Urgentná akcia

Bez operácie a psychiatrického posudku si nemôže prepísať rod

Nórsko, akcia začala 4.10.2014

John Jeanette Solstad Remøová je 65-ročná Nórka, ktorej bolo pri narodení pripísané mužské pohlavie. Dožaduje sa svojho práva na prepis rodu. Administratívne si zmenila meno jednoducho, ale jej žiadosť na zmenu označenia pohlavia v dokumentoch bola zamietnutá, keďže nesplnila postup "úplnej zmeny pohlavia" určený Nórskou štátnou univerzitou. Ten zahŕňa psychiatrickú diagnózu poruchy osobnosti "transsexualizmu" a operáciu zmeny pohlavia, ktorá vedie k sterilizácii. Pretože sa údaje v jej osobných dokladoch nezhodujú s jej rodovou identitou a výzorom, je jej právo na súkromný život každý deň porušované.

Aktuálne k prípadu

19.10.2016

Nórsky parlament schválil zákon, ktorý umožňuje, aby si Nóri legálne a transparentne prepísali rod

Nórsky parlament schválil 6. júna 2016 zákon, ktorý umožňuje trans osobám v Nórsku, aby si legálne a transparentne zmenili doklady (meno a rod). Parlament nenavrhol žiadne zmeny k pôvodnej verzii zákona, ktorý bol navrhnutý ministerstvom zdravotníctva, a teda sa tento deň stáva historickým úspechom pre nórsku trans komunitu. John Jeanette môže konečne byťženou, tak ako chce, pričom sú v tomto súlade aj jej oficiálne dokumenty.

15.4.2015

Expertná skupina nórskeho ministerstva zdravotníctva navrhla vytvorenie novej procedúry pre úradný prepis rodu

10. apríla zverejnila expertná skupina menovaná ministerstvom zdravotníctva svoju správu o postupe pri prepise rodu. Skupina sa vyjadrila, že súčasný právny stav prepisu rodu je porušením základných ľudských práv a potrebuje zmenu. Navrhuje vytvorenie transparentnej a dostupnej procedúry pre úradný prepis rodu, založenej na individuálnom vnímaní rodovej identity. Závery komisie sú v súlade s odporúčaniami Amnesty International.

Nórsky minister zdravotníctva Bent Høie poznamenal, že jeho krajina chce ísť príkladom v dodržiavaní ľudských práv. Pripustil, že súčasný stav v otázke transrodových osôb tomu nezodpovedá, a to sa musí zmeniť. Taktiež vyzdvihol prácu organizácií, ale aj jednotlivcov, ktorý stáli na čele boja za práva transrodových osôb.

Vo februári 2014 vydala Amnesty International správu, v ktorej kritizuje Nórsko za súčasný právny stav, ktorý na prepis rodu požaduje sterilizáciu. Organizácia viedla kampaň, v ktorej požadovala, aby sa úradný prepis rodu konal na základe osobného vnímania.

John Jeanette Solstad Remøová odmietala absolvovať súčasnú značne diskriminujúcu a ponižujúcu procedúru. Tiež sa poďakovala za podporu zo strany Amnesty International. „Je to presne to, v čo som snívala a dúfala. Stálo za to bojovať. Zabralo to veľa času, ale keď sa ukázal výsledok, cítila som sa skvelo. Bez Amnesty by sme nemali to, čo máme dnes.“

15.4.2015

John Jeanette Solstad Remøová ďakuje za podporu

John Jeanette Solstad Remøová obdržala už vyše 4444 listov, ktoré vyjadrujú solidaritu s jej prípadom. Podľa vlastných slov nečakala, že sa dočká až takého veľkého počtu listov a ďakuje za prejavenú podporu.

16.2.2015

Nórsky minister prisľúbil ísť príkladom v ľudských právach trans* osôb

Amnesty International Nórsko odovzdala takmer 15 500 podpisov a listov nórskemu ministrovi Bentovi Hoiemu, ktorý prisľúbil, že Nórsko chce ísť príkladom v ľudských právach. Odvolal sa aj na množstvo listov, ktoré dostal od verejnosti za účelom povolenia legálneho uznania rodu pre John Jeanette. Ministerstvo nenamietalo proti záverom verejnej ochrankyne práv, podľa ktorých je súčasný postup v rozpore s Antidiskriminačným zákonom, aj preto sa zmena súčasných praktík legálneho uznania rodu javí ako veľmi reálna. Ďalším dôležitým bodom bude rozhodnutie Expertnej komisie, ktorá skúma postupy legálneho uznania rodu. Jej odporúčania budú známe 27. februára. Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste doteraz za John Jeanette napísali listy, alebo podpísali petíciu a o odporúčaniach Expertnej komisie Vás budeme informovať.


