Žiadame NR SR, aby odmietla transfóbny zákon o rodnom čísle

Slovenská republika, akcia začala 21.3.2023, petícia je stále aktívna

NR SR dňa 21. marca posunula návrh zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle do druhého čítania. Za posun návrhu hlasovalo 87 poslancov a poslankýň. Výsledok tohto hlasovania považujeme za tragickú ukážku transfóbie a neznalosti, ktorá vládne v Národnej rade SR, a poslancov a poslankyne NR SR vyzývame, aby návrh zákona v druhom čítaní odmietli. Schválenie tohto zákona by znamenalo útok na ľudské práva transrodových ľudí a v konečnom dôsledku na ich životy. Pridajte sa k nám!

Aktuálne k prípadu

28.6.2023

Transrodoví ľudia si môžu na chvíľu vydýchnuť. Ďakujeme za vašu početnú podporu!

NR SR dnes, 28. júna 2023, predčasne ukončila júnovú parlamentnú schôdzu, pričom medzi zákonmi, ktoré parlament nestihol prerokovať, je aj návrh zákona o rodnom čísle. Ak parlament do septembrových volieb neotvorí mimoriadnu schôdzu, zákon už nemá šancu prejsť a právne tranzície sú nateraz v bezpečí. Ďakujeme za podporu viac ako 25 000 z vás, ktorí a ktoré ste sa postavili na obranu práv transrodových ľudí. Náš boj nekončí, ale transrodoví ľudia si môžu na chvíľu vydýchnuť. V zbere podpisov a prejavov solidarity pokračujeme až naďalej, kým nebude isté, že parlament tento zákon do volieb neschváli. Celé stanovisko Amnesty International k nehlasovaniu o zákone nájdete na https://www.amnesty.sk/transrodovi-ludia-si-mozu-na-chvilu-vydychnut/


Zmena zákona by od ľudí, ktorí majú záujem o úradnú zmenu rodu (v zákone používaný pojem „pohlavie“), vyžadovala „genetický test, ktorý by preukázal, že v minulosti došlo k nesprávnemu určeniu pohlavia danej osoby“. Navrhovateľky v rozprave aj v dôvodovej správe k návrhu argumentujú, že rodné číslo musí „odrážať skutočné biologické pohlavie a byť evidenciou skutočnej biologickej identity“ a že táto požiadavka je len snahou zosúladiť zákon o rodnom čísle s ďalšími právnymi predpismi SR. Podľa navrhovateliek by takáto zmena zákona neznemožnila právnu tranzíciu, pretože zmena rodného čísla „nemení pohlavie osoby“.

Tieto nezmyselné argumenty popierajú moderné vedecké poznatky, európsku legislatívu aj realitu, pretože nič z toho, čím predkladateľky zákona argumentujú, nie je pravda. Tento návrh zákona pod zásterkou zjednotenia legislatívy zákerne útočí na transrodových, nebinárnych a intersex ľudí, ktorých sa časť politickej reprezentácie snaží dlhodobo démonizovať.

Každý človek má právo na sebaurčenie a na život v súlade so svojou identitou. Toto právo znamená, že človek má právo definovať, ako sa cíti, bez ohľadu na pohlavie, ktoré mu pripísali pri narodení, a zároveň má právo na vyjadrenie rodovej identity prostredníctvom vzhľadu či správania. Podmieňovať toto právo lekárskym posudkom je porušením ľudských práv transrodových osôb a ignoruje najnovšie závery Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Žiadny človek nepotrebuje lekársky posudok na to, aby mohol slobodne žiť v súlade so svojou identitou a aby štát rešpektoval a chránil jeho ľudské práva. Štát nevyžaduje odborný posudok, aby binárnym cisrodovým ľuďom umožnil požívať ich základné práva. Ani v prípade transrodových ľudí (binárnych alebo nebinárnych) by to nemalo byť inak.

Genetický test teda síce dokáže určiť skladbu pohlavných chromozómov, nedokáže však spoľahlivo určiť biologické pohlavie a už vôbec prežívaný rod testovanej osoby. Keby to aj bolo možné, vyžadovať od transrodových osôb genetický test je flagrantným porušením ich ľudských práv.

