Ony sú revolúcia, stojte pri nich

Afganistan, akcia začala 25.11.2021, petícia je stále aktívna

Taliban od svojho nástupu k moci (15. augusta 2021) systematicky okliešťuje a porušuje ľudské práva, predovšetkým práva žien a dievčat. Výnimočné nie sú ani cielené útoky a vraždy obrankýň a obrancov ľudských práv a ďalšieho civilného obyvateľstva. Amnesty International vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby dodržalo svoj záväzok podporovať práva žien v Afganistane.

Aktuálne k prípadu

24.5.2022

Taliban nariadil televíznym moderátorkám zahaľovať si vo vysielaní tvár

Nariadenie, ktoré platí od 21. mája 2022, prišlo niekoľko dní po všeobecnom nariadení, aby ženy nevychádzali na verejnosť s odhalenou tvárou. Afganská vláda ním pokračuje vo svojej politike systematického porušovania práv žien. Od svojho nástupu k moci 15. augusta 2021 Taliban pripravil mnohé ženy a dievčatá o prístup k vzdelaniu a zamestnaniu. Obmedzené je aj ich právo na slobodu pohybu, zhromažďovania a prejavu vrátane výberu oblečenia, ktoré budú nosiť. Potláčanie účasti žien na verejnom živote im sťažuje možnosť vymaniť sa z ubližujúcich rodinných a spoločenských vzťahov.


Afganské ženy dosiahli za posledných 20 rokov aj napriek politickej nestabilite pomerne veľké zmeny. Zastávali politické funkcie, navštevovali školy a univerzity, viedli vlastné podniky a boli zamestnané v rôznych odvetviach.

V súčasnosti čelia bezprostrednému riziku, že pod vládou Talibanu o všetky ťažko vydobyté práva a možnosti nadobro prídu. Okrem ojedinelých výnimiek sa dnes ženy nemôžu vrátiť do práce. Tento stav je údajne dočasný, kým Taliban nestanoví pravidlá, na základe ktorých sa ženy budú môcť vrátiť do verejného života. Pri poslednej vláde Talibanu však k takejto zmene nikdy nedošlo.

Na verejnosti sa môžu ženy pohybovať iba v sprievode mahrama (mužského opatrovníka). Dievčatá staršie ako 12 rokov sa nemôžu vrátiť do škôl a na univerzitách vláda zaviedla rodovo segregované vzdelávanie, ktoré výrazne obmedzuje možnosti mladých žien získať zmysluplné vysokoškolské vzdelanie. Všetky študentky, pedagogičky a ďalšie zamestnankyne vysokých škôl sú zároveň podrobené prísnej kontrole, či dodržiavajú nosenie burky.

Okrem toho, že ženy stratili prístup k vzdelaniu a zamestnaniu, čelia v súčasnosti aj zvýšenej hrozbe rodovo podmieneného násilia. Obmedzené je aj ich právo na slobodu pohybu, zhromažďovania a prejavu vrátane výberu oblečenia, ktoré budú nosiť.

Medzinárodné spoločenstvo sa viackrát zaviazalo, že aj po nástupe Talibanu bude podporovať a brániť práva žien v Afganistane. Je načase, aby jednotlivé štáty tieto slová premenili na činy!

Podpíšte petíciu a vyzvite vlády celého sveta, aby ženám v Afganistane poskytli podporu a pomoc pri obrane ich práv.

Pozadie prípadu

V nedeľu 15. augusta 2021 vstúpil Afganistan do novej kapitoly svojich moderných dejín. Pred 20 rokmi zahnala armáda USA so svojimi spojencami hnutie Taliban do úzadia a ľudia v krajine, predovšetkým ženy a dievčatá, získali nádej na lepšiu budúcnosť. Po dvoch dekádach rozvoja občianskej spoločnosti, podnikania a vzdelávania afganských dievčat Taliban opäť prebral kontrolu nad krajinou od civilnej vlády. Aj napriek opakovaným prísľubom, že tentoraz bude vládnuť inak, Taliban od svojho nástupu k moci systematicky okliešťuje a porušuje ľudské práva a výnimočné nie sú ani cielené útoky a vraždy obrankýň a obrancov ľudských práv a ďalšieho civilného obyvateľstva.

Najväčším rizikám sú vystavené ženy a dievčatá, obrankyne a obrancovia ľudských práv, politici a bývalé zamestnankyne vlády, príslušníci a príslušníčky etnických a náboženských menšín a bývalí spolupracovníci a spolupracovníčky americkej armády. Ženy majú zakázané pracovať a študovať. Obrancovia a obrankyne ľudských práv sú terčom pravidelných domových prehliadok a útokov. Amnesty International sa podarilo získať svedectvá viacerých novinárok a novinárov, ktorí nemôžu slobodne pracovať. Mnohí, resp. predovšetkým mnohé z nich, sa musia skrývať alebo sa pokúsiť o odchod z krajiny.

