×

Zastavenie nútených manželstiev v Burkine faso
Minister pre spravodlivosť a ľudské práva
Bessolé René Bagoro
c/o Amnesty International Burkina Faso
08 Av. Houari Boumedienne,
Ouagadougou 08 BP 11344
Burkina Faso

Vážený pán Minister,

Dovoľte mi vyjadriť hlboké znepokojenie nad prípadmi nútených manželstiev, ktoré sú rozšírené v Burkine Faso, predovšetkým v oblasti regiónu Sahel. Ako viete, Vaše zákony, ako aj medzinárodné a regionálne dohovory o ľudských právach, ktoré sa Burkina Faso zaviazala dodržiavať, zakazujú predčasné a nútené manželstvá.

Napriek tomu je to v praxi inak. Podľa štúdií je aspoň tretina dievčat v Burkine Faso vydatá ešte pred dovŕšením osemnástich rokov, čo má veľmi vážne následky na ich zdravie, bezpečnosť a ľudské práva.

Vážený pán Minister, žiadam Vašu vládu o:

• Dodržiavanie a uplatňovanie národných zákonov a medzinárodných záväzkov, ktoré zakazujú nútené a predčasné manželstvá.

• Zaručenie ochrany ako aj útočiska a podporných služieb pre obete predčasných a nútených manželstiev

• Šírenie povedomia medzi obyvateľstvom o zákaze nútených a predčasných manželstiev ako aj možnostiach podpory pre dievčatá v ohrození.

S pozdravom,
Close