Urgentná akcia

Qin Weiovi hrozí mučenie

Čína, akcia začala 12.7.2016, petícia je stále aktívna

Qin Wei praktizuje cvičenie Falun Gong. Po tom, čo distribuoval komentár kritizujúci Čínsku komunistickú stranu bol vzatý do väzby. Hrozí mu mučenie a iné zlé zaobchádzanie.

18. mája 2016 zatkli Qin Weia policajti v civile v okrese Haidian v Pekingu potom čo distribuoval výtlačky "Deviatich komentárov o Komunistickej strane" - sériu deviatich článkov, ktoré kritizujú históriu Čínskej komunistickej strany až po jej súčasnosť. Neskôr bol zaistený na základe podozrenia z "využívania kultu na oslabovanie presadzovania zákona".

Qin Wei je v súčasnosti väznený v zadržiavacom centre v okrese Haidian. Jeho právnik žiadal miestny bezpečnostný úrad a oblastného prokurátora o jeho prepustenie a zrušenie všetkých obvinení na základe toho, že sloboda vierovyznania aj sloboda prejavu sú ukotvené v čínskej ústave. Navyše, žiadna vládna organizácia doteraz nevyhlásila hnutie Falun Gong za "kult".

Qin Wei bol za svoju vieru zatknutý už ôsmy krát. Najdlhšie strávil vo väzení päť a pol roka, keď ho odsúdili v roku 2004. Bol väznený na samotke, stal sa terčom "brainwashingu" a obeťou nútenej práce. Počas ostatných pobytov vo väzení ho mučili elektrickými obuškami a bol mu odopieraný spánok - v jednom prípade podľa zdrojov až na 5 mesiacov v období od októbra 2003 do mája 2004. Následkom mučenia sa u Qin Weia prejavil nepravidelný srdcový rytmus, ktorý viedol k zástave srdca. V súčasnosti mu hrozí mučenie a iné zlé zaobchádzanie.

Pozadie prípadu

Duchovné hnutie Falun Gong bolo čínskymi úradmi zakázané v júli 1999 z dôvodu, že predstavuje "hrozbu pre sociálnu a politickú stabilitu". Vláda vytvorila nový úrad, tzv. "Úrad 610", ktorý je zodpovedný za dohľad nad tvrdými zákrokmi voči Falun Gong a iným "heretickým kultom". Jeho pobočky operujú z centrálnej úrovne cez provinčné až na lokálnu úroveň a vládne orgány.

Odvtedy boli desiatky tisícov ľudí praktizujúcich cvičenie Falun Gong svojvoľne zadržaných. Cieľom je ich "transformácia" za účelom vzdania sa svojej duchovnej viery. Ako nástroj "transformácie" sa častokrát využíva mučenie či iné zlé zaobchádzanie. Drvivá väčšina ľudí praktizujúcich Falun Gong bola zadržiavaná v zariadeniach na "prevýchovu prácou". Táto forma administratívneho zadržania bola zrušená v roku 2013. Čínske úrady však čoraz častejšie využívajú alternatívne spôsoby svojvoľného zadržiavania, ako aj trestné stíhajú jednotlivcov, ktorí by predtým mohli byť zadržiavaní v zariadeniach na prevýchovu .

Aj napriek tomu, že Čína ratifikovala v roku 1988 Dohovor OSN proti mučeniu, mučenie a iné zlé zaobchdázanie sa bežne používa pri všetkých formách zadržania. Amnesty International takisto pravidelne dostáva správy o úmrtiach počas zadržania v rôznych štátnych inštitúciách vrátane väzení či policajných zadržiavacích centrách. Príčinou mnohých z úmrtí je mučenie či iné zlé zaobchádzanie. Ostatní väzni a "šéfovia ciel" sú využívaní na monitorovanie správania zadržaných a ich trestanie odopieraním spánku či inými fyzickými či mentálnymi spôsobmi mučenia a iného zlého zaobchádzania.

Trestný systém v Číne sa delí na tri fázy: fáza vyšetrovania, ktoré vykonáva polícia, fáza stíhania, v ktorej prokurátor pripustí prvotné dôkazy, ktoré sú potrebné pre zatknutie podozrivého a otvorí hlbšie vyšetrovanie za účelom obvinenia podozrivého a finálna fáza súdneho procesu pred súdom. Za rok 2015 bol počet usvedčených vyšší ako 99.9% rovnako ako po minulé roky. Je veľmi potrebné vyjadriť znepokojenie nad skoršími fázami trestného systému - predovšetkým pred rozhodnutiami o zatknutí alebo obvinení podozrivých.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu : Za okamžité a bezpodmienečné prepustenie Qin Weia! on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Riaditeľ zadržiavaceho centra v okrese Haidian

Požadujeme

  • Okamžité a bezpodmienečné prepustenie Qin Weia, ktorý je zadržiavaný len pre uplatňovanie si slobody prejavu a vierovyznania
  • Zabezpečenie ochrany Qin Weia pred mučením a iným zlým zaobchádzaním a zaručenie, že podmienky zadržania spĺňajú medzinárodné štandardy
  • Zabezpečenie pravidelného prístupu k právnikom a k jeho rodine