Urgentná akcia

USA musí stiahnuť obvinenia voči Julianovi Assangeovi!

Spojené štáty, akcia začala 20.2.2020, petícia je stále aktívna

Zodpovedné orgány v USA musia zrušiť obvinenia zo špionáže a všetky ostatné obvinenia voči Julianovi Assangeovi, na ktorých sa zakladá žiadosť USA o jeho vydanie, a tým umožniť jeho bezodkladné prepustenie!

Aktuálne k prípadu

17.6.2022

Ministerka vnútra Veľkej Británie Priti Patel potvrdila vydanie Juliana Assangea do USA, kde Assange čelí obvineniam podľa zákona o špionáži.

Generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard v reakcii na správu zopakovala, že Assangea by jeho vydanie do USA vystavilo veľkému riziku a zároveň by vyslalo ochromujúci signál novinárskej obci na celom svete. „Prípadné vydanie Juliana Assangea nás v Amnesty International mimoriadne znepokojuje, o to viac, že mu v USA hrozí dlhodobá samoväzba, ktorá predstavuje porušenie zákazu mučenia alebo iného zlého zaobchádzania. Diplomatické záruky USA, že Assangea nebudú držať v samoväzbe, nemožno považovať, vzhľadom na predchádzajúce udalosti, za dostatočné ani spoľahlivé,“ doplnila Callamard. Amnesty International preto vyzýva Veľkú Britániu, aby upustila od vydania Juliana Assangea, a zároveň štátne orgány USA, aby stiahli obvinenia vznesené proti Julianovi Assangeovi. Julian Assange sa pravdepodobne proti rozhodnutiu odvolá na základe práva na slobodu prejavu.

22.4.2022

Rozhodnutie o vydaní Juliana Assangea do USA vážne ohrozuje slobodu tlače

Westminsterský magistrátny súd v Londýne v stredu 20. apríla povolil vydanie Juliana Assangea do Spojených štátov amerických. Britská ministerka vnútra Priti Patel má čas rozhodnúť o prijatí žiadosti USA na Assangeovo vydanie do 18. mája 2022. Ak ministerka žiadosť Spojených štátov prijme, poruší tým zákaz mučenia a iného zlého zaobchádzania. Podľa Amnesty International by toto rozhodnutie zároveň vytvorilo alarmujúci precedens, ktorý ohrozí novinársku a vydavateľskú obec na celom svete. „Spojené kráľovstvo má povinnosť chrániť všetkých ľudí pred vydaním do krajín, v ktorých je ohrozená ich bezpečnosť alebo život. Vláda Spojeného kráľovstva nesmie na túto povinnosť rezignovať. Americké štátne orgány si jasne vyhradili právo zmeniť podmienky, v ktorých budú Assangea väzniť, kedykoľvek to uznajú za vhodné. Skutočnosť, že sa otvorene prihlásili k takejto možnosti, vystavuje Juliana Assangea ohromnému riziku nezvratného poškodenia jeho fyzického a psychického zdravia,“ uviedla generálna tajomníčka Amnesty International, Agnès Callamard.

24.1.2022

Vítame rozhodnutie vrchného súdu v Assangeovom prípade vzbudzuje obavy

Vrchný súd v Londýne dnes (24. januára) zamietol Assangeovu žiadosť o povolenie odvolať sa na Najvyšší súd Spojeného kráľovstva. Ide o bežnú prax, ktorá najvyššiemu súdu umožňuje, aby si sám vybral, ktoré prípady bude prejednávať. Najvyšší súd však môže udeliť povolenie na odvolanie len v rozsahu, ktorý mu vymedzil vrchný súd. Vrchný súd zároveň potvrdil, že jeden z bodov v Assangeovom odvolaní predstavuje otázku všeobecného verejného záujmu. Jediná otázka, v ktorej teraz Najvyšší súd bude môcť udeliť povolenie na odvolanie, sa týka toho, v akom štádiu konania o vydaní by mal dožadujúci štát poskytnúť záruky.

