Urgentná akcia

Povedzme vládam, aby nás prestali sledovať

Spojené štáty, akcia začala 18.3.2015, petícia je stále aktívna

Edward Snowden odhalil šokujúci rozsah sledovacích sietí pod vedením USA a Veľkej Británie. Vlády na internete sledujú, čo robíme. Tajné a bezpečnostné agentúry štátov využívajú masové sledovanie na to, aby vytiahli naše súkromné emaily, telefonáty, históriu vyhľadávania na internete, zoznam kontaktov, fotky z webkamier, polohu mobilných telefónov.

Aktuálne k prípadu

21.5.2018

Londýnska Metropolitná polícia používa rasistickú databázu Gangs Matrix

Polícia v Londýne používa databázu, ktorá na základe aktivít na sociálnych sieťach označuje jednotlivcov za členov gangov. Informácie z nej ďalej zdieľa s inými organizáciami, vrátane bytových združení a centier zamestnanosti. Táto stigmatizujúca databáza potom neprimerane zasahuje hlavne mladých černochov. Viac sa môžete dočítať v článku TU.


Štáty tieto praktiky ospravedlňujú nutnosťou dolapenia "teroristov". Neexistujú však dôkazy, že masové sledovanie im v tom pomôže. Naopak, môže zvýšiť riziko prehliadnutia teroristických aktivít kvôli zahlteniu bezpečnostných pracovníkov množstvom nespracovaných dát.

Navyše, sledovaním ľudí sa štáty vzďaľujú od základných právnych princípov. Správajú sa k ľuďom ako k zločincom a každý detail zo životov ľudí považujú za podozrivý.

Masové programy sledovania porušujú ľudské práva, pretože odporujú právu na súkromie a obmedzujú slobodu prejavu, ktoré sú chránené medzinárodnými ľudskoprávnymi dokumentmi.

Podľa Amnesty International je masové sledovanie v rozpore s ľudskými právami, pretože nespĺňa podmienky nevyhnutnosti a primeranosti obmedzenia ľudských práv, ako sú špecifikované medzinárodnými ľudskoprávnymi dokumentmi (napr. Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach). Vlády musia zaviesť opatrenia, ktorými zaručia, že sledovanie sa vykonáva iba v tom prípade, ak existuje legitímny právny základ a s použitím čo najmenej invazívnych prostriedkov.

Pozadie prípadu

Odhalenia Edwarda Snowdena v júni 2013 potvrdili dlhotrvajúce obavy - vlády v tajnosti zbierajú, ukladajú a analyzujú stovky miliónov dát so súkromnou komunikáciou. Programy bezpečnostných agentúr majú prístup k údajom hlavných poskytovateľov internetových služieb ako Google, Microsoft či Yahoo. Zachytávajú aj komunikáciu, ktorá sa šíri optickými káblami a telefonickú komunikáciu vďaka spolupráci s prevádzkovateľmi telefonických služieb.

Snowden poskytol dôkazy programov masového sledovania pod dohľadom americkej a britskej vlády, ktoré spolupracujú s ďalšími krajinami v Aliancii tzv. piatich očí. Dáta, ktoré sa nachádzajú v rozsiahlych dátových centrách sú dostupné bezpečnostným agentúram z Austrálie, Kanady a Nového Zélandu prostredníctvom databázy miliónov súkromných kontaktov.

Medzinárodné právo povoľuje obmedzenie práva na súkromie a práva na slobodu prejavu len v ojedinelých prípadoch. Legitímne sledovanie komunikácie patrí k obmedzeniam, len pokiaľ je v súlade s právom (jasnými zákonmi, ktoré sú prístupné verejnosti, deje sa na základe oprávnenia vydaného nezávislou autoritou, sleduje legitímny cieľ, napríklad v kontexte trestného vyšetrovania, zameriava sa na jednotlivca, skupinu alebo miesto, ktoré priamo súvisí s legitímnym cieľom, je nevyhnutné a primerané legitímnemu cieľu).

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu Zastavme masové sledovanie on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu .

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Predstavitelia vlád Aliancie Piatich očí

Požadujeme

  • Bezodkladné ukončenie akýchkoľvek programov masového sledovania
  • Využívanie sledovania komunikácie len vo výnimočných prípadoch a len keď je absolútne nevyhnutné, cielené, založené na dostatočných dôkazoch o zločine a povolené nezávislou autoritou, akou je súd