Zobraziť detaily o prípade

Pomôžte nám odoslať čo najviac výziev

Požadujte:

  • aby jednotlivé krajiny vrátane Slovenska prijali opatrenia na ochranu práv všetkých ľudí na úteku z Afganistanu a žiadajúcich o azyl, predovšetkým žien a dievčat, ktoré sú považované za najviac ohrozené;
  • aby krajiny zabezpečili ochranu a bezpečný cezhraničný pohyb pre ženy a dievčatá, obrancov a obrankyne ľudských práv, novinárov a novinárky, príslušníkov a príslušníčky etnických a náboženských menšín, LGBT+ ľudí, členov a členky občianskej spoločnosti;
  • aby krajiny vyzvali Bezpečnostnú radu OSN a Radu OSN pre ľudské práva, aby od štátnych orgánov Afganistanu žiadali ľudskoprávne záruky a záväzky;
  • aby sa krajiny podieľali na zabezpečení humanitárnej pomoci pre ľudí v Afganistane, ktorí nemajú prístup k základným potrebám v dôsledku konfliktu, vnútorného vysídlenia a pandémie COVID-19.

Odkazy pošleme na tieto adresy:

Dear Prime Minister,
Eduard Heger
Nám. slobody 1
81370 Bratislava
Slovakia

Dear Minister,
Ivan Korčok
Ministry of foreign affairs
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Slovakia

Prehľad všetkých prípadov

Požadujeme

  • aby jednotlivé krajiny vrátane Slovenska prijali opatrenia na ochranu práv všetkých ľudí na úteku z Afganistanu a žiadajúcich o azyl, predovšetkým žien a dievčat, ktoré sú považované za najviac ohrozené;
  • aby krajiny zabezpečili ochranu a bezpečný cezhraničný pohyb pre ženy a dievčatá, obrancov a obrankyne ľudských práv, novinárov a novinárky, príslušníkov a príslušníčky etnických a náboženských menšín, LGBT+ ľudí, členov a členky občianskej spoločnosti;
  • aby krajiny vyzvali Bezpečnostnú radu OSN a Radu OSN pre ľudské práva, aby od štátnych orgánov Afganistanu žiadali ľudskoprávne záruky a záväzky;
  • aby sa krajiny podieľali na zabezpečení humanitárnej pomoci pre ľudí v Afganistane, ktorí nemajú prístup k základným potrebám v dôsledku konfliktu, vnútorného vysídlenia a pandémie COVID-19.

Podporte výzvu ZA SPRAVODLIVOSŤ PRE ĽUDÍ V AFGANISTANE on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.