Vyzývame Google, aby chránil osoby, ktoré zažili sexualizované násilie v online priestore

Slovenská republika, akcia začala 21.3.2023, petícia je stále aktívna

Tisíce žien a dievčat boli počas uplynulých rokov donútené vydieraním alebo zmanipulované k tomu, aby predátorom na internete poslali fotografie či videá so sexuálnym obsahom, prípadne ich fotografie a videá boli odcudzené alebo zneužité ľuďmi, ktorí im boli v minulosti blízki. V prípadoch, keď spoločnosti prevádzkujúce online platformy tento obsah rýchlo nezmažú, preživšie obťažovania a sexualizovaného násilia na internete zažívajú ďalšie zneužívanie, a to často aj potom, ako boli páchatelia týchto trestných činov postavení pred spravodlivosť. Jednou zo spoločností, ktoré v tejto oblasti nespravili dosť, je aj Google.

Mnohé technologické spoločnosti zlepšili systém nahlasovania sexuálneho obťažovania a násilia online, aby chránili preživšie a preživších. Jeden z najväčších online gigantov, spoločnosť Google, však nepostupuje dostatočne rýchlo a efektívne a tým svoje používateľstvo vystavuje riziku.

Systém nahlasovania sexuálneho obťažovania a násilia, ktorý ponúka spoločnosť Google, je nielen nedostatočný, ale ani nepoužíva konzistentné pravidlá a je nesmierne náročné sa v ňom orientovať, ako aj sledovať vývoj nahláseného prípadu. V dôsledku nedostatkov tohto systému nemajú preživšie a preživší prístup k rýchlym a transparentným reakciám a ich sexuálne explicitné fotografie či videá zostávajú na internete dlhšie, čím sa zvyšuje riziko, že sa rozšíria na ďalšie stránky a medzi viac používateľov.

Riešenie je pritom jednoduché: vytvoriť lepší systém nahlasovania, ktorý by rýchlo a efektívne reagoval na potreby preživších. K tejto zmene môže dôjsť iba v prípade, že to budeme žiadať spoločne. Ak sa nám podarí vyvinúť tlak na spoločnosť Google, aby zlepšila svoj systém nahlasovania, môžeme pomôcť ochrániť preživšie a preživších sexuálneho násilia na internete a zabrániť dlhodobému zhoršovaniu ich situácie.

Vyzvite spolu s nami spoločnosť Google, aby chránila ženy a dievčatá pred sexuálnym násilím online a aby tak dodržiavala vlastné politiky v oblasti ochrany ľudských práv.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu ZA VYTVORENIE FUNKČNÉHO SYSTÉMU NAHLASOVANIA SEXUÁLNEHO NÁSILIA NA GOOGLE on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Jim Pinter: Vedúci oddelenia dodržiavania predpisov a angažovanosti Google LLC

Požadujeme

  • aby spoločnosť Google poskytla účinné a primerané ľudské zdroje na vytvorenie a zavedenie systému na nahlasovanie zneužitia súkromného obsahu, ktorý bude
  • - priorizovať potreby preživších;
  • - efektívne brániť šíreniu neželaného obsahu a zamedzí ďalšiemu násiliu a retraumatizácii preživších;
  • - bude ľahko dostupný, prehľadný a jednoduchý na používanie vrátane sledovania stavu nahlásených prípadov;
  • - a bude efektívne fungovať vo všetkých jazykoch.