UZAVRETÉ: Žiadame ochranu právneho štátu v Európe

Maďarsko, akcia začala 3.11.2020

Predstavte si, že žijete v krajine, ktorá je údajne právnym štátom, no úrady s vami zaobchádzajú inak ako s ostatnými, porušujú vaše ľudské práva a opakovane čelíte nespravodlivosti. A ak sa ozvete a postavíte za svoje práva, nasledujú vyhrážky a ďalšie útoky na vašu osobu.

Aktuálne k prípadu

15.12.2020

PETÍCIA UZAVRETÁ

V decembri sme na Úrade vlády SR odovzdali stovky podpisov, žiadajúcich ochranu právneho štátu v Európe. Celkovo sa nám podarilo naprieč Európou vyzbierať viac ako 64 000 podpisov. Ďalší krok je na našej vláde a ďalších členských vládach Európskej rady. O ďalšom vývoji v prípade vás budeme informovať na našich sociálnych sieťach. Ďakujeme za vašu podporu!


Význam právneho štátu sa v Európe čoraz častejšie degraduje a pribúdajú aj prípady, v ktorých došlo k obmedzovaniu ľudských práv. Treba si uvedomiť, že právny štát je základným kameňom dodržiavania a ochrany ľudských práv a naopak, bez dodržiavania a ochrany ľudských práv by nebolo právneho štátu. Jedno bez druhého nemôže existovať a oboje preto potrebuje plný rešpekt a účinnú ochranu.

Situácia v Maďarsku a Poľsku je obzvlášť vážna – prijímaním nových zákonov sa pokúšajú akoby vrátiť ďaleko do minulosti. Aj preto čelia obe krajiny bezprecedentnému postupu Európskej únie podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii.

Obyvatelia a obyvateľky Maďarska sa v každodennom živote potýkajú s vážnymi problémami, ktoré ohrozujú celú škálu ich ľudských práv: obmedzovaním osobnej slobody, nerovným zaobchádzaním, obmedzovaním slobody prejavu a slobody médií, útokmi na nezávislosť a integritu súdov a, v neposlednom rade, aj postupujúcim marginalizovaním a stigmatizovaním menšín.

Postavte sa za ľudí v Maďarsku a Poľsku, ktorí sa neboja ozvať, a žiadajte spolu s nimi, aby sa v ich krajinách dodržiavali ľudské práva. Všetci ľudia v Maďarsku a Poľsku majú právo na slobodný a dôstojný život! Vyzvite vlády krajín EÚ, aby sa zasadzovali za ľudské práva a právny štát v Maďarsku, Poľsku, ale aj v celej EÚ.

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

V decembri sme na Úrade vlády SR odovzdali stovky podpisov, žiadajúcich ochranu právneho štátu v Európe. Celkovo sa nám podarilo naprieč Európou vyzbierať viac ako 64 000 podpisov. Ďalší krok je na našej vláde a ďalších členských vládach Európskej rady. O ďalšom vývoji v prípade vás budeme informovať na našich sociálnych sieťach. Ďakujeme za vašu podporu!

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • aby vlády krajín EÚ
  • verejne a jasne vyjadrili svoje obavy z porušovania ľudských práv a zaoberali sa (aj na úrovni bilaterálnych vzťahov) vážnymi hrozbami, ktoré ohrozujú ľudské práva a právny štát v celej Európe, najmä v Maďarsku a Poľsku;
  • zabezpečili, že prípady, ktoré sa posudzujú podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii, budú v Rade napredovať a dôjde k prijatiu silných konkrétných odporúčaní, ktoré zastavia rozklad právneho štátu v týchto krajinách;
  • posilnili kompetencie EÚ zasadzovať sa za ľudské práva a zásady právneho štátu v celej Európe.

Adresáti petície:

  • Členovia a členky Európskej rady