Zastavte násilné presuny a deportácie civilného obyvateľstva z Ukrajiny do Ruska

Ukrajina, akcia začala 10.11.2022, petícia je stále aktívna

Ruské orgány sa dopúšťajú vojnových zločinov a pravdepodobne aj zločinov proti ľudskosti prostredníctvom násilného presunu a deportácií civilistov a civilistiek z okupovaných oblastí Ukrajiny hlbšie do oblastí pod kontrolou Ruska alebo do Ruska. Pri úteku zo svojich domovov sú vysídlení civilisti a civilistky nútení prejsť osobnými previerkami – známymi pod názvom „filtrácia“ –, ktoré porušujú ich práva a niekedy vedú k svojvoľnému zadržaniu, mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu. Okrem toho dochádza aj k oddeleniu detí od rodičov či iných dospelých príbuzných, čo je v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom. Žiadame ruské orgány, aby zastavili násilný presun a svojvoľné zadržiavanie civilného obyvateľstva Ukrajiny.

33-ročná Milena sa celé týždne ukrývala pred ruským bombardovaním v budove v severnom Mariupole. Začiatkom apríla mesto obsadili ruské sily. Milena pre Amnesty International opísala, čo zažila pri pokuse o útek z Mariupoľa: „Začali sme sa pýtať na možnosti evakuácie, kam sa dá ísť... Dozvedela som sa [od ruského vojaka], že môžeme ísť len do DĽR alebo do Ruska. Iné dievča sa opýtalo na ďalšie možnosti [evakuácie], napríklad na Ukrajinu... Vojak ju hneď prerušil a povedal: ‚Ak nepôjdete do DĽR alebo Ruskej federácie, zostanete navždy tu.“ Milenin manžel, bývalý príslušník ukrajinského vojenského námorníctva, bol krátko nato zadržaný pri prechode štátnej hranice do Ruska a doteraz nebol prepustený.  

Pri úteku zo svojich domovov sú vysídlení ukrajinskí civilisti a civilistky nútení prejsť osobnými previerkami – známymi pod názvom „filtrácia“ –, ktoré porušujú ich práva a niekedy vedú k svojvoľnému zadržaniu, mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu. V niektorých prípadoch boli deti oddelené od rodín, čo je jasným porušením medzinárodného humanitárneho práva.

V jednom zo zdokumentovaných prípadov došlo počas takzvanej „filtrácie“ k oddeleniu ženy od jej 11-ročného syna: ženu zadržali a neumožnili im zlúčenie. Chlapca a jeho matku v polovici apríla zajali a zadržiavali ruské sily v oceliarni Iljič v Mariupole. Chlapec pre Amnesty International povedal: „Moju mamu odviedli do iného stanu, na vypočúvanie. Mne povedali, že ma od nej vezmú... Bol som v šoku... Nepovedali, kam pôjde mama... Odvtedy sa mi neozvala, nič o nej neviem.“

Podpíšte petíciu a žiadajte, aby ruské orgány okamžite zastavili násilný presun civilistov a civilistiek z Ukrajiny do Ruska alebo Ruskom okupovaných oblastí Ukrajiny.

Pozadie prípadu

Vo štvrtok 24. februára v skorých ranných hodinách Rusko začalo inváziu na Ukrajinu. Správa s názvom „Ako väzenský konvoj: Ruské nezákonné presuny civilistov a civilistiek na Ukrajine a porušovanie ľudských práv pri osobných previerkach“ podrobne opisuje, ako ruské sily a skupiny podliehajúce ich veleniu násilne presúvali civilné obyvateľstvo okupovanej Ukrajiny hlbšie do oblastí pod kontrolou Ruska alebo do Ruska. Počas tohto procesu došlo k oddeleniu detí od rodičov či iných dospelých príbuzných, čo je v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom. V rozhovoroch s Amnesty International dotknutí ľudia uviedli, že boli nútení prejsť osobnými previerkami – známymi pod názvom „filtrácia“ –, ktoré porušovali ich práva a niekedy viedli k svojvoľnému zadržaniu, mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu. 

Tlačovú správu si môžete prečítať na tomto odkaze: https://www.amnesty.sk/nasilne-presuny-a-deportacie-civilneho-obyvatelstva-z-ukrajiny-do-ruska-predstavuju-vojnovy-zlocin/

Celú výskumnú správu si môžete prečítať tu: https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2022/11/EUR-5061362022-EN-Forcible-Transfers-Embargoed-10-Nov-2022.pdf

Viac správ o invázii ruských vojsk na Ukrajinu nájdete na tomto odkaze: https://www.amnesty.sk/amnesty-international-o-invazii-ruskych-vojsk-na-ukrajinu/

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu ZA ZASTAVENIE NÁSILNÝCH DEPORTÁCIÍ CIVILNÉHO OBYVATEĽSTVA Z UKRAJINY DO RUSKA on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Sergej Viktorovič Lavrov: minister zahraničných vecí Ruskej federácie, Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie

Požadujeme

  • aby ruské orgány okamžite zastavili násilný presun civilistov a civilistiek z Ukrajiny do Ruska alebo Ruskom okupovaných oblastí Ukrajiny;
  • aby ruské sily a skupiny pod ich velením okamžite ukončili proces osobných previerok známych pod pojmom „filtrácie“ a prepustili všetkých nezákonne zadržiavaných ľudí;
  • aby ruské orgány uľahčili bezpečnú evakuáciu civilného obyvateľstva do tých častí Ukrajiny, ktoré sú pod kontrolou ukrajinskej vlády;
  • aby ruské orgány zabezpečili zavedenie mechanizmov, ktoré pomôžu najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva vrátane detí, starších ľudí a osôb so zdravotným znevýhodnením opustiť Rusko alebo Ruskom okupované oblasti a spojiť sa so svojimi rodinami.