Zobraziť detaily o prípade

Pomôžte nám odoslať čo najviac výziev

Požadujte:

  • aby Rakúsko zaviedlo také legislatívne normy a predpisy, ktoré opatrovateľom a opatrovateľkám zabezpečia spravodlivé pracovné podmienky, vrátane jasného určenia adekvátnej minimálnej mzdy a ochrany pred neprimerane dlhým pracovným časom.
  • aby Rakúsko vybudovalo funkčné kontrolné mechanizmy a nástroje, ktorými sa môžu opatrovateľky a opatrovatelia, ako aj ich klienti a klientky, efektívne brániť porušovaniu ľudských práv.
  • aby Rakúsko zabezpečilo ochranu opatrovateliek a opatrovateľov pred diskrimináciou, obťažovaním a porušovaním ich základných práv, čo zahŕňa aj celoplošné rozšírenie certifikácie agentúr, ktoré opatrovateľkám a opatrovateľom sprostredkujú prácu v Rakúsku.

Odkazy pošleme na tieto adresy:

Rakúska spolková vláda

Prehľad všetkých prípadov

Požadujeme

  • aby Rakúsko zaviedlo také legislatívne normy a predpisy, ktoré opatrovateľom a opatrovateľkám zabezpečia spravodlivé pracovné podmienky, vrátane jasného určenia adekvátnej minimálnej mzdy a ochrany pred neprimerane dlhým pracovným časom.
  • aby Rakúsko vybudovalo funkčné kontrolné mechanizmy a nástroje, ktorými sa môžu opatrovateľky a opatrovatelia, ako aj ich klienti a klientky, efektívne brániť porušovaniu ľudských práv.
  • aby Rakúsko zabezpečilo ochranu opatrovateliek a opatrovateľov pred diskrimináciou, obťažovaním a porušovaním ich základných práv, čo zahŕňa aj celoplošné rozšírenie certifikácie agentúr, ktoré opatrovateľkám a opatrovateľom sprostredkujú prácu v Rakúsku.

Podporte výzvu ochranu práv ľudí poskytujúcich 24-hodinovú opateru on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.