Fakt, že navrhovateľky používajú pojem „skutočná biologická identita“ považujeme za problematický, nakoľko ide o pojem imitujúci odbornú terminológiu, ktorý môže naznačovať, že existuje akýsi univerzálny ukazovateľ, biologická identita, ktorá jednoznačne definuje každého jednotlivca. Napríklad medzinárodné právo v oblasti ľudských práv pojem „skutočnej biologickej identity“ nepozná, čo však pozná a chráni, je rodová identita.

>> Nesprávne doklady znemožňujú transrodovým ľuďom žiť v súlade so svojou rodovou identitou

Podľa navrhovateliek by zmena zákona neznemožnila právnu tranzíciu, pretože zmena rodného čísla „nemení pohlavie osoby“. Človek, ktorému je umožnená úradná zmenu rodu, automaticky dostáva nové rodné číslo, zmeniť rod v dokladoch bez zmeny rodného čísla na Slovensku nie je možné. Zároveň pointou právnej tranzície, teda úradnej zmeny rodu, je práve to, aby v dokladoch a osobných dokumentoch človeka figuroval správny – prežívaný – rod, v opačnom prípade je transrodový človek neustále vystavovaný nedobrovoľnému sociálnemu coming-outu a s tým súvisiacim rizikám šikany, diskriminácie či násilia.

Život s dokladmi, ktoré nereflektujú prežívaný rod, má ohromné následky na psychické zdravie a pohodu transrodových ľudí aj ich blízkych. Znemožnením právnej tranzície by Slovenská republika niesla zodpovednosť za zhoršenie zdravotného stavu tisícov ľudí s potenciálne fatálnymi dôsledkami. Toto nesmieme dovoliť!

>> Porušenie európskej legislatívy a medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov

De facto zákaz právnych tranzícií by bol porušením európskej legislatívy a medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov, ktoré Slovenskú republiku zaväzujú k ochrane práva na súkromný a rodinný život, sebaurčenie a ďalších ľudských práv. Poslanci a poslankyne NR SR musia pri hlasovaní o tomto zákone jasne preukázať svoj odmietavý postoj k transfóbnemu správaniu a útokom na transrodových ľudí. Teroristický útok pred bratislavským barom Tepláreň v plnej miere odhalil nedostatočnú ochranu LGBTI+ ľudí pred násilím, ale aj pred nenávistnými vyjadreniami či diskrimináciou. Hlasovanie za transfóbny zákon o rodnom čísle by bolo jasným signálom, že solidarita a podpora pre LGBTI+ ľudí, ktorú mnohí politici a političky po útoku prejavili, bola len deklaratívna, a pre NR SR nie je ochrana práv transrodových ľudí skutočnou prioritou.

Amnesty International Slovensko vyzýva poslancov a poslankyne NR SR, aby odmietli transfóbny a neodborný návrh na zmenu zákona o rodnom čísle. Zároveň vyzývame našich volených zástupcov a zástupkyne, aby sa zdržali ďalších návrhov zákonov, ktoré by ďalej zhoršovali ľudskoprávnu situáciu LGBTI+ ľudí na Slovensku, a aby naopak pracovali na zlepšení právneho postavenia a lepšej ochrane ľudských práv LGBTI+ ľudí. Pridajte sa k nám. Podpíšte a zdieľajte túto petíciu, aby naši politici a političky prestali útočiť na práva transrodových ľudí.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu Za odmietnutie transfóbneho zákona o rodnom čísle on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Poslanci a poslankyne NR SR: Národná rada Slovenskej republiky

Požadujeme

  • aby poslanci a poslankyne NR SR odmietli transfóbny a neodborný návrh na zmenu zákona o rodnom čísle,
  • aby sa poslanci a poslankyne NR SR zdržali ďalších návrhov zákonov, ktoré by ďalej zhoršovali ľudskoprávnu situáciu LGBTI+ ľudí na Slovensku,
  • aby poslanci a poslankyne NR SR pracovali na zlepšení právneho postavenia a lepšej ochrane ľudských práv LGBTI+ ľudí.