Urgentná akcia

UZAVRETÉ! Malta musí umožniť vylodenie 425 ľudí držaných na 4 trajektoch

Malta, akcia začala 22.5.2020

Pod zámienkou opatrení spojených s pandémiou COVID-19 maltské úrady držia už niekoľko týždňov približne 160 ľudí na dvoch súkromných trajektoch využívaných v cestovnom ruchu na plavby v okolí ostrova. Ľudí na úteku presunuli na trajekty potom, ako ich medzi 29. 4. a 7. 5. zachránili na Stredozemnom mori. Situácia sa stáva neznesiteľnou, nakoľko trajekty nie sú vhodné na dlhodobý pobyt osôb. Maltské orgány by preto mali ľuďom na palube trajektov umožniť okamžité vylodenie sa a zabezpečiť, aby mohli požiadať o azyl a získať príjem.

Aktuálne k prípadu

5.6.2020

PETÍCIA UZAVRETÁ

Ľudia uväznení na výletných trajektoch v blízkosti Malty sa počas víkendu mohli vylodiť na Malte! Ďakujeme za vašu podporu!

28.5.2020

Počet ľudí zadržiavaných na súkromných trajektoch stúpol na dvojnásobok

Od štvrtka 28.5. počet ľudí zadržiavaných na výletných trajektoch pri pobreží Malty stúpol až na 425 ľudí. Vláda ľudí zadržiava na 4 trajektoch spoločností Captain Morgan a Supreme Cruises.


V apríli 2020 využili maltské úrady krízu COVID-19, aby ospravedlnili rozhodnutie nepovoliť vylodenie ľudí zachránených na mori na pobrežie Malty. Rozhodnutie nasledovali viaceré prípady, v ktorých boli lode v núdzi niekoľko dní ponechané napospas moru. V jednom prípade úrady údajne prikázali súkromným člnom zachrániť ľudí na mori a následne ich vylodiť v Líbyi, čo by predstavovalo porušenie medzinárodného a európskeho práva v oblasti ľudských práv a práv ľudí na úteku. Posledný incident je v súčasnosti predmetom trestného vyšetrovania, ktoré sa týka dokonca samotného predsedu vlády.

Maltská vláda, odhodlaná zabrániť ďalšiemu vylodeniu ľudí na úteku za každú cenu, však zašla ešte ďalej a 22. mája využila 2 súkromné plavidlá, ktoré spoločnosť Captain Morgan v bežnej prevádzke používa na denné výletné plavby pozdĺž maltského pobrežia, aby na nich zadržala približne 160 ľudí na úteku zachránených na mori pár dní pred tým. Niekoľkým rodinám, vrátane 18 žien a detí, umožnili vylodiť sa, zvyšné osoby zostali uväznené na trajektoch.

Maltské úrady poskytli ľuďom na trajektoch matrace a jedlo a údajne u nich vykonali testy na COVID-19. Správy z médií a od miestnych mimovládnych organizácií však naznačujú, že situácia ľudí na palube sa neustále zhoršuje, u pasažierov rastie strach, depresie a úzkosti, niektorí držia protestnú hladovku alebo sa pokúsili o samovraždu. Ľudia na palube nemajú spojenie s vonkajším svetom a chýba im prístup k nezávislej právnej alebo lekárskej pomoci. Maltské orgány nepovolili vstup na loď ani pracovníkom a pracovníčkam UNHCR. To všetko znemožňuje získať presné informácie o počte a totožnosti pasažierov.

Maltská vláda neobjasnila konkrétne dôvody, časový rámec ani právny základ týchto opatrení a hrozí, že ľuďom na úteku nedovolí vylodiť sa až do chvíle, kým im svoju pomoc neponúknu iné členské štáty EÚ. Takéto konanie porušuje právo zasiahnutých ľudí požiadať o azyl a právo na slobodu pohybu.

Pozadie prípadu

Malta má dlhodobú históriu porušovania ľudských práv ľudí na úteku, migrujúcich a žiadajúcich o azyl, vrátane ich svojvoľného zadržiavania. Krajina sa tiež vyhýba zodpovednosti za záchranu ľudí, ktorým hrozí utopenie v Stredozemnom mori, a v posledných rokoch aktívne podporuje politiky EÚ v prospech pátracích a záchranných akcií zo strany Líbye aj napriek tomu, že vedú k svojvoľnému zadržiavaniu zachránených ľudí v líbyjských detenčných centrách, kde im hrozí mučenie a iné zlé zaobchádzanie.

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

UZAVRETÉ!

Ľudia uväznení na výletných trajektoch v blízkosti Malty sa počas víkendu mohli vylodiť na Malte! Ďakujeme za vašu podporu!

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • aby 425 ľuďom zadržiavaným na trajektoch pri pobreží Malty bolo umožnené vylodiť sa a požiadať o azyl

Adresáti petície:

  • Robert Abela: Maltese Prime Minister