Zastavte reklamu personalizovanú na základe zberu osobných dát

Slovenská republika, akcia začala 14.9.2021, petícia je stále aktívna

Dnes sa pohybujeme v digitálnom priestore oveľa častejšie než kedykoľvek predtým. Internet je pre nás kľúčovým prostriedkom na komunikáciu, získavanie informácií aj prístup k základným službám. Digitálny priestor zohráva kľúčovú úlohu aj pri uplatňovaní a ochrane našich základných práv. Spôsob, akým globálni hráči v tomto priestore zbierajú a používajú naše osobné informácie, však často vedie k porušovaniu ľudských práv. Jediný spôsob, ako dosiahnuť zmenu aktuálnej situácie, je vyvinúť silný