Urgentná akcia

Tehotné ženy a dievčatá bez prístupu k potrebnej starostlivosti

Južná Afrika, akcia začala 8.10.2014, petícia je stále aktívna

Ženy a dievčatá z oblasti Mkhondo v provincii Mpumalanga čelia množstvu rizík v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv a materského zdravia. Zdravotná oblasť Gert Sibande, v ktorej žijú, je jednou z najhorších v Juhoafrickej republike. Úmrtnosť matiek sa v tejto oblasti zvýšila oproti klesajúcemu vývoju vo zvyšku krajiny. Ženy a dievčatá nemajú prístup ku skorej a pravidelnej prenatálnej starostlivosti čo spolu s ďalšími sociálnymi a ekonomickými faktormi významne ohrozuje ich zdravie a životnú úroveň.

Aktuálne k prípadu

14.12.2015

Ďalšie úspechy kampane z Mkhondo

1. novembra sa 13 žien z Amsterdamu stretlo s Bathabile Dlamini, prezidentkou Ženskej ligy Afrického národného kongresu. Počas stretnutia prezentovali aj správu AI o zdraví matiek v oblasti a tisíce podporných listov, ktoré dostali od medzinárodnej komunity. Partnerka AI Maria Shongwe navštevuje zdravotnícke zariadenia, ktorých pracovníci kampaň podporujú, keďže poukazuje aj na kritický nedostatok personálu. Spoluprácu s kampaňou jej prisľúbil aj Hlavný manažér zdravotníckej starostlivosti pre Mkhondo. Juhoafrická komisia pre ľudské práva tiež vyhlásila na budúci rok vyšetrovanie pohotovostnej zdravotnej dopravy, čo bolo jedným z doporučení správy AI.

26.8.2015

Kliniku Amsterdam navštívil tím Ministerstva zdravotníctva

Pred pár týždňami navštívil kliniku Amsterdam tím z Ministerstva zdravotníctva Južnej Afriky s cieľom preskúmať závery správy AI o zdraví matiek v oblasti z roku 2014. Na stretnutie boli pozvaní aj rôzni reprezentanti kliniky a komunity, ktorí výsledky správy AI potvrdili. Táto udalosť potvrdzuje pozitívny vývoj v rámci vyvodzovania zodpovednosti vo verejných službách a ukazuje pozitívny vplyv AI pre sprostredkovanie kontaktov medzi lokálnymi komunitami a vládou.

16.4.2015

Ďakovný blog

V priloženom odkaze si môžete prečítať blog, ktorý popisuje ako sa dobrovoľníci poskytujúci zdravotnícku osvetu v oblasti Mkhondo tešili z prejavenej celosvetovej podpory: https://www.amnesty.org/en/articles/blogs/2015/04/this-campaign-is-a-stepping-stone-how-women-and-girls-are-fighting-for-better-healthcare-in-south-africa

Ďakujeme a nezabúdajte, že petícia stále trvá!

3.3.2015

Prenatálne služby sú k dispozícii každý deň

V januári, Amsterdamská klinika v regióne Mkhondo zvýšila frekvenciu služieb prenatálnej starostlivosti z dvoch na sedem dní v týždni. Ženy a dievčatá majú každodenný prístup k prenatálnej starostlivosti. Zvýšenie služieb drasticky znížilo čakacie doby a je prínosom najmä pre ženy, ktoré sú zamestnané a nemusia si vziať voľno, keď potrebujú navštíviť kliniku.


Amsterdam je malé farmárské mesto na východe Juhoafrickej republiky. V tejto oblasti vládne vysoká miera nezamestnanosti a chudoby, vysoká miera migrácie či nízka úroveň vzdelávania. Amsterdam spadá do zdravotnej oblasti Gert Sibande, ktorá má najvyššiu mieru nákazu HIV medzi tehotnými ženami (46.1%). Podľa údajov národnych štúdií sa v tejto oblasti úmrtnosť matiek viac než zdvojnásobila.

