Zobraziť detaily o prípade

Pomôžte nám odoslať čo najviac výziev

Požadujte:

  • aby ruské orgány okamžite zastavili násilný presun civilistov a civilistiek z Ukrajiny do Ruska alebo Ruskom okupovaných oblastí Ukrajiny;
  • aby ruské sily a skupiny pod ich velením okamžite ukončili proces osobných previerok známych pod pojmom „filtrácie“ a prepustili všetkých nezákonne zadržiavaných ľudí;
  • aby ruské orgány uľahčili bezpečnú evakuáciu civilného obyvateľstva do tých častí Ukrajiny, ktoré sú pod kontrolou ukrajinskej vlády;
  • aby ruské orgány zabezpečili zavedenie mechanizmov, ktoré pomôžu najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva vrátane detí, starších ľudí a osôb so zdravotným znevýhodnením opustiť Rusko alebo Ruskom okupované oblasti a spojiť sa so svojimi rodinami.

Odkazy pošleme na tieto adresy:

Dear Minister of Foreign Affairs,
Sergej Viktorovič Lavrov
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
32/34 Smolenskaya-Sennaya Ploshchad
Moscow 119200
Russian Federation

Prehľad všetkých prípadov

Požadujeme

  • aby ruské orgány okamžite zastavili násilný presun civilistov a civilistiek z Ukrajiny do Ruska alebo Ruskom okupovaných oblastí Ukrajiny;
  • aby ruské sily a skupiny pod ich velením okamžite ukončili proces osobných previerok známych pod pojmom „filtrácie“ a prepustili všetkých nezákonne zadržiavaných ľudí;
  • aby ruské orgány uľahčili bezpečnú evakuáciu civilného obyvateľstva do tých častí Ukrajiny, ktoré sú pod kontrolou ukrajinskej vlády;
  • aby ruské orgány zabezpečili zavedenie mechanizmov, ktoré pomôžu najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva vrátane detí, starších ľudí a osôb so zdravotným znevýhodnením opustiť Rusko alebo Ruskom okupované oblasti a spojiť sa so svojimi rodinami.

Podporte výzvu ZA ZASTAVENIE NÁSILNÝCH DEPORTÁCIÍ CIVILNÉHO OBYVATEĽSTVA Z UKRAJINY DO RUSKA on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.