20.1.2022

Súd opäť rozhoduje o vydaní Assangea do USA

Vrchný súd v Londýne by mal v najbližších dňoch rozhodnúť, či ukončí odvolacie konanie, alebo umožní odvolanie na súde najvyššej inštancie. Najvyšší súd Spojeného kráľovstva sa bude prípadom zaoberať iba ak vrchný súd rozhodne, že tento prípad je otázkou všeobecného verejného záujmu. Faktom ostáva, že v prípade vydania do USA hrozí Julianovi Assangeovi vo väzbe zlé zaobchádzanie.

27.10.2021

Stíhanie Juliana Assangea odvádza pozornosť od beztrestnosti USA za vojnové zločiny

Vláda USA sa opäť pokúša zvrátiť predchádzajúce rozhodnutie o zablokovaní vydania Juliana Assangea. Očakáva sa, že odvolanie, ktoré má trvať dva dni, rozhodne o tom, či vrchný súd v Londýne vyhovie prebiehajúcej žiadosti administratívy USA, aby bol zakladateľ WikiLeaks vydaný do USA. V Spojených štátoch by Assange čelil súdnemu procesu za obvinenia zo špionáže a v prípade usvedčenia by mu hrozil trest odňatia slobody až do výšky 175 rokov. Prokuratúra USA tvrdí, že Assange spojil sily s „whistleblowerkou“ a bývalou analytičkou vojenskej spravodajskej služby Chelsea Manning, aby získal utajené informácie. Záruky, že Juliana Assangea nezavrú do väzenia s najvyšším stupňom stráženia a ani ho nepodrobia osobitným administratívnym opatreniam vrátane dlhodobej samoväzby, vláda USA zdiskreditovala vlastným dodatkom, že si vyhradzuje právo tieto záruky zmeniť. V čase, keď je sloboda médií na celom svete neustále atakovaná, by bolo umlčanie Juliana Assangea veľmi citeľné, nakoľko by v novinárskej obci vyvolalo strach z trestného stíhania za žurnalistickú prácu. Neoblomné prenasledovanie Assangea zo strany vlády USA jasne ukazuje, že toto stíhanie ďaleko presahuje osud jedného človeka a priamo alebo nepriamo ohrozuje slobodu médií a slobodu prejavu na celom svete. Obvinenia proti Assangeovi by preto mali urýchlene stiahnuť a mal by byť prepustený.

6.1.2021

Assangeovi zamietli kauciu – vo Veľkej Británii ho zadržiavajú svojvoľne

Magistrátny súd v Londýne dnes zamietol žiadosť Juliana Assangea o prepustenie na kauciu – a to napriek tomu, že v pondelok (4. 1. 2021) sudkyňa rozhodla, že jeho vydanie do USA by bolo nezákonné a upozornila na jeho zlý zdravotný stav a ďalšie riziká, ktoré pre jeho zdravie predstavuje aj pokračujúca pandémia COVID-19 vo Veľkej Británii. Namiesto toho, aby sa Julian Assange po vyše roku väzby vrátil domov k svojim blízkym a prvýkrát po takmer desiatich rokoch spal vo svojej posteli, ho previezli späť do samoväzby s vysokým stupňom stráženia. Amnesty International považuje ďalšie zadržiavanie Juliana Assangea po takej dlhej väzbe a následnom odmietnutí kaucie za svojvoľné. „Je zrejmé, že Julian Assange nemal byť väznený, kým nebolo rozhodnuté o jeho vydaní. Obvinenia, ktoré boli voči nemu vznesené, boli politicky motivované a vláda Veľkej Británie nikdy nemala tak ochotne pomáhať USA v neutíchajúcej snahe o prevzatie Assangea,“ uviedol regionálny riaditeľ Amnesty International pre Európu Nils Muižnieks. „Americká vláda sa správa, akoby mala jurisdikciu na celom svete a mohla tak stíhať každú osobu, ktorá prijíma a zverejňuje informácie o jej priestupkoch. Zdá sa, že rozhodnutie o zamietnutí kaucie Juliana Assangea má vyslať správu, že britské súdnictvo jej nebude stáť v ceste,“ dodal.

