Prejavte solidaritu s ľuďmi, ktorí zažili sexuálne násilie

Slovenská republika, akcia začala 13.2.2021, petícia je stále aktívna

Sex, ku ktorému došlo bez súhlasu niektorej zo zúčastnených strán, je znásilnením. Prejaviť súhlas so sexuálnou aktivitou neznamená podpísať zmluvu, ale prejav vôle musí byť jasný, dobrovoľný a nadšený. Zastaralé zákony, rodové stereotypy a škodlivé mýty však podporujú a normalizujú existenciu sexuálneho násilia, ktoré je v našej spoločnosti prítomné častejšie než si to bežne uvedomujeme. Váha zodpovednosti a viny sa často kladie na plecia ľudí, ktorí zažili sexuálne násilie, kým páchatelia sú ospravedlňovaní a vyviňovaní. V Amnesty International žiadame zmenu a ochranu všetkých ľudí pred sexuálnym násilím a agresiou.

Sexuálne násilie je v Európskej únii šokujúco rozšírené. V priemere 1 z 20 žien vo veku nad pätnásť rokov bola vo svojom živote znásilnená. Zhruba každá desiata žena zažila určitú formu sexuálneho násilia. Z týchto štatistík vyplýva, že ak poznáte aspoň 20 žien, minimálne jedna z vás zažila vo svojom živote znásilnenie a najmenej dve majú skúsenosť s inou formou sexuálneho násilia.

Tieto štatistiky sú výsledkom dlhotrvajúceho ignorovania systémových problémov.

Ak chceme, aby bola situácia na Slovensku lepšia, ak máme skutočný záujem zmeniť status quo, ktorého výsledkom je porušovanie ľudských práv tisícov z nás, musíme začať hovoriť o znásilnení a sexuálnom násilí.

Hovorme o vhodnejšej legislatíve. Hovorme o reforme fungovania pomáhajúcich profesií a nevyhnutnosti skutočnej a systematickej podpory pre ľudí, ktorí prichádzajú do dennodenného kontaktu s ľuďmi, ktorí zažili alebo zažívajú sexuálne násilie. Hovorme o sexuálnych aktivitách bez súhlasu, ktoré by sa mali nazývať znásilnením. Hovorme o zmene vnímania ľudí, ktorí majú so sexuálnym násilím osobnú skúsenosť, a prejavme im podporu a solidaritu. Počúvajme ich, dôverujme im, nespochybňujme, nesúďme a neprehliadajme vážne zásahy do ich ľudských práv a telesnej autonómie zato, že mali oblečené priliehavé oblečenie, boli pod vplyvom alkoholu, nekričali o pomoc alebo útočníka poznali či s ním dokonca žili v jednej domácnosti. Hovorme o stereotypoch a systémových problémoch, ktoré vedú k ospravedlňovaniu a normalizovaniu sexuálneho násilia – a v neposlednom rade, hovorme o súhlase.

Ak súhlasíte, že je potrebné hovoriť o súhlase a sexuálnom násilí, podpíšte túto solidárnu výzvu. Svojím podpisom prejavíte podporu ženám, dievčatám a všetkým ľuďom, ktorí majú osobnú skúsenosť so znásilnením a sexuálnym násilím. Dajte im a celému Slovensku najavo, že spoločne urobíme všetko, čo je v našich silách, aby bolo v našej krajine právo na telesnú integritu a ochranu pred sexuálnym násilím garantované a skutočne chránené.

Ďakujeme!

Pozadie prípadu

Sexuálne násilie je v Európskej únii šokujúco rozšírené. Len v samotnej EÚ žije približne 9 miliónov žien, ktoré zažili znásilnenie. Ďalšie milióny žien sa stretli s inou formou sexuálneho násilia.

Podľa prieskumu Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC) z roku 2017 ženy a dievčatá na Slovensku zažívajú znásilnenie najčastejšie vo svojej rodine a okruhu svojich známych. Podľa výsledkov reprezentatívneho prieskumu sú len v 12 % prípadov páchateľmi úplne cudzí muži a až v 38 % prípadoch sa sexuálne násilie deje v partnerských vzťahoch.

Sexuálne násilie má vážne psychické následky a niektoré z nich pretrvávajú dlhodobo. Takmer všetky ženy zažili po incidente viaceré zo symptómov posttraumatickej stresovej poruchy. V porovnaní s populáciou žien bez skúsenosti so sexuálnym násilím vykazujú tiež vyššiu mieru úzkosti a depresie a nižšiu mieru vnímanej sociálnej podpory a spokojnosti s partnerským a sexuálnym životom.

Podľa prieskumu KMC len 15 % žien vyhľadalo pomoc niektorej z inštitúcií a len 11,2 % oznámilo prípad na polícii.

Viac sa o kampani #hovormeosuhlase dočítate na našej stránke www.amnesty.sk.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu NA PODPORU ĽUDÍ, KTORÍ ZAŽILI SEXUÁLNE NÁSILIE on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu .

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • všetky ženy, muži a ďalšie osoby na Slovensku, ktoré zažili sexuálne násilie

Požadujeme

  • rešpekt a ochranu práv ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť so sexuálnym násilím.