Andorrskú aktivistku žalujú za obranu práv žien

Andorra, akcia začala 23.2.2023

Obrankyňa ľudských práv Vanessa Mendoza Cortés by mohla čoskoro predstúpiť pred súd za to, že v roku 2019 pred odborným orgánom OSN obhajovala práva žien v Andorre vrátane práva na prístup k bezpečným a včasným interrupciám. V prípade, že ju súd uzná vinnou, jej hrozí vysoká pokuta a záznam v registri trestov.

Vanessa Mendoza Cortés je psychologička a predsedníčka organizácie na ochranu práv žien s názvom Stop násiliu (po katalánsky Associació Stop Violències), ktorá sa venuje eliminácii rodovo podmieneného násilia, obrane sexuálnych a reprodukčných práv a zasadzuje sa aj za prístup k bezpečným a legálnym interrupciám v Andorre, kde aktuálne nie je možné podstúpiť interrupciu za žiadnych okolností.

V dôsledku toho sú ľudia, ktorí potrebujú interrupciu, nútení za touto základnou zdravotnou starostlivosťou vycestovať do zahraničia, najmä do Francúzska a Španielska. Osoby, ktoré si nemôžu z finančných alebo iných dôvodov dovoliť vycestovať, čelia zvýšenému riziku porušovania ľudských práv a núteným tehotenstvám.

V októbri 2019 sa Vanessa Mendoza Cortés zúčastnila na štvrtom zasadnutí Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW), na ktorom hovorila v mene organizácie Stop násiliu o škodlivých dôsledkoch úplného zákazu interrupcií pre ženy a dievčatá v Andorre a o ďalších problémoch týkajúcich sa práv žien v krajine. Krátko na to andorrská vláda podala sťažnosť na prokuratúru, v ktorej tvrdila, že tieto vyhlásenia poškodzujú „prestíž a dobré meno“ vlády.

V júli 2020 ju prokurátor obvinil z „verejného ohovárania“ (článok 172 trestného zákonníka), „ohovárania spolukniežat“ (teda hláv štátu, článok 320 trestného zákonníka) a „zločinov proti prestíži inštitúcií“ (článok 325 trestného zákonníka). V prípade uznania viny z prvých dvoch zločinov by Vanesse Mendoza Cortés hrozil trest odňatia slobody až na 4 roky a/alebo pokuta do výšky 30 000 eur. V roku 2021 prokurátor stiahol dve z obvinení, stále je však obvinená zo „zločinov proti prestíži inštitúcií“. Dôkazy prokuratúry pozostávajú práve z tieňovej správy, ktorú v roku 2019 predložila organizácia Stop násiliu počas zasadnutia CEDAW, a mediálnych vyhlásení, v ktorých Vanessa Mendoza Cortés kritizovala postoj biskupa Urgellu a kniežaťa Andorry k dekriminalizácii interrupcií a zároveň vyjadrila obavy z vládnych opatrení, ktoré zasahujú do práv žien. Dátum prvého pojednávania zatiaľ nie je známy.

Amnesty International sa obáva, že andorrské orgány zneužívajú zákony o ohováraní s cieľom potlačiť kritiku vlády alebo verejných činiteľov, čím porušujú právo na slobodu prejavu a zároveň vyvolávajú v obrankyniach a obrancoch ľudských práv strach z odvetných opatrení.

OSN v roku 2021 vyzvala andorrské úrady, aby sa zdržali obťažovania, represií a zastrašovania obrancov a obrankýň ľudských práv, zmenili zákony o ohováraní a dekriminalizovali resp. zaistili prístup k bezpečným a legálnym interrupciám v krajine.

Amnesty International vyzýva andorrské štátne orgány, aby stiahli obvinenia voči Vanesse Mendoza Cortés, ktorú stíhajú len za to, že bráni ľudské práva žien a prístup k bezpečným interrupciám. Podpíšte petíciu a pridajte sa k nám. Ak spoločne vytvoríme dostatočne veľký medzinárodný tlak, máme šancu dosiahnuť zmenu.

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

Súd dnes Vanessu Mendoza Cortés zbavil krivého obvinenia z ohovárania. Amnesty International považuje tento rozsudok za dôležité ľudskoprávne víťazstvo. Organizácia zároveň upozorňuje, že aktivistku v prvom rade nemali nikdy obviniť. Ďakujeme za vašu podporu! Viac sa dozviete na https://www.amnesty.sk/dolezite-ludskopravne-vitazstvo-z-andory/

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • aby prokuratúra Andorry stiahla obvinenia vznesené voči Vanesse Mendoza Cortés

Adresáti petície:

  • Alfons Alberca Sanvinces: generálny prokurátor Andory