Stop poprave psychicky chorého muža v USA

Spojené štáty, akcia začala 24.7.2023

Johnny Johnson je 45-ročný muž z USA, ktorému už v detstve diagnostikovali vážne duševné poruchy vrátane paranoidnej schizofrénie. Johnsona majú popraviť 1. augusta 2023 v Missouri za vraždu šesťročného dievčatka z roku 2002. Zločin, ktorý spáchal, je nepopierateľne závažný. Podľa zistení neuropsychiatra však Johnson nechápe dôvod svojho trestu a verí, že Satan zneužíva štát na jeho popravu, aby tak spôsobil koniec sveta. Medzinárodné právo zakazuje popravy ľudí s vážnymi duševnými poruchami vrátane tých, ktorí majú zníženú schopnosť pochopiť dôvody, pre ktoré ich odsúdili. Amnesty International vyzýva na zrušenie trestu smrti pre Johnsona a uloženie vhodnejšieho trestu.

Aktuálne k prípadu

17.8.2023

Petícia uzavretá: USA popravili Johnyho Johnsona

Aj napriek medzinárodnému apelu Johnnyho Johnsona dňa 1. augusta 2023 popravili. Ďakujeme za vašu podporu. V boji proti trestu smrti budeme pokračovať aj naďalej, až kým tento krutý a nezvratný trest neprestanú používať krajiny na celom svete.


Johnny Johnson trpel celé detstvo vývojovými poruchami. Na psychiatrickú kliniku ho prvýkrát prijali, keď mal len 14 rokov – potom, ako šesť mesiacov uvažoval o samovražde. Kým dovŕšil 18 rokov, v psychiatrickej nemocnici ho liečili kvôli pokusom o samovraždu až štyrikrát. V roku 1996, keď mal 18 rokov, sa dobrovoľne prihlásil do zdravotníckeho centra. Tam uviedol, že zažil výpadok pamäti, počul hlasy a videl svojich zosnulých priateľov, ktorí ho nabádali, aby si ublížil. Johnsonovi diagnostikovali vážnu depresiu, schizofréniu, paranoidnú schizofréniu, schizoafektívnu poruchu (stav charakterizovaný príznakmi ako halucinácie alebo bludy a poruchami nálad, ako sú mánia a depresia), hraničnú poruchu osobnosti a závislosť od viacerých látok. Keď Johnsona vo veku 24 rokov zatkli, priznal sa k zabitiu dieťaťa a povedal polícii, kde nájdu telo.

Johnny Johnson sa aj v čase spáchania trestného činu liečil na schizofréniu. Po zatknutí pokračoval v liečbe.

Medzinárodné právo nepovoľuje popravy ľudí so závažnými duševnými poruchami.

Medzinárodné právo v oblasti ľudských práv zakazuje uplatnenie trestu smrti voči osobám s mentálnym (psychosociálnym) a duševným znevýhodnením. Výbor OSN pre ľudské práva, expertný orgán zriadený Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach na dohľad nad jeho uplatňovaním, uviedol, že zmluvné štáty sa musia „zdržať popravy osôb, ktoré majú zníženú schopnosť pochopiť dôvody svojho trestu“. Spojené štáty americké pakt ratifikovali v roku 1992.

V roku 1986 Najvyšší súd USA vo veci Ford vs. Wainwright potvrdil, že poprava osoby, ktorá „stratila príčetnosť“, je v rozpore s ústavou. V roku 2007 súd objasnil, že tento rozpor zahŕňa aj popravu osôb, ktorých „duševný stav je natoľko narušený duševnou chorobou, že im chýba racionálne pochopenie dôvodu popravy“. Neuropsychiater, ktorého najala Johnsonova obhajoba, dospel začiatkom roka 2023 k záveru, že Johnny Johnson nie je spôsobilý na popravu práve z tohto dôvodu. Hoci si je Johnson vedomý, že ho odsúdili na trest smrti za vraždu, nedokáže pochopiť súvislosť medzi spáchaným zločinom a uloženým trestom.

Navzdory týmto dôkazom Najvyšší súd štátu Missouri rozhodol, že Johnson je duševne spôsobilý na to, aby ho popravili. Aj napriek tomu, že Najvyšší súd USA s argumentom „vyvíjajúcich sa noriem slušnosti“ vylúčil popravy detí a osôb s mentálnymi poruchami, Najvyšší súd štátu Missouri považuje Johnnyho Johnsona za výnimku z tohto pravidla.

Amnesty International žiada zrušenie trestu smrti pre Johnnyho Johnsona a uplatnenie trestu primeraného jeho zdravotnému stavu.

Pozadie prípadu

Neuropsychiater, ktorý Johnsona vyšetroval, dospel vo februári 2023 k záveru, že Johnson nie je mentálne spôsobilý a nemal by byť popravený: „Pán Johnson si je vedomý, že čaká na trest smrti a že ho odsúdili za vraždu. Rozumovo však nechápe súvislosť medzi svojím zločinom a uloženým trestom. [Je presvedčený, že ho ‚využíva‘ Satan, aby ho popravil a tak nastal koniec sveta. Verí, že Satanov hlas mu tento plán potvrdil... Jeho presvedčenie, že môže zmeniť tento plán, ak vstúpi do hláv sudcu a právnikov a ovplyvní ich, aby ho nepopravili, je rovnako iracionálne a bludné, podobne ako jeho presvedčenie, že duchovia podsvetia môžu ovplyvniť štát, aby ho nepopravil na Satanove účely. Okrem toho vyhlasuje, že je upír a dokáže ‚oživiť‘ svoje orgány‘ a je presvedčený, že môže ‚vstúpiť do mysle zvieraťa‘, ak sa naučí ‚správny kód‘, ktorý mu umožní po poprave žiť ďalej. Tieto presvedčenia ukazujú, že nemá racionálne pochopenie pre nezvratnosť svojho trestu. Pán Johnson napriek liečbe primeranými a značnými dávkami silných antipsychotík zostáva floridne psychotický. Trpí vyčerpávajúcimi halucinačnými a bludnými zážitkami.... Jeho presvedčenie o tom, prečo má byť popravený, má korene v bludnom myslení, ktoré je produktom ťažkej psychotickej duševnej choroby a kognitívne narušeného mozgu.“

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

Aj napriek medzinárodnému apelu Johnnyho Johnsona dňa 1. augusta 2023 popravili. Ďakujeme za vašu podporu. V boji proti trestu smrti budeme pokračovať aj naďalej, až kým tento krutý a nezvratný trest neprestanú používať krajiny na celom svete.

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • aby súd zrušil popravu Johnnyho Johnsona a trest smrti v jeho prípade nahradil trestom primeraným jeho zdravotnému stavu

Adresáti petície:

  • Michael L. Parson: Guvernér štátu Missouri