Urgentná akcia

Žiadame informácie o reálnom vývoze zbraní zo Slovenska

Slovenská republika, akcia začala 24.8.2018, petícia je stále aktívna

Amnesty International Slovensko upozorňuje na nezrovnalosti vo vykazovaní vývozu zbraní zo Slovenska. Máme vážne podozrenie, že Výročná správa o obchode s výrobkami obranného priemyslu (ďalej „Výročná správa) je zavádzajúca a neposkytuje informácie o hodnote reálne vyvezených výrobkov obranného priemyslu (ďalej „zbrane“).

Amnesty International Slovensko upozorňuje na tieto nezrovnalosti na príklade vývozu do Saudskej Arábie. Tento problém sa však týka vykazovania vývozu zbraní všeobecne.

Amnesty International Slovensko zistila, že údaje, ktoré Slovenská republika poskytla v správach vyplývajúcich zo Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (ďalej „ATT“) a registra konvenčných zbraní Organizácie spojených národov ((ďalej „UN ROCA“) za rok 2016 uvádzajú, že Slovensko vyviezlo do Saudskej Arábie nasledujúce zbrane: mínomet kalibru 120 mm – 190 ks, mínomet kalibru 60 mm – 450 ks, 122 mm raketomet BM-21 – 16 ks, ťažký guľomet – 226 ks, samopal – 3500 ks. Vo Výročnej správe za rovnaké vykazovacie obdobie však Saudská Arábia nefiguruje ako cieľová krajina vývozu. Z Výročnej správy je teda možné mylne sa domnievať, že Slovenská republika do Saudskej Arábie v roku 2016 nevyviezla žiadne zbrane. Táto informácia však nie je v zhode s tým, čo Slovensko vykázalo v správach vyplývajúcich z ATT a UN ROCA, v ktorom sa Slovensko zaviazalo podávať údaje o skutočnom vývoze za dané obdobie.

Sample picture

Ako Slovensko urobilo z tisícov samopalov a stoviek guľometov či mínometov NULU?

Zbrane, ktoré sme vyviezli v roku 2016 do Saudskej Arábie, boli vyvezené na základe licencií udelených v rokoch 2013 – 2015 a teda vo Výročnej správe za rok 2016 už na základe svojvoľnej a nepísanej praxe neboli uvedené. V praxi to znamená, že ak tento rok vyvezieme zbrane do Saudskej Arábie, Egypta či Izraela na základe vývoznej licencie z minulého roku, tento vývoz vo Výročnej správe za rok 2018 nebude zaznamenaný. Na základe tejto svojvoľnej praxe sme mohli vyviesť za posledných 5 rokov zbrane v hodnote 570 miliónov EUR bez toho, aby bol tento reálny vývoz zaznamenaný vo Výročnej správe.

Kým údaje v správach vyplývajúcich z ATT a UN ROCA sú zostavené na základe REÁLNEHO čerpania licencií v sledovanom období, údaje vo Výročnej správe vykazujú údaje len o vývozoch čerpaných udelených licencií v sledovanom období a tým neposkytujú pravdivý obraz o hodnote skutočne vyvezených zbraní.

Žiadame Ministerstvo hospodárstva, aby okamžite zrušilo túto netransparentnú, svojvoľnú a zavádzajúcu prax. Žiadame, aby metodiku spracovania Výročnej správy upravovala právna norma, ktorá bude spĺňať odporúčania vyplývajúce zo Zmluvy o obchodovaní so zbraňami, bude konkrétne uvádzať informácie o konkrétnych množstvách a hodnotách udelených licencií podľa jednotlivých kategórií, o skutočných transferoch konvenčných zbraní, o konečných užívateľoch či o dátume rozhodnutia o udelení licencie.

Viac informácií tu.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu - Žiadame informácie o reálnom vývoze zbraní zo Slovenska on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Peter Žiga: Minister hospodárstva Slovenskej republiky

Požadujeme

  • zrušenie súčasnej praxe vykazovania vývozov zbraní zo Slovenska vo Výročnej správe
  • prijatie právnej normy, ktorá bude spĺňať odporúčania vyplývajúce z ATT, konkrétne bude uvádzať informácie o konkrétnych množstvách a hodnotách udelených licencií podľa jednotlivých kategórií a o skutočných vývozoch zbraní