Urgentná akcia

Slovensko musí chrániť práva ľudí na úteku

Slovenská republika, akcia začala 25.3.2020, petícia je stále aktívna

Vlády európskych štátov a ani Európska únia ani v minulom roku nedokázali zreformovať pravidlá pre udeľovanie azylu alebo dohodnúť sa na spoločnom systéme zdieľanej zodpovednosti a spolupráce pri ochrane a pomoci ľuďom na úteku v Európe. Dôsledkom je teraz utrpenie žien, mužov a detí na grécko-tureckých hraniciach.

V dnešných dňoch je, viac ako inokedy, solidarita a pomoc druhým nesmierne dôležitá. Tisícky ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy na úteku pred vojnou, či násilím sa ocitli uväznení v alarmujúcich podmienkach preplnených utečeneckých táboroch. Ženy, muži a deti sa tak ocitli v ohrození zdravia v prostredí, kde sa nákazy môžu šíriť rýchlo a kde im hrozí násilie zo strany štátnych ozbrojených zložiek.

Legislatíva Európskej únie priznáva právo na udelenie azylu, ako aj zabezpečenie ochrany pred všetkými formami násilia a ohrozenia v pohraničných oblastiach. Vytláčanie ľudí za hranice EÚ, hromadné vyhosťovanie a nezákonné navracanie ľudí do krajiny pôvodu je hrubým porušením ľudských práv, ako aj medzinárodného a európskeho práva.

Okrem toho, že Európska únia nie je schopná zabezpečiť dodržiavanie práv ľudí na úteku, nedokáže ochrániť ani aktivistov, aktivistky a organizácie pomáhajúce ľuďom na úteku a žiadateľom a žiadateľkám o azyl, ktorí čelia násiliu, zastrašovaniu a vykonštruovaným obvineniam.

Žiadajme preto, aby sa Slovensko podieľalo na zlepšení situácie ľudí na úteku na grécko-tureckých hraniciach!

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu ABY SA SLOVENSKO PODIEĽALO NA ZLEPŠENÍ SITUÁCIE ĽUDÍ NA ÚTEKU V GRÉCKU on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Ministerstvo zahraničných vecí: Ivan Korčok

Požadujeme

  • zabezpečenie dodržiavania princípu solidarity prostredníctvom efektívneho realokačného mechanizmu
  • zabezpečenie dodržiavania princípu jednoty rodín ľudí na úteku
  • presun ľudí z táborov na území Turecka a zabezpečenie vyhovujúcich životných podmienok pre ľudí na úteku na území EÚ v priebehu celého azylového procesu a počas realokácie
  • ochranu pre aktivistov, aktivistky a organizácie pomáhajúce ľuďom na úteku