Urgentná akcia

GRÉCKO: Zabezpečte zdravotnú starostlivosť pre migrujúce deti a žiadateľov a žiadateľky o azyl!

Grécko, akcia začala 27.1.2020, petícia je stále aktívna

Od júla 2019 žiadatelia a žiadateľky o azyl, ani deti bez legalizovaného pobytu v Grécku nemajú prístup k službám verejného zdravotníctva. Nový azylový zákon z novembra 2019 mal tento problém vyriešiť, stále však chýbajú pravidlá na jeho uplatňovanie, čo ohrozuje zdravie a životy tisícov detí a dospelých.

Aktuálne k prípadu

27.3.2020

Podporte utečencov v čase pandémie COVID-19

Počas pandémie COVID-19 spustila Amnesty International krízovú kampaň na podporu utečencov a utečenkýň na gréckych ostrovoch. Tisíce starších ľudí, ľudí s chronickými chorobami, detí, zdravotne znevýhodnených osôb, tehotných žien a matiek s nedávno narodenými deťmi je uväznených v nebezpečne preplnených táboroch bez riadneho prístupu k tečúcej vode a hygienickým potrebám. Títo ľudia dnes čelia aj hrozbe pandémie, ktorej dôsledky by pre nich mohli byť katastrofálne. Petíciu adresovanú priamo gréckemu predsedovi vlády môžete podpísať tu: https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/greece-refugees-coronavirus-covid-19/.


Grécko stále nedokázalo zabezpečiť bezplatný prístup k službám verejného zdravotníctva pre žiadateľov a žiadateľky o azyl, migrujúce deti bez sprievodu dospelej osoby a deti narodené v Grécku rodičom, ktorí nemajú v Grécku legalizovaný pobyt.

Grécke zákony zaručujú voľný prístup k lekárskej starostlivosti pre ľudí zo „zraniteľných sociálnych skupín“, ku ktorým patria aj ľudia na úteku, žiadatelia a žiadateľky o azyl, ako aj deti bez ohľadu na ich právny status. Aby si toto právo mohli uplatňovať, musia im byť pridelené individuálne registračné čísla sociálneho zabezpečenia (AMKA), resp. v prípade, ak požiadavky na pridelenie čísla AMKA nespĺňajú, majú im vydať cudzinecký preukaz na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Po júlovom rozhodnutí zrušiť nariadenie, ktoré upravovalo prideľovanie čísel AMKA cudzím štátnym príslušníkom a príslušníčkam, však doposiaľ neexistuje náhradný postup na prideľovanie týchto čísel ani žiadna alternatíva, ktorá by ľuďom spadajúcim do týchto kategórií zabezpečila prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti. V októbri nové nariadenie upravilo situáciu ľudí, ktorým bol uznaný status utečenca či utečenky, avšak ľuďom hľadajúcim azyl a deťom bez legalizovaného pobytu v Grécku nepomohlo. Ani proces vydávania preukazov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ešte nebol spustený.

Nový azylový zákon z novembra 2019 priniesol alternatívu pre žiadateľov a žiadateľky o azyl – dočasné registračné číslo na zdravotné poistenie pre príslušníkov a príslušníčky tretích krajín (PAAYPA). Ani toto riešenie však doteraz nebolo zavedené do praxe.

Desaťtisícom ľudí hľadajúcich azyl – medzi nimi aj takmer 50 000 tých, ktorí do Grécka pricestovali od júla 2019 – takáto situácia bráni v prístupe k zdravotnej starostlivosti a liekom, ktoré potrebujú užívať pri vážnych, často chronických chorobách. Navyše, bez čísla AMKA je pre nich problém získať aj akúkoľvek ďalšiu sociálnu pomoc alebo hľadať si zamestnanie.

Grécko je už roky pod obrovským tlakom, pretože na jeho hranice prichádza množstvo ľudí hľadajúcich azyl, zatiaľ čo zvyšok Európy nie je ochotný zodpovedne prevziať svoj podiel zodpovednosti. Súčasná situácia však ohrozuje zdravie a životy ľudí a predstavuje vážne porušenie medzinárodne uznaného práva na zdravie, na ktorého rešpektovanie Grécko zaväzujú vlastné štátne zákony, ako aj európske a medzinárodné dohody.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu NA OKAMŽITÉ ZABEZPEČENIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE DETI V GRÉCKU on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Giannis Vroutsis: Minister práce a sociálnych vecí, Ministerstvo práce a sociálnych vecí

Požadujeme

  • bezodkladné zabezpečenie prístupu k službám verejného zdravotníctva pre ľudí hľadajúcich azyl, deti bez sprievodu dospelej osoby a deti narodené v Grécku rodičom bez legalizovaného pobytu, tak ako to nariaďuje grécka legislatíva