizikám, ktoré by sa s tým spájali, napríklad pri vyzdvihnutí balíka na pošte, v lekárskej ambulancii, pri pracovnom pohovore? Pre transrodových ľudí v Maďarsku sa takýto život stáva realitou. Cítili by ste sa v takom svete bezpečne?

V našom blogu na Denníku N si môžete prečítať o tom, ako prijatie tohto zákona prežíva maďarská transrodová aktivistka Ivett a ako môže tento zákon ovplyvniť život tisícov ľudí: https://dennikn.sk/blog/1920488/zivot-transrodoveho-cloveka-z-prvej-ruky/

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu NA PODPORU PRÁV TRANSRODOVÝCH ĽUDÍ V MAĎARSKU on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Dr. Ákos Kozma: Verejný ochranca práv v Maďarsku

Požadujeme

  • aby bola účinnosť zákona zakazujúceho úradnú zmenu rodu okamžite pozastavená na základe žiadosti verejného ochrancu práv o preskúmanie ústavnosti zákona ústavným súdom