Ochráňte právo na bezpečnú a legálnu interrupciu v USA

Spojené štáty, akcia začala 28.6.2022, petícia je stále aktívna

Najvyšší súd Spojených štátov amerických zrušil verdikt v prípade Roe vs. Wade, ktorý takmer 50 rokov chránil právo na interrupciu. Toto rozhodnutie dáva jednotlivým štátom v USA právomoc upravovať alebo aj celkom zamedziť prístup ľudí k bezpečnej a legálnej interrupcii.

Aktuálne k prípadu

31.8.2022

V súčasnosti sa k interrupcii nedostanú ženy v 12 štátoch

Podľa informácií NewYork Times z 26. augusta je v súčasnosti zakázané vykonávať interrupcie najmenej v 12 štátoch, pričom ďalšie dva štáty zakazujú interrupciu približne v šiestom týždni tehotenstva, teda ešte predtým, ako sa mnohé ženy dozvedia, že sú tehotné. V mnohých štátoch boj o prístup k interrupciám stále pokračuje v súdnych sieňach. Viac informácií nájdete na https://www.nytimes.com/interactive/2022/us/abortion-laws-roe-v-wade.html.


Momentálne sú v dôsledku rozhodnutia interrupcie úplne alebo takmer úplne zakázané v 26 štátoch z celkového počtu 50 štátov USA. Niekoľko ďalších štátov už deklarovalo zámer obmedziť alebo zakázať prístup k interrupčnej starostlivosti.

Prístup k umelému prerušeniu tehotenstva je ľudským právom. Podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv má každý človek právo na život, právo na zdravie a právo nebyť vystavený násiliu, diskriminácii a mučeniu alebo inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu. Nútiť niekoho vynosiť dieťa proti svojej vôli – alebo podmieňovať prerušenie tehotenstva uvedením či dokladovaním určitých dôvodov – je hrubým porušením týchto práv. Interrupcia musí byť legálna, bezpečná a všeobecne dostupná.

Pomôžte nám zabezpečiť, aby mali všetci ľudia v USA prístup k interrupčnej starostlivosti.

V opačnom prípade ženy, dievčatá a všetky osoby, ktoré môžu otehotnieť, budú nútené aj proti svojej vôli vynosiť a porodiť dieťa, respektíve vyhľadávať ilegálne spôsoby, ako neželané tehotenstvo ukončiť. Následkom toho bude ohrozené ich fyzické i psychické zdravie a v niektorých prípadoch dokonca život. Zákazy interrupcií neúmerne zasahujú ženy a dievčatá žijúce v chudobe, v odľahlejších regiónoch, ľudí tmavej farby pleti, pôvodné obyvateľstvo a transrodové osoby, ktoré môžu otehotnieť, ako aj celé ich rodiny.

Žiadajte guvernérov a guvernérky štátov USA, aby zastavili zákazy interrupcií a chránili právo na interrupčnú zdravotnú starostlivosť vo svojom štáte.

Pozadie prípadu

V piatok 24. júna 2022 rozhodol Najvyšší súd USA o zrušení rozsudku v prípade Roe vs. Wade. Rozsudok z roku 1973 doposiaľ chránil právo na bezpečnú a legálnu interrupciu v USA. Nové rozhodnutie dáva jednotlivým štátom v USA právomoc regulovať alebo zakázať poskytovanie interrupčnej zdravotnej starostlivosti. V dôsledku rozhodnutia o zrušení rozsudku v prípade Roe vs. Wade sú momentálne interrupcie úplne zakázané už v 26, teda viac ako polovici z 50 štátov USA. Rozhodnutie môže povzbudiť nielen vlády ďalších štátov v USA, ale taktiež vytvorilo precedens, na ktorý sa budú pri svojich snahách o obmedzovanie ľudských práv odvolávať vlády a záujmové skupiny s cieľom obmedzovať právo na interrupciu, zdravie, telesnú autonómiu a súkromie v iných krajinách.

Zrušenie rozhodnutia v prípade Roe vs. Wade je zásadným zásahom do reprodukčných práv a rodovej rovnosti v USA, ale aj na celom svete.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu GUVERNÉROM A GUVERNÉRKAM ŠTÁTOV USA NA ZASTAVENIE OBMEDZOVANIA PRÁVA NA INTERRUPCIU on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu .

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Guvernéri štátov USA

Požadujeme

  • zastavenie zákazov interrupcií,
  • ochranu práva na interrupčnú zdravotnú starostlivosť.