Urgentná akcia

Filipíny: Stovky mŕtvych na príkaz prezidenta

Filipíny, akcia začala 11.8.2016, petícia je stále aktívna

Od 30. júna, kedy nastúpil Prezident Duterte do úradu, prišli o život stovky podozrivých z obchodu z drogami. V niektorých prípadoch môže ísť o mimosúdne popravy.

Aktuálne k prípadu

1.2.2017

Nová správa Amnesty International o mimosúdnych popravách na Filipínach

Amnesty International vydala výskumnú správu o mimosúdnych popravách tisícok údajných užívateľov drog na Filipínach. Niektoré z týchto popráv môžu byť až zločinmi proti ľudskosti. Viac na: http://www.amnesty.sk/?p=16417

10.10.2016

100 dní vlády prezidenta Duterteho: viac ako 3000 mŕtvych

100 dní od nástupu prezidenta Filipín Rodriga Duterteho si vlna nezákonných zabití vyžiadala viac než 3000 životov. Amnesty International vyzýva, aby bolo opäť obnovené vyšetrovanie týchto mimosúdnych zabití senátom, ktoré bolo prerušené 3. októbra 2016. Zároveň žiada o nezávislé, nestranné a transparentné vyšetrovanie všetkých zabití od 30. júna 2016, ktoré nebude podliehať vplyvu polície. Viac si prečítajte tu: http://www.amnesty.sk/filipiny-duterteho-100-dni-masakrov/


Od 30. júna, kedy prezident Duterte nastúpil do úradu, zabila polícia a samozvané hliadky stovky ľudí. Medzi nimi zostáva stále viac ako 120 osôb, ktoré neboli identifikované. Odkedy prezident Duterte nastúpil do svojho úradu a prisľúbil, že voči zločinu rázne zakročí, rastie alarmujúcou rýchlosťou počet nelegálnych zabití, pričom v niektorých prípadoch môže ísť o mimosúdne popravy.

5. júna v prejave v národnej televízii počas prezidentskej kampane sa zdalo, že prezident Duterte povzbudzuje občanov, aby si „plnili povinnosti" zabitím podozrivých drogových zločincov. Odkedy sa stal prezidentom, Duterte opakoval svoj sľub vykoreniť drogovú kriminalitu. Vyzval policajné zložky, aby "zdvojnásobili, strojnásobili svoju snahu ak to je potrebné... neprestaneme, pokým nebude posledný drogový magnát, posledný finančník a posledný díler za mrežami, alebo v zemi, ak si to želajú."

Medzinárodné právo a štandardy striktne obmedzujú použitie policajnej sily, ktoré je povolené len v prípade, že je to absolútne nevyhnutné a primerané. Pred tým, ako sa polícia uchýli k použitiu sily, musí využiť nenásilné prostriedky a plniť svoju povinnosť spôsobom, ktorý zaručí ochranu práva na život, slobody a bezpečnosti všetkých osôb, vrátane tých, ktorí sú podozriví zo zločinu. Je povinnosťou štátu chrániť ľudí pred všetkými formami násilia a urýchlene, nezávisle a nestranne vyšetriť protiprávné zabitia.

Médiá sa venovali viacerým prípadom, ktoré sú súčasťou prezidentovej takzvanej „vojny proti zločinu". Medzi nimi boli otec a syn Renato Bertes (47 rokov) a Jaybee Bertes (28), ktorí prišli o život v policajnej väzbe, potom čo ich na policajnú stanicu v Manile priviezli na testovanie na drogy; Julius Rabina (18), ktorého zastrelil neidentifikovaný jazdec na motorke pred vlastným domom, potom čo sa spýtal na jeho otca, podozrivého z drogových zločinov; Jefferson Bunuan (20) a jeho bratranec Mark Anthony, ktorých zastrelila polícia po razii v dome, v ktorom sa nachádzali, a v ktorom hľadala podozrivého dílera drog.

Pozadie prípadu

Mimosúdne popravy a protiprávné zabitia narástli od 30. júna nevídaným spôsobom. Mŕtvi boli údajne prepojení na obchod s drogami napríklad ako díleri.

Prezident Duterte vo svojom prejave v národnej televízii 5. júna prisľúbil vysoké odmeny tým, ktorí prinesú drogových magnátov; živých alebo mŕtvych. Tiež prisľúbil vysoké finančné odmeny za zabitie podozrivých zločincov. V iných vyjadreniach povedal, že povolí bezpečnostným zložkám zabiť zločincov alebo tých, ktorí odporujú zatknutiu. Viac informácií.

Policajní dôstojníci musia podľa medzinárodného práva vykonávať svoje povinnosti v súlade so zákonom a s rešpektom práva na život. Polícia musí dodržiavať ľudskoprávne záruky, tak ako sú špecifikované v Kódexe správania OSN pre orgány činné v trestnom konaní (1979) a Základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní zo strany príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní (1990).

Predtým ako sa polícia uchýli k použitiu sily, musí využiť nenásilné opatrenia. Podľa Základných zásad môže polícia využiť silu len v tom prípade, že sa nenásilné opatrenia preukážu ako neúčinné. Akékoľvek použitie policajnej sily by mali byť prísne obmedzené na tie situácie, kedy je toto použitie absolútne nevyhnutné pre dosiahnutie legitímneho cieľa.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu : Za ukončenie mimosúdnych popráv on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Prezident Rodrigo Duterte: Prezident Filipínskej republiky

Požadujeme

  • Okamžite odsúdiť mimosúdne popravy a ďalšie neoprávnené zabitia a vyzvať policajných príslušníkov, aby dodržiavali štandardy medzinárodného práva o použití sily
  • Vyzvať úrady k urýchlenému, nezávislému a nestrannému prešetreniu akéhokoľvek použitia smrteľnej sily políciou, mimosúdnych popráv a protiprávnych zabití a k postaveniu zodpovedných pred spravodlivý súdny proces
  • Vyzvať úrady k vytvoreniu nezávislej policajnej kontroly, posilneniu transparentnosti a mechanizmov zodpovednosti