Žiadame ochranu pre 32 Afgancov a Afganiek na úteku v Poľsku

Afganistan, akcia začala 2.9.2021, petícia je stále aktívna

Skupina 32 Afgancov a Afganiek na úteku vrátane len 15-ročného dievčaťa uviazla v pohraničnej oblasti Usnarz Górny medzi Poľskom a Bieloruskom. Skupina žije už niekoľko týždňov v provizórnych podmienkach takmer bez prístupu k pitnej vode, strave a liekom. Poľsko musí týmto ľuďom umožniť vstup do krajiny, poskytnúť im základnú pomoc a prístrešie, ako aj umožniť, aby požiadali o azyl.

Európsky súd pre ľudské práva nariadil, aby poľské úrady skupine poskytli jedlo, vodu, oblečenie a primeranú zdravotnú starostlivosť. Krajina zatiaľ tejto žiadosti nevyhovela. Naopak, od 21. augusta nemajú k ľuďom na hraniciach prístup ani právnici, humanitárne pracovníčky a aktivisti, ktorí im po príchode do oblasti poskytovali základnú podporu.

Situácia týchto ľudí sa zo dňa na deň zhoršuje.

Každý človek má podľa medzinárodných právnych predpisov garantované právo požiadať o azyl. Krajiny EÚ sa v čase, keď ľudia zúfalo utekajú z Afganistanu a hľadajú ochranu pred násilím a odvetnými útokmi Talibanu, nemôžu žiadateľom a žiadateľkám o azyl obrátiť chrbtom.

Podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach, ku ktorého dodržiavaniu sa zaviazalo aj Poľsko, je hromadné vyhostenie ľudí žiadajúcich o azyl protiprávnym krokom. Žiadateľky a žiadatelia o azyl, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú na poľsko-bieloruskej hranici, by nemali byť nútení vrátiť sa do Afganistanu bez toho, aby príslušné orgány dôkladne vyhodnotili nebezpečenstvo, ktoré by im po návrate mohlo hroziť.

Poľské orgány zároveň nemôžu Afgancom a Afgankám na úteku odoprieť prístup k medzinárodnej ochrane. Poľsko má povinnosť ľuďom na úteku, ktorí v krajine hľadajú ochranu, zaistiť prístup k spravodlivému a efektívnemu azylovému konaniu, v ktorom úrady dôsledne posúdia individuálne okolnosti a potreby ochrany pre každého z nich. Článok 31 Ženevského dohovoru o postavení ľudí na úteku taktiež zaväzuje signatárske štáty, aby sa zdržali trestania žiadateľov a žiadateliek o azyl, ktorí do krajiny vstúpili nepovoleným spôsobom.

Podpíšte petíciu a žiadajte poľského premiéra Mateusza Morawieckeho, aby 32 ľuďom na poľsko-bieloruskej hranici umožnil vstup do krajiny, prístup k humanitárnej pomoci a možnosť požiadať o azyl.

Ďakujeme!

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu ZA SPRAVODLIVOSŤ PRE 32 ĽUDÍ NA ÚTEKU, on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Mateusz Morawiecki: Poľský predseda vlády

Požadujeme

  • aby poľské úrady umožnili 32 Afgancom a Afgankám prístup k humanitárnej pomoci,
  • aby skupine umožnili vstup na územie Poľska,
  • aby ľuďom v skupine zabezpečili prístup k promptnému a efektívnemu azylovému konaniu.