.

.

.

Pri príležitosti tohtoročných 16 dní aktivizmu proti násiliu páchaného na ženách spustila Amnesty International kampaň s názvom Ony sú revolúcia, stojte pri nich (orig. They are the revolution, stand with them). Rovnomenná správa (https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2021/11/Afghan-women-fighting-for-their-future-digest-final01.pdf) prináša príbehy 16 inšpiratívnych žien, ktoré za posledné dve desaťročia prekonali obrovské prekážky, aby mohli aktívne participovať na verejnom živote. Ženy z rôznych spoločenských sfér vrátane právničiek, političiek, akademičiek a novinárok opisujú svoju profesionálnu dráhu, pocity z návratu Talibanu, nádeje a obavy z budúcnosti a odporúčania pre medzinárodné spoločenstvo.

.

.

.

Tím Amnesty International zároveň od 16. septembra do 8. októbra 2021 absolvoval viac ako 30 rozhovorov s učiteľkami, študentkami a školským personálom, ako aj s miestnymi aktivistami a medzinárodnými expertkami v oblasti vzdelávania. Z rozhovorov vyplynulo, že zastrašovanie a šikana zo strany Talibanu sa odrazili v nízkej miere návratov do škôl, predovšetkým dievčatá pre obavy o svoju bezpečnosť ostávajú doma. Mnohí učitelia prestali chodiť do práce, pretože Taliban nie je schopný vyplácať mzdy. Veľa škôl preto funguje v obmedzenom režime alebo museli ukončiť činnosť. Na vysokých školách je situácia veľmi podobná. Malú skupinu študentov, ktorí sa odvážili vrátiť na akademickú pôdu, tvoria takmer výhradne mladí muži. Taliban by mal okamžite umožniť všetkým dievčatám, aby sa mohli vrátiť do škôl. Vedenie krajiny musí taktiež ukončiť šikanu, vyhrážky a útoky na učiteľstvo a študentstvo a zneužívanie škôl na vojenské účely. Viac informácií nájdete na stránke: https://bit.ly/3pa7IL8.

.

.

.

Amnesty International, Medzinárodná federácia pre ľudské práva (FIDH) a Svetová organizácia proti mučeniu (OMCT) vydali 21. septembra krátku správu, v ktorej upozorňujú na neustále sa zhoršujúcu ľudskoprávnu situáciu v Afganistane. Taliban od svojho nástupu k moci nielen systematicky rozkladá občiansku spoločnosť, ale aj napriek opakovaným prísľubom okliešťuje a porušuje ľudské práva, ktoré sa obyvateľkám a obyvateľom krajiny podarilo za posledných dvadsať rokov získať.

Správa obsahuje:

  • Informácie o domových prehliadkach a útokoch na obrancov a obrankyne ľudských práv, ku ktorým dochádza od 15. augusta takmer na dennej báze,

  • detaily o hrubom porušovaní práv žien a dievčat, ako aj o protestoch, ktoré boli vo veľkej väčšine násilne potlačené,

  • svedectvá novinárok a novinárov, ktorí nemôžu slobodne pracovať, pričom mnohí, resp. predovšetkým mnohé z nich, sa musia skrývať alebo sa pokúsiť o odchod z krajiny.

Celú správu si môžete prečítať na stránke https://bit.ly/prava_pre_afganistan. Viac detailov o aktuálnej situácii nájdete priebežne na našich sociálnych sieťach.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu OCHRANU PRÁV PRE ŽENY V AFGANISTANE on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Eduard Heger: predseda vlády SR, predseda vlády SR
  • Rastislav Káčer: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Požadujeme

  • aby SR a ďalšie krajiny medzinárodného spoločenstva využili svoj medzinárodný vplyv a pri rokovaniach s vládou Talibanu sa venovali naliehavej otázke ochrany práv žien a dievčat
  • aby SR a ďalšie krajiny medzinárodného spoločenstva spolupracovali s obrankyňami ľudských práv a aktivistkami z Afganistanu, a tak získali lepší prehľad o situácii v krajine a možnostiach podpory, ktoré môžu miestnym obrankyniam ľudských práv ponúknuť,
  • aby SR a ďalšie krajiny medzinárodného spoločenstva vyčlenili adekvátne finančné prostriedky na realizáciu programov a projektov na podporu práv žien v Afganistane.