4.1.2021

SKVELÉ SPRÁVY! Juliana Assangea nevydajú do USA.

Súd vo Veľkej Británii dnes rozhodol, že s ohľadom na jeho zdravotný stav nebude Julian Assange vydaný do USA, kde by mu hrozilo zlé zaobchádzanie. Napriek nepochybnému ľudskoprávnemu úspechu, ktorý sa dnes podarilo dosiahnuť, náš boj za spravodlivosť nekončí. Zakladateľ WikiLeaks by v prvom rade nemal čeliť trestnému stíhaniu za konanie, ktoré je považované za bežnú súčasť profesionálnej práce investigatívnych novinárov a novinárok. Ako uviedol náš riaditeľ, Rado Sloboda: „Skutočnosť, že dnešný rozsudok chráni Assangea pred vydaním do USA, nezbavuje Veľkú Britániu zodpovednosti za nadŕžanie Spojeným štátom v súdnom procese vedenom voči slobode médií a prejavu.“ Pomôžte nám dosiahnuť spravodlivosť pre Juliana Assangea –⁠ zdieľajte našu petíciu so svojimi známymi. Ďakujeme!

16.9.2020

Súd zamietol opätovnú žiadosť Amnesty International o sledovanie súdneho pojednávania na diaľku

Výsledky testov účastníkov a účastníčok súdneho pojednávania na ochorenie COVID-19 boli negatívne, súdny proces preto od 14.9.2020 pokračuje ďalej. Keďže súd pozorovateľom a pozorovateľkám ani po urgentnej žiadosti Amnesty International neumožnil priebeh pojednávania na diaľku sledovať, podala Amnesty International ďalšiu žiadosť. Túto žiadosť sudkyňa 16.9.2020 zamietla s odôvodnením, že nebude robiť špeciálne ústupky pre Amnesty International. Amnesty International je odhodlaná monitorovať súdne pojednávanie o vydaní Juliana Assangea a bude sa aj naďalej zasadzovať za získanie prístupu do súdnej siene, aby mohla sledovať a informovať o priebehu súdneho pojednávania. Vyzývame orgány Veľkej Británie, aby uznali, že pozorovatelia a pozorovateľky plnia pri sledovaní súdnych pojednávaní dôležitú úlohu, dovolili im sa na pojednávaní zúčastniť a minimalizovali tak pochybnosti o dodržiavaní ľudských práv Juliana Assangea. Zároveň trváme na tom, že Veľká Británia musí dodržať povinnosti, ktoré jej vyplývajú z medzinárodného práva a vydanie Assangea zamietnuť.

10.9.2020

Súdne pojednávanie o vydaní Juliana Assangea prerušili pre podozrenie na ochorenie COVID-19

Dňa 10.9.2020 bol súdny proces prerušený kvôli podozreniu na ochorenie COVID-19 u účastníkov a účastníčok súdneho pojednávania a potrebu testovania.

7.9.2020

Vo Veľkej Británii dnes začína súdne pojednávanie o vydaní Juliana Assangea z Británie do USA

V prípade vydania by bol Assange za zverejnenie informácií o rozsiahlom porušovaní ľudských práv americkou vládou a armádou súdený za špionáž. V prípade uznania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 175 rokov. Pri tejto príležitosti sme boli odovzdať na veľvyslanectve USA v Bratislave petíciu za stiahnutie všetkých obvinení voči Julianovi Assangeovi, ktorú na Slovensku podpísalo zatiaľ takmer 800 ľudí. Amnesty International zároveň adresovala sudkyni urgentnú žiadosť o opätovné povolenie sledovania súdneho pojednávania na diaľku. Tejto žiadosti sudkyňa na ďalší deň nevyhovela s odôvodnením, že pozorovateľ Amnesty International môže využiť priestory v súdnej sieni vyhradené pre verejnosť. V týchto priestoroch je však limitovaný počet miest a nie sú tu povolené žiadne zariadenia ani písacie potreby, vďaka ktorým by bolo možné priebeh súdneho pojednávania zdokumentovať.

6.9.2020

Súd zrušil Amnesty International povolenie na sledovanie súdneho procesu na diaľku

Večer pred pojednávaním sudkyňa zrušila Amnesty International povolenie na sledovanie súdneho procesu na diaľku. Zamietnuté boli aj žiadosti 40 ďalších pozorovateľov a pozorovateliek, vrátane delegácie pozorovateľov Európskej únie.

1.9.2020

Súd zamietol pozorovateľovi Amnesty International žiadosť o účasť v súdnej sieni počas pojednávania

Pracovník oddelenia súdov a tribunálov informoval Amnesty International, že žiadosť o osobnú účasť pozorovateľa Amnesty na pojednávaní o vydaní Juliana Assangea, bola zamietnutá. Žiadosť o oficiálnu akreditáciu a priradenie miesta v súdnej sieni pre pozorovateľa adresovala Amnesty International britskému ministrovi spravodlivosti Robertovi Bucklandovi ešte 17.8.2020. Žiadosť reflektovala na predchádzajúce skúsenosti Amnesty International, nakoľko počas prvej fázy súdneho pojednávania o vydaní Juliana Assangea vo februári 2020 bola účasť Amnesty International v súdnej sieni povolená. Súdne pojednávanie, ktoré sa začína 7.9.2020, však bude môcť pozorovateľ Amnesty International sledovať na diaľku, prostredníctvom živého prenosu zo súdnej siene.

4.5.2020

Ďalšie súdne pojednávanie vo veci vydania do USA prebehne najskôr v novembri 2020

Súdne pojednávanie vo veci vydania Juliana Assangea do USA bude pokračovať najskôr v novembri 2020. Dôvodom je fakt, že Julian Assange nemá v čase krízy COVID-19 šancu dostatočne pripraviť svoju obhajobu a komunikovať so svojím právnym tímom. Assange čaká na súdne pojednávanie vo väzení a Amnesty aj naďalej žiada jeho prepustenie.


Neoblomná snaha americkej vlády o prenasledovanie Juliana Assangea za zverejnenie odhalených dokumentov, ktoré obsahovali aj informácie o možných vojnových zločinoch armády USA, je jednoznačne veľkým útokom na právo na slobodu prejavu.

Obvinenia voči Julianovi Assangeovi vychádzajú priamo zo skutočnosti, že v rámci svojej práce pre WikiLeaks zverejňoval odhalené dokumenty. Toto konanie samé osebe by nemalo byť trestné a predstavuje bežnú súčasť profesionálnej práce investigatívnych novinárov a novinárok.

Potenciálny ochromujúci účinok na novinársku obec a ďalších ľudí, ktorí odhaľujú previnenia štátnych orgánov prostredníctvom zverejňovania informácií získaných z dôveryhodných zdrojov môže mať vážny dosah na právo verejnosti na informácie o činnosti a plánoch svojej vlády. Všetky obvinenia vznesené voči Assangeovi za takúto činnosť musia byť zrušené.

Apelujte spolu s nami na americké úrady a žiadajte stiahnutie všetkých obvinení voči Julianovi Assangeovi, ktoré súvisia s jeho investigatívnou prácou v rámci WikiLeaks.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu - on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • William P. Barr: Generálny prokurátor Spojených štátov amerických

Požadujeme

  • stiahnutie všetkých obvinení voči Julianovi Assangeovi, ktoré súvisia s jeho investigatívnou prácou v rámci WikiLeaks