Zabili ho, pretože sa postavil na odpor autoritám

Svazijsko, akcia začala 1.10.2023, petícia je stále aktívna

Thulani Maseko bol milujúcim otcom a manželom. Okrem toho bol oddaným členom metodistickej cirkvi, zanieteným obrancom ľudských práv a spojencom LGBTI+ ľudí, za čo zaplatil svojím životom. Ľudia, ktorí Thulaniho poznali, ho opisovali ako skromného a priateľského človeka so skvelým zmyslom pre humor.

Potom ako sa stal právnikom, Thulani Maseko vytrvalo bojoval za ľudské práva obyvateľstva Svazijska. V krajine panuje absolutistická monarchia a približne 60 % obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Thulani otvorene kritizoval represívne zákony krajiny a neprimerané násilie zo strany štátu využívané na potlačenie pokojných protestov.

Thulani Maseko vedel, že otvorená kritika štátu predstavuje obrovské riziko. V roku 2014 ho zatkli a obvinili z trestného činu „pohŕdania súdom“ po tom, ako napísal dva novinové články odsudzujúce nedostatok nezávislosti a integrity svazijského súdnictva. Vo väzení strávil viac ako rok. Thulani pokračoval vo svojej práci v oblasti ľudských práv a v roku 2016 vyhlásil: „Nikdy sa nevzdáme, pretože vieme, že za pravdu sa platí.“

Dňa 21. januára 2023 Thulani Maseko zaplatil tú najvyššiu cenu. Zastrelili ho zblízka cez okno jeho domu, pred očami jeho manželky Tanele. Len niekoľko hodín predtým kráľ predniesol prejav, v ktorom uviedol, že s tými, ktorí volajú po demokratických reformách, sa „vysporiada“. Vyhlásil, že „ľudia by nemali roniť slzy a sťažovať sa, že ich zabíjajú žoldnieri“. Za Thulaniho zabitie doteraz nikoho neobvinili.

Žiadajte spravodlivosť pre Thulaniho Maseka.

Pozadie prípadu

Po získaní nezávislosti od Veľkej Británie v roku 1968 vládla v Svazijsku konštitučná monarchia. Už po piatich rokoch však kráľ Sobhuza tento režim zvrhol a nahradil ho režimom Tinkhundla, v ktorom zrušil demokratické politické prostredie a zostavil vládu úplne podriadenú monarchii, bez akýchkoľvek foriem kontroly. Ústava, ktorú v krajine prijali až v roku 2005 (dovtedy krajina fungovala bez ústavy), zachováva zákaz účasti politických strán vo voľbách a nezabezpečuje žiadnu kontrolu absolútnej moci monarchie. Ústava síce obsahuje listinu práv, tieto však orgány moci v praxi výrazne obmedzujú a potláčajú.

Kráľ Mswati III. a kráľovná matka Ntfombi v krajine vládnu od roku 1986, čo znamená, že vykonávajú najvyššiu moc nad všetkými troma zložkami vlády. Keďže nekontrolovaná politická moc zostáva vo veľkej miere v rukách monarchie, v Svazijsku dochádza k závažnému a často beztrestnému porušovaniu ľudských práv. Medzi tieto porušenia patria mimosúdne popravy, ktoré vykonávajú vládni úradníci; nezákonné alebo svojvoľné zatýkanie a ponižujúce zaobchádzanie zo strany vládnych úradníkov; problémy s nezávislosťou súdnictva; neprimerané obmedzovanie práva na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania. Časté je aj nútené vysťahovanie v dôsledku dvojitého systému vlastníctva pôdy, v ktorom kráľ vlastní viac ako polovicu pôdy a viac ako polovicu bohatstva krajiny. Thulani Maseko zasvätil svoj život boju proti zhoršovaniu ľudskoprávnej situácie v Svazijsku.

Jedna z najbohatších afrických kráľovských rodín necháva populáciu svojej krajiny napospas chudobe

Kráľovská rodina Mswatiho III. patrí medzi najbohatšie kráľovské rodiny v Afrike. Napriek tomu obyvateľstvo Svazijska trpí vysokou nezamestnanosťou, nerovnosťou a chudobou. Tieto fenomény sú čiastočne dôsledkom nedostatočnej tvorby pracovných miest v oficiálnom hospodárstve. Súkromné investície sú zriedkavé, najväčším investorom v krajine zostáva Juhoafrická republika, hoci koniec juhoafrického apartheidu znamenal aj úbytok investícií v Svazijsku, pretože juhoafrické spoločnosti sa presťahovali späť do Južnej Afriky. Podľa prieskum z roku 2021 dosiahla miera nezamestnanosti 33,3 %. V roku 2022 muselo viac ako 55 % obyvateľstva vyžiť z príjmu do 3,65 USD na deň (čo predstavuje hranicu chudoby v krajinách s nižšími strednými príjmami). Verejný dlh v roku 2022 dosiahol 45 % HDP.

Prehlbovanie nerovnosti viedlo k stupňovaniu napätia a v roku 2021 vypukli verejné protesty s požiadavkou demokratizácie štátneho zriadenia. Svazijské orgány dlhodobo zneužívajú represívne zákony a neprimerané násilie na umlčanie akéhokoľvek disentu a rovnako odpovedali aj na pokojné protesty. Protestujúci, disidentky, novinári, obrankyne ľudských práv a všetci ľudia kritickí voči monarchii často čelia svojvoľnému zadržiavaniu, trestnému stíhaniu, mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu ZA SPRAVODLIVOSŤ PRE THULANIHO MASEKA on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Mswati III.: svazijský kráľ

Požadujeme

  • aby zariadil účinné vyšetrenie vraždy Thulaniho Maseka,
  • aby osoby podozrivé z jeho vraždy postavili pred súd v spravodlivom procese
  • a aby Thulaniho rodinu adekvátne odškodnili.