Kirgizsko: Gulzar Dujšenova bojuje za práva ľudí so zdravotným znevýhodnením

Kirgizsko, akcia začala 6.2.2019, petícia je stále aktívna

Gulzar Dujšenova v roku 2002 ochrnula na spodnú časť tela v dôsledku dopravnej nehody spôsobenej opitým vodičom. O rok neskôr nečakane zomrel jej manžel, a tak sa Gulzar náhle stala jedinou opatrovníčkou svojich dvoch malých detí. Gulzar momentálne bojuje za práva zdravotne znevýhodnených ľudí v Kirgizsku.

„Som Gulzar. Zdá sa mi normálne, že sa nehanbím za svoj hendikep a motivujem aj ostatných ľudí so zdravotným znevýhodnením, aby sa nebáli požadovať vhodné podmienky pre dôstojnú prácu a život. Nie každý to ale, u nás v Kirgizsku, chápe a podporuje...“

Keď sa Gulzar stretávala s ďalšími ľuďmi žijúcimi so zdravotným znevýhodnením v hlavnom meste Biškek, uvedomila si, že čelia podobným problémom. Je ťažké nájsť si prácu, keď pracoviská nie sú prispôsobené potrebám ľudí na vozíku. Musieť sa napríklad spoliehať na ostatných ľudí, aby vás vyzdvihli do autobusu, je mnohokrát ponižujúce a nepríjemné. Každý deň sa tak ľudia so zdravotným znevýhodnením musia potýkať s bariérami v zamestnaniach, doprave, neustále niekoho žiadať o pomoc, či znášať neochotu zdravotníckeho personálu pri bežných vyšetreniach.

Gulzar sa snaží o zmenu, aby sa ľudia so zdravotným znevýhodnením aspoň postupne dočkali rovnoprávnosti; stretáva sa so štátnymi úradníkmi, organizuje školenia pre vodičov autobusov, vedie kampaň na sociálnych médiách. Stále však čelí bariéram a dennej diskriminácií v spoločnosti, kde sa od žien neočakáva, že budú vystupovať so svojimi názormi a ľudia so zdravotným znevýhodnením sú vnímaní ako „invalidi“ s nevyliečiteľnou chorobou.

„Najdôležitejší je prístup obyčajných ľudí. Keď uvidia, ako sa ľudia so znevýhodnením snažia napríklad bežne pracovať a byť tak nezávislí od cudzej pomoci, ich názor sa zmení a tým sa zmenia aj podmienky,“ verí naďalej odhodlaná Gulzar. Zmeniť prístup ale musí aj štát – podporiť Gulzar a jej boj za zmenu.

Pozadie prípadu

Ženy a dievčatá so zdravotným znevýhodnením musia v Kirgizsku často čeliť rôznym formám diskriminácie. Kirgizsko ratifikovalo viacero medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov. Podpísalo aj Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý však neratifikovalo.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu NA PODPORU OBRANKYNE ĽUDSKÝCH PRÁV GULZAR on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Jogorku Kenesh: predseda parlamentu

Požadujeme

  • oficiálnu podporu Gulzar a ďalších aktivistov a aktivistiek v boji za práva osôb so zdravotným znevýhodnením zo strany predsedu parlamentu
  • ratifikáciu Dohovoru o právach osôb so zdravotným znevýhodnením
  • riešenie diskriminácie, zlepšenie prístupu ku zdravotnej starostlivosti, zaistenie dostatku bezbariérových miest v budovách, poskytnutie pracovných miest a zaistenie bezpečnejšej dopravy osobám so zdravotným znevýhodnením