Inkluzivita a solidarita nemajú hranice

Venezuela, akcia začala 20.7.2022, petícia je stále aktívna

Mnohí LGBTI+ ľudia z Venezuely žijú v Peru a Kolumbii, kde čelia diskriminácii a násiliu kvôli svojej rodovej identite alebo sexuálnej a citovej orientácii. Vyzvite spolu s nami na ochranu práv LGBTI+ ľudí na úteku v Peru a Kolumbii. Inkluzivita, solidarita a ochrana ľudských práv nemajú hranice.

Marco je 28-ročný transrodový Venezuelčan, ktorý žije v hlavnom meste Peru, Lime. Marco takmer celý život trpí sociálnou fóbiou, a preto si navykol nosiť slúchadlá, ktoré mu pomáhajú zvládať pretlak podnetov z okolia vrátane hodnotiacich komentárov na jeho adresu. „Keď si zložím slúchadlá a začnem vnímať svet okolo seba, vidím, akí sú ľudia indiskrétni. Prezerajú si vás od hlavy po päty, doslova vás skenujú, ako keby ste boli nejaký čudný úkaz.“

Marco prišiel do Peru pred 4 rokmi z venezuelského hlavného mesta, Caracasu. K rozhodnutiu opustiť krajinu a hľadať lepšie životné podmienky ho viedla neudržateľne sa zhoršujúca sociálna, ekonomická a politická situácia. Od roku 2014 do mája 2022 sa z Venezuely do celého sveta rozpŕchlo viac ako 6 miliónov ľudí, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov hovorí v súvislosti s venezuelskou humanitárnou krízou o druhej najväčšej kríze masového vysídľovania.

Augusto, 27-ročný nebinárny človek z Venezuely, žije v hlavnom meste Kolumbie, Bogote. Augusto hovorí, že vo Venezuele zvykol nahlas brániť svoje práva. Keď ho však v Kolumbii zastavil policajt a začul jeho prízvuk, zobral mu telefón, aby skontroloval, či ho neukradol. Augusto si pomyslel: „Toto predsa nemôžete robiť, veď vo Venezuele je to nelegálne – ale čo zmôžem, keď som Venezuelčan, som prisťahovalec.“

Milióny Venezuelčaniek a Venezuelčanov žijúcich v zahraničí čelia diskriminácii kvôli svojmu pôvodu. Ak okrem toho patria k LGBTI+ menšine, v Peru a Kolumbii sa často stretávajú s násilím a diskrimináciou kvôli svojej rodovej identite alebo sexuálnej a citovej orientácii. Keď sa títo ľudia stanú terčom rodovo podmieneného násilia, zásadnou prekážkou pri nahlasovaní prípadov na polícii sú popri diskriminačnom zaobchádzaní počas celého procesu aj ich obavy z deportácie.

Inkluzivita a ochrana práv však nemajú hranice. Programy inklúzie pre ľudí na úteku si vyžadujú rodovú a queer perspektívu, ktorá zohľadňuje osobitné ťažkosti a riziká, ktorým čelia LGBTI+ ľudia na úteku. Vyzvite spolu s nami vlády Peru a Kolumbie, aby chránili práva LGBTI+ ľudí na úteku z Venezuely.

Pozadie prípadu

Podľa výskumu kolumbijskej organizácie Caribe Afirmativo a peruánskej organizácie Presente je segregácia, ktorú zažívajú LGBTI+ ľudia na úteku, dôsledkom prelínania ich štatútu človeka na úteku a ich rodovej identity, respektíve rodového prejavu, alebo sexuálnej a citovej orientácie. LGBTI+ ľudia na úteku z Venezuely často cestujú práve do Kolumbie a Peru, kde sú práva LGBTI+ ľudí teoreticky chránené, problém však nastáva pri implementácii týchto záväzkov do praxe. Hlboko zakorenené predsudky, mačizmus a xenofóbia spôsobujú, že obzvlášť queer ľudia na úteku v týchto krajinách nie sú v bezpečí. K najväčším problémom patria obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti pre transrodových a nebinárnych ľudí či nahlasovanie násilia na polícii. Transrodoví ľudia a ľudia s nekonformným rodovým prejavom čelia zvýšenému riziku násilia a obchodovania s ľuďmi.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/venezuelan-lgbtiq-refugees-colombia-peru/.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu ZA OCHRANU PRÁV LGBTI+ ĽUDÍ NA ÚTEKU Z VENEZUELY on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu .

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • César Landa Arroyo, Marta Lucía Ramírez: Minister a ministerka zahraničných vecí Peru a Kolumbie

Požadujeme

  • aby úrady Peru a Kolombie vytvorili programy inklúzie pre ľudí na úteku, ktoré budú obsahovať rodovú a queer perspektívu a zohľadňovať osobitné ťažkosti a riziká, ktorým čelia LGBTI+ ľudia na úteku;
  • aby úrady Peru a Kolombie chránili všetkých LGBTI+ ľudí a ľudí na úteku pred diskrimináciou a násilím.