John Jeanette žila dvojitý život, aby naplnila očakávania rodičov, ktorí pracovali pre armádu. Pri každej príležitosti sa obliekala ako žena, zároveň však pracovala ako námorný kapitán a veliteľ ponorky.

Hoci sa k Nórskej asociácii pre transrodové osoby (FTP-N) pridala už v roku 1986, oficiálne sa ku svojej rodovej identite prihlásila až v roku 2010 a momentálne pracuje ako aktivistka bojujúca za práva trans* osôb pre viacero organizácií. Priatelia ju oslovujú Jeanette, ale na verejnosti používaním mena John Jeanette upozorňuje na existenciu transrodových osôb a porušovanie ich ľudských práv

Administratívna zmena mena bola pre John Jeanette relatívne jednoduchá, ale vo všetkých oficiálnych dokumentoch je identifikovaná ako „muž“. Jej žiadosť na zmenu označenia pohlavia v oficiálnych dokumentoch bola zamietnutá Ministerstvom financií a Ministerstvom zdravotníctva Nórska z dôvodu, že nedodržala predpísaný postup pre „úplnu zmenu pohlavia“, ktorú vykonáva Nórska štátna univerzita. Zmena pohlavia je termín používaný pre prepis rodu legislatívami v rôznych krajinách. Postup zahŕňa psychiatrickú diagnózu a povinné lekárske ošetrenie, vrátane operácie zmeny pohlavia, ktorá vedie k sterilizácii. John Jeanette proces odmietla z dôvodu dĺžky trvania a náročnosti hormonálnej liečby.

Pretože sa jej pohlavie uvedené na oficiálnych dokumentoch nezhoduje s jej rodovou identitou a výzorom, John Jeanette každodenne prežíva ponižujúce situácie všade, kde musí ukazovať svoje identifikačné dokumenty. Jej transrodová identita sa stáva verejnou, čo porušuje jej právo na súkromný život.

John Jeanette rozpráva o situáciách, ktorým musí čeliť: „Keď idem napríklad do lekárne po recept, lekárnici sa vždy čudujú a pýtajú sa ma či som to skutočne ja, že na dokumente sa predsa uvádza, že som muž, ale ja vyzerám ako žena. To isté zažívam, keď idem do knižnice, keď si idem po balík na poštu, keď si kupujem cestovné lístky online, alebo si rezervujem hotel. Pamätám si, ako som sa chcela odubytovať z hotelu a recepčný zistil, kto som. Videl muža oblečeného v ženskom oblečení. Smial sa mi rovno do tváre. Rýchlo som zaplatila a utekala som k autu. Videla som, ako sa na mňa všetci zamestnanci hotela pozerajú. Ešte dlho po tejto udalosti som bola smutná a v depresii.“

Pozadie prípadu

Až do januára 2014 boli v Nórsku chránení pred diskrimináciou na základe rodu iba transrodové osoby, ktoré podstúpili „úplnú zmenu pohlavia“. Nový antidiskriminačný zákon rozširuje poskytovanú ochranu proti diskriminácii na oblasti rodovej identity a rodového prejavu. Nie je však jasné, či bude mať nová legislatíva nejaký dopad na súčasné problematické postupy týkajúce sa právneho uznania prepisu rodu a prístupu ku špecifickej lekárskej pomoci pre trans* osoby.

Označenie trans* zahŕňa všetky identity, ktoré sa líšia od tradičných rodových foriem

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podpísali našu petíciu. Aj váš podpis pomohol vyvinúť tlak na nórsky parlament na schválenie zákona, ktorý umožňuje trans osobám v Nórsku prepísať si rod bez toho, aby museli podstupovať nebezpečné operácie.

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • Prijatie zákona o možnosti prepisu rodu a označenia pohlavia na oficiálnych dokumentoch bez nutnosti podstúpiť sterilizáciu, psychiatrickú diagnózu a všetky ostatné lekárske procedúry, ktoré sú v súčasnosti povinné v rámci „úplnej zmeny pohlavia“
  • Odstránenie diagnózy "transsexualizmu" z národnej klasifikácie mentálnych porúch
  • Prijatie procedúry pre možnosť prepisu rodu, ktorá bude včasná, prístupná, transparentná a v súlade s vnímaním rodovej identity osoby požadujúcej zmenu

Adresáti petície:

  • Bent Høie: Minister zdravotníctva, Ministerstvo zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti