Anzor Čentiev: Vydanie čečenského utečenca do Ruska

Slovenská republika, akcia začala 10.6.2014

Anzor Čentiev, etnický Čečen a žiadateľ o azyl na Slovensku, momentálne čelí bezprostrednému vydaniu do Ruskej federácie. V prípade, že sa vráti do Ruskej federácie, hrozí mu nebezpečenstvo, že bude mučený a vystavený nespravodlivému súdnemu procesu.

Aktuálne k prípadu

6.7.2014

Anzor Čentiev bol nakoniec vydaný do Ruskej federácie

Situáciu budeme naďalej sledovať aby nedošlo k mučeniu a nespravodlivému súdnemu procesu.

16.6.2014

Anzorovi hrozí, že už dnes bude vydaný do Ruska

"Slovenské úrady sa nemôžu vzdať svojej zodpovednosti poskytnúť Anzorovi bezpečnosť, keď vedia, že v prípade jeho navrátenia do Ruska bude čeliť riziku mučenia alebo iného zlého zaobchádzania. Jeho vydanie musí byť okamžite zastavené, než nebude príliš neskoro."


Anzor Čentiev čelí trestnému stíhaniu v Ruskej federácii na základe obvinenia z údajného terorizmu a vraždy dvoch ruských vojakov, za ktoré mu hrozí dvadsaťročný trest. Anzor požiadal o azyl na Slovensku pred niekoľkými rokmi, keď prišiel na Slovensko. Podľa jeho právnika bol umiestnený do väzby, pretože na neho bola vydaná žiadosť na vydanie z ruskej strany.

Anzor žiada o azyl na Slovensku a bojuje proti svojmu vydaniu do Ruska už deväť rokov. V januári 2014 náhle odvolal svoju žiadosť o azyl a na ministerstve spravodlivosti požiadal o návrat do Ruska. Rovnako požiadal Európsky súd pre ľudské práva, aby zrušil predbežné opatrenia, ktoré boli predtým vydané v jeho prípade a zabezpečovali mu, že nesmie byť vydaný do Ruska, pokiaľ sa nerozhodne o jeho žiadosti o azyl. Amnesty International sa domnieva, že tieto žiadosti mohli byť podané pod nátlakom. Slovenské autority začali konanie o vydanie.

Anzor opätovne požiadal 3.6. 2014 o azyl na Slovensku a prostredníctvom svojho právnika podal nový návrh na predbežné opatrenie na Európsky súd pre ľudské práva. Prerušenie pokračovania predbežných opatrení odôvodnil psychickými problémami spôsobenými jeho 9 ročným pobytom vo väzbe. Do 11.júna 2014 musia Anzor aj slovenská vláda predložiť ďalšie požadované informácie na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý rozhodne o žiadosti o predbežné opatrenie.

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

I napriek našej snahe, ministerstvo vnútra na základe rozhodnutia ministerstva spravodlivosti vydalo Anzora Čentieva v nedeľu, 6. júla 2014 do Ruskej federácie, kde mu hrozí nebezpečenstvo mučenia a nespravodlivý súdny proces.

Čentiev bol vydaný napriek prebiehajúcemu azylovému konaniu a aj napriek medzinárodným záväzkom Slovenska, ktoré sa vzťahujú na zákaz deportácie, vyhnania, vrátenia a vydania osôb do krajiny, kde im hrozí reálne nebezpečie porušovania ľudských práv, vrátane mučenia alebo iného zlého zaobchádzania.

Situáciu budeme naďalej sledovať aby nedošlo k mučeniu a nespravodlivému súdnemu procesu.

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • zastavenie vydania Anzora Čentieva do Ruska, a to v súlade s povinnosťou slovenskej republiky vyplyvajúcej z medzinárodného práva, že nedôjde k vyhosteniu, navráteniu a vydaniu akejkoľvek osoby do krajiny, kde jej hrozí riziko porušenia ľudských práv
  • poskytnutie Anzorovi Čentievovi lekársku a psychologickú starostlivosť, ktorú si jeho stav momentálne vyžaduje

Adresáti petície:

  • Róbert Kaliňák: Minister vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  • Tomáš Borec: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky