Urgentná akcia

30 rokov od priemyselnej katastrofy ľudia stále trpia

India, akcia začala 5.11.2014, petícia je stále aktívna

Počas úniku srmtiaceho plynu z továrne na pesticídy zahynulo pred tridsiatimi rokmi v Bhopále v centrálnej Indii za tri dni takmer 10 tisíc ľudí. Miestne obyvateľstvo stále trpí negatívnymi dôsledkami katastrofy. Továreň, ktorá nebola riadne opravená, zostáva zdrojom vážneho znečistenia a unikajúce chemikálie stále ohrozujú zdravie miestnych obyvateľov. Bhopálska katastrofa je ukážkový prípad neúspešného požadovania efektívnej nápravy za hrubé porušovanie ľudských práv medzinárodnými korporáciami.

Aktuálne k prípadu

3.6.2015

Indická vláda musí dodržať svoj prísľub

Indická vláda sa zaviazala preskúmať počty obetí katastrofy v Bhopále a požadovať navýšenie kompenzácie od UCC. V nadväznosti na tento záväzok vyzýva Amnesty International vládu, aby dodržala svoje sľuby, zaručila, že obete katastrofy dostanú adekvátnu náhradu za ujmu a zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujú. Zároveň žiadame, aby vláda okamžite vyčistila miesto katastrofy pričom náklady by mali zdieľať zodpovedné spoločnosti.

18.11.2014

Malé víťazstvo pre tých, ktorí prežili únik plynu v Bhopáli- vláda prísľúbila ďalšiu kompenzáciu

Indická vláda súhlasila s navýšením kompenzácie požadovanej od spoločnosti Union Carbide, ktorá sa pohybuje vo výške niekoľkých miliónov dolárov. Prisľúbila, že znovu preskúma počet mŕtvych a zranených, za ktorých žiada adekvátnu náhradu- vláda doteraz požadovala náhradu za 5 295 mŕtvych, 4 902 prípadov s trvalými následkami a 42 prípadov s vážnymi zraneniami, pričom aktivisti uvádzajú 22 917 mŕtvych, 508 432 prípadov s trvalými následkami a 33 781 prípadov s vážnymi zraneniami. Zodpovedný indický minister súhlasil, že čísla opätovne preskúma do tridsiateho výročia katastrofy, ktoré uplynie 2. decembra. Tiež prisľúbil, že tí, ktorí katastrofu prežili, dostanú peňažnú náhradu, na ktorú majú nárok, ale ktorú doteraz nedostali.

12.11.2014

Obžalovaná spoločnosť sa opäť nezúčastnila pojednávania

Americká chemická spoločnosť Dow sa dnes opäť vyhla zodpovednosti za katastrofu v Bhopále spred tridsiatich rokov. Dow, materská spoločnosť indickej UCC, ktorej továreň patrila, už trinásť rokov odmieta prevziať zodpovednosť za záväzky voči obetiam katastrofy. Dow nerešpektovala už tretie predvolanie pred súd a dištancuje sa od zodpovednosti svojej dcérskej spoločnosti. Ďalšie súdne pojednávanie bolo odročené na 14. marec 2015.


Tento rok si pripomíname 30. výročie jednej z najväčších priemyselných katastrof na svete – úniku toxického plynu so smrteľne nebezpečnými chemikáliami v indickom Bhopále v roku 1984. Zúčastnené spoločnosti však doteraz neprijali za katastrofu zodpovednosť. Pretrvávajúca kontaminácia životného prostredia naďalej ohrozuje ľudské práva nových generácií obyvateľov, ktorí bývajú v blízkosti areálu továrne.

V prvých dňoch od úniku plynu zomrelo 7 až 10 tisíc ľudí. Mnohé obete dodnes dlhodobo sužujú vážne zdravotné problémy. Zdravotné problémy majú aj deti rodičov, ktorí prišli s plynom do kontaktu. Viac než 500 000 z tých, ktorí prežili, má trvalé zdravotné ťažkosti. Obyvatelia majú problémy s dýchacími cestami, ich vnútorné orgány sú poškodené, majú oslabený imunitný systém. U žien bol zaznamenaný nárast gynekologických a reprodukčných chorôb, zvýšil sa počet spontánnych potratov ako aj počet narodených detí s vrodenými chorobami. V blízkosti továrne, ktorá nebola doteraz vyčistená, žije stále viac než 40 tisíc ľudí. Miestni sú odkázaní na používanie kontaminovanej vody, čo ešte zhoršuje ich zlý zdravotný stav.

Továreň v čase katastrofy vlastnila spoločnosť „Union Carbide Corporation“ (UCC), ktorá je od roku 2001 dcérskou spoločnosťou americkej „The Dow Chemical Company“ (Dow). Americká partnerská spoločnosť sa odmietla zúčastniť súdneho procesu v Indii. Vlády USA a Indie nedokázali prinútiť zúčastnené firmy, aby prevzali zodpovednosť a zaistili obetiam adekvátnu nápravu.

Hoci prišlo v roku 1989 k dohode medzi indickou vládou, spoločnosťou, ktorá továreň vlastnila a jej americkým partnerom, dohodnutá kompenzácia nebola dostatočná. Tí, ktorí prežili, sa stále nedočkali spravodlivosti a zostali dôsledkom katastrofy na pokraji chudoby.

Pozadie prípadu

Amnesty International na prípade úzko spolupracuje s miestnymi aktivistickými skupinami a neziskovými organizáciami. V Bhopále existuje silná sieť občianskych skupín, ktoré po desiatky rokov neúnavne bojujú za spravodlivosť. Väčšina úspechov, ktoré boli dosiahnuté v oblastiach zaistenia bezpečnosti a zmiernenia utrpenia tých, čo katastrofu prežili, je priamym dôsledkom aktivistického úsilia týchto skupín. Obete Bhopálu, aktivistky a aktivisti pokračujú v snahách aj napriek tomu, že sú proti nim podnikané právne kroky. Nedávno sa napríklad indická dcérska spoločnosť firmy Dow snažila dosiahnuť súdny zákaz protestov pred svojimi budovami a chcela zažalovať demonštrantov za obchodné straty.

Významným právnym krokom v boji za spravodlivosť bude súdne konanie proti Dow Chemical, ktoré je naplánované na 12. novembra. Spoločnosť bola predvolaná pred súd, aby vysvetlila prečo jej dcérska spoločnosť Union Carbide Corporation nereagovala na pretrvávajúce trestné obvinenia týkajúce sa katastrofy v roku 1984. Amnesty International požaduje, aby sa Dow Chemical zúčastnila na súdnom konaní a prijala zodpovednosť za tých, čo katastrofu prežili.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu : Spravodlivosť pre obyvateľov v Bhopáli on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Narendra Modi: Premiér Indie

Požadujeme

  • dodržanie prísľubov preskúmania počtu obetí
  • úplné vyčistenie areálu bhopálskej továrne a jeho okolia, pričom náklady by mali zdieľať zodpovedné spoločnosti
  • poskytnutie adekvátnej kompenzácie a zdravotnej starostlivosti pre ľudí zasiahnutých katastrofou
  • vyvíjanie tlaku na spoločnosti zodpovedné za katastrofu, aby zaplatili obetiam adekvátnu kompenzáciu, zúčastnili sa trestných pojednávaní a pokryli náklady čistiacich operácií