Dôvody vysokej úmrtnosti matiek sú komplexné a majú mnoho príčin. Pre prevenciu je nevyhnutná skorá a pravidelná prenatálna starostlivosť, ktorá je ženám a dievčatám odporúčaná do 14. týždňa tehotenstva. Aj keď je im zo zákona poskytnutá bezplatne, väčšina žien a dievčat v Amsterdame, s ktorými Amnesty International hovorila však starostlivosť vyhľadali neskôr.

Hlavným dôvodom neskorých návštev je nevhodný prístup zdravotných sestier, ktoré sa údajne správajú k dievčatám hrubo a urážajú ich, pretože otehotneli veľmi mladé alebo ako slobodné. Nerešpektujú súkromie pacientiek a dôvernosť informácií. Ďalším problémom je aj drahá verejná doprava, ktorú si niektoré ženy a dievčatá nemôžu dovoliť.

Ženy a dievčatá nemajú informácie o problematike zdravého tehotenstva a výhodách skorej prenatálnej starostlivosti. Mnohé nemajú prístup k informáciám ohľadom antikoncepcie. Viacero žien nedokáže presvedčiť svojich partnerov, aby používali prezervatívy čo vedie k neplánovaným tehotenstvám a zvýšenému riziku prenosu HIV. Obrovským problémom je taktiež nedostatok vyškoleného zdravotného personálu v tejto oblasti. Aby sa znížila materská úmrtnosť v Mkhondo, je potrebné zvýšiť všeobecnú informovanosť komunity o tejto problematike a zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Jednou zo žien z Mkohnda je aj 19 ročná Gloria, ktorá žije so svojou 2 ročnou dcérou spolu s jej matkou, starou mamou a štyrmi ďalšími súrodencami. Otec dcéry ich opustil, keď sa dozvedel, že je Gloria tehotná a nepôjde na potrat. Gloria je nezamestnaná a jej rodina žije zo sociálnej starostlivosti.

Gloria išla ako 16-ročná na Amsterdamskú kliniku na tehotenský test. Namiesto poskytnutia potrebných informácií a podpory, sa k nej sestry správali hrubo a pýtali sa jej, prečo otehotnela tak mladá a slobodná. Gloria sa rozhodla odísť pred skončením testov a nevrátiť sa späť. Na kliniku sa vrátila až keď bola v ôsmom mesiaci tehotenstva. Opäť na ňu sestry kričali prečo neprišla skôr. Pri testoch sa ukázalo, že je HIV pozitívna.

Gloria nakoniec s ťažkosťami a bez dostatočnej starostlivosti porodila v inej nemocnici.

Pozadie prípadu

Vysoká miera materskej úmrtnosti v Juhoafrickej republike je dôkladne zdokumentovaná. V súčasnej dobe v krajine umiera na 100 000 pôrodov 269 žien. Toto číslo navyše významne vzrástlo za posledných desať rokov. Mnohým z týchto úmrtí sa dá predísť vďaka skorej prenatálnej starostlivosti, ktorá umožňuje tehotným ženám a dievčatám získať dôležité informácie, kontrolovať komplikácie v tehotenstve, nechať sa vyšetriť na sexuálne prenosné choroby, HIV, cukrovku a získať informácie o ďalších zdravotných rizikách. Nedostatočná prenátalna starostlivosť bola príčinou takmer 25% materských úmrtí v období medzi rokmi 2008 a 2010, ktorým sa dalo predísť.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu : Zabráňme predčasným úmrtiam tehotných žien a mamičiek on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním odkazu e-mailom a tiež poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • David Douglas Des Van Rooyen: Predseda medzivládnej skupiny pre poskytovanie služieb

Požadujeme

  • Zaistenie lepšej zdravotnej starostlivosti pre ženy v oblasti Mkhondo
  • Zvýšenie informovanosti v oblasti sexuálních a reprodukčných práv a zdravia tehotných žien
  • Vytvorenie komplexných opatrení, ktoré budú bojovať s úmrtnosťou matiek, HIV/AIDS a rodovou diskrimináciou