Urgentná akcia

Jandievovi hrozí v Rusku mučenie

Ruská federácia, akcia začala 26.7.2018, petícia je stále aktívna

Aslan Jandiev bol 17. júla vydaný zo Slovenska do Ruska. Je dlhodobo chorý a v Rusku mu hrozí vážne riziko mučenia alebo iného zlého zaobchádzania a nespravodlivý súdny proces.

Aktuálne k prípadu

7.12.2018

Medzinárodná podpora Aslanovi Jandievovi pomohla

Vďaka medzinárodnej podpore a dohľadu nad jeho prípadom sa Aslan Jandiev od svojho vydania do Ruskej Federácie nestal obeťou mučenia, ako sme sa obávali. Miestne autority mu tiež poskytli potrebnú zdravotnú starostlivosť. Jeho právnici zdôrazňujú rolu medzinárodnej kampane, ktorá mu k tomu dopomohla. Napriek týmto dobrým správam Amnesty International naďalej odmieta vydávanie osôb zo Severného Kaukazu do Ruskej federácie a upozorňuje, že diplomatická ochrana nemusí byť dostatočujúca pre zabránenie mučenia a iného zlého zaobchádzania.


Dňa 17. júla vo večerných hodinách vydalo slovenské ministerstvo vnútra Aslana Jandieva do Ruska. Vydanie bolo v rozpore s predbežným opatrením Výboru OSN pre ľudské práva z júna 2018, ktoré vyzvalo slovenské úrady, aby sa zdržali vydania pokiaľ Výbor prípad skúma. Slovensko porušilo svoju povinnosť nevydať osoby nachádzajúce sa v jeho jurisdikcii na miesto, kde týmto osobám hrozí mučenie alebo iné zlé zaobchádzanie (tzv. princíp non-refoulement), a kde nie je zaručené právo na spravodlivý súdny proces. Vydávací rozkaz vydal prokurátor v meste Vladivkavkaz v oblasti Severného Osetska, v ruskom Severnom Kaukaze. V príkaze sa uvádza, že Aslan Jandiev je obvinený zo zločinov účasti na teroristickej aktivite a aktivitách ozbrojených skupín. Aslan Jandiev opakovane tvrdí, že zločiny, z ktorých je obvinený, nespáchal. Zároveň uvádza, že niektoré z usvedčujúcich vyhlásení boli získané mučením jeho troch spoločníkov. Títo traja spoločníci následne predložili pred Európsky súd pre ľudské práva sťažnosť proti mučeniu a ďalším porušeniam ľudských práv. Ich prípad bol v roku 2011 komunikovaný ruským úradom a na rozhodnutie sa stále čaká.

Amnesty International vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že Aslanovi Jandievovi v Rusku hrozí vážne riziko mučenia alebo iného neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania a trestania. Toto riziko je ešte zvýšené, pokiaľ Aslana Jandieva držia v zadržiavacej väzbe vo Vladivkavkaze. Podľa výskumu Amnesty International je v tomto centre časté využívanie mučenia na získanie „priznaní“. Po etnickom konflikte, ktorý sa odohral v roku 1992 medzi obyvateľmi Osetska a Ingušska na Severnom Kaukaze, sú osoby s ingušskou etnicitou ako Aslan Jandiev v Severnom Osetsku často diskriminované.

Podľa právnika Aslana Jandieva sa navyše počas sedemročného zadržania na Slovensku jeho zdravotný stav výrazne zhoršil. Okrem obáv ohľadom mučenia a iného zlého zaobchádzania preto existujú aj vážne obavy, že ak sa Aslanovi Jandievovi jeho zdravotný stav ešte zhorší, nebude mu umožnený včasný prístup k zdravotnej starostlivosti. Takisto je vysoko pravdepodobné, že Aslan Jandiev nebude súdený v spravodlivom súdnom procese, pretože ruské súdy rutinne zlyhávajú a z trestných pojednávaní nevylučujú dôkazy získané mučením.

Pozadie prípadu

Podľa informácií dostupných organizácii Amnesty International, ušiel Aslan Jandiev z Ingušska (autonómna republika Ruskej federácie v oblasti Severného Kaukazu) a požiadal o azyl na Slovensku 9. decembra 2010, keďže sa obával prenasledovania zo strany súdnych orgánov v Ingušsku a Severnom Osetsku (takisto republika Ruskej federácie v Severnom Kaukaze) – bol obvinený z niekoľkých zločinov, o ktorých tvrdí, že sa ich nedopustil. Aslan Jandiev v čase jeho vydania, dňa 17. júla 2018, ešte stále očakával rozhodnutie o svojej žiadosti o azyl.

Organizácia Amnesty International dostáva pravidelné správy o mučení a inom zlom zaobchádzaní zo Severného Kaukazu, najmä z Ingušska a Severného Osetska a v posledných rokoch zdokumentovala niekoľko takýchto prípadov. Okrem toho zaznamenala organizácia Amnesty International počas uplynulého roka nárast počtu hlásených prípadov mimosúdneho zabíjania a mučenia. Takéto porušovanie ľudských práv je často využívané v súvislosti s tzv. protiteroristickými aktivitami, vykonávanými členmi súdnych orgánov v oblasti Severného Kaukazu. Amnesty International opakovane získala informácie o obvineniach jednotlivcov v oblasti Severného Kaukazu, v ktorých boli označení ako podozriví členovia ozbrojených skupín a dôkazy proti nim boli založené na „priznaniach“ alebo „svedectvách“ získaných mučením alebo nátlakom. Takéto „priznania“ a „svedectvá“ sa používajú ako základ pre odsúdenie osôb za zločiny vyplývajúce z činnosti ozbrojených skupín a za iné trestné činy.

Dňa 7. februára 2018 slovenská exministerka spravodlivosti povolila vydanie Aslana Yandieva do Ruskej federácie, najmä na základe diplomatických záruk zo strany Ruska. Z výskumu organizácie Amnesty International vyplýva, že nie je možné považovať diplomatické záruky od vlád v krajinách, v ktorých je mučenie pretrvávajúcim problémom alebo v ktorých sa špecifické kategórie ľudí pravidelne stávajú terčom mučenia, za účinnú ochranu pred takýmto zneužívaním. Sú vo svojej podstate nespoľahlivé a nevynútiteľné. Diplomatické záruky z určitých štátov neposkytujú účinnú ochranu proti riziku mučenia a iného zlého zaobchádzania.

Dňa 21. marca 2018 ústavný súd Slovenskej republiky dočasne pozastavil vydanie Aslana Jandieva povolené exministerkou spravodlivosti.

Dňa 2. mája 2018 ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že vydanie Aslana Jandieva do Ruskej federácie by neviedlo k porušovaniu ľudských práv, pretože „neexistovali žiadne dôvody veriť, že bude vystavený skutočnému riziku zlého zaobchádzania“. Odkazoval tak na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z roku 2016, z ktorého vyplýva, že Aslanovo vydanie do Ruska na základe diplomatických záruk kancelárie ruského Generálneho prokurátora je zákonné. Ústavný súd sa nezaoberal otázkou Aslanovej žiadosti o azyl, ktorá je od roku 2010 nevyriešená a učinila by vydanie nezákonným. Amnesty International verí, že tieto diplomatické záruky sú vo svojej podstate nespoľahlivé a nemôžu poskytnúť účinnú ochranu pred takýmto zneužívaním.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu za spravodlivý súdny proces on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním odkazu e-mailom a tiež poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Yuriy Yakovlevich Chaika: Generálny prokurátor Ruskej federácie
  • Colonel Yuri Gennadievich Yemelyanov: Riaditeľ väzenskej služby v Severnom Osetsku (UFSIN)

Požadujeme

  • aby generálny prokurátor a riaditeľ väzenskej služby v Severnom Osetsku prijali všetky nevyhnutné kroky na to, aby zaručili, že Aslan Jandiev nebude podriadený mučeniu alebo inému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;
  • aby generálny prokurátor a riaditeľ väzenskej služby v Severnom Osetsku zaručili Aslanovi Jandievovi včasný a efektívny prístup k akejkoľvek nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti;
  • aby úrady zaručili, že práva Aslana Jandieva na spravodlivý súdny proces sú chránené aj tým, že má zabezpečený prístup k právnemu zastúpeniu vo všetkých štádiách procesu, a že dôkazy získané mučením budú pred súdom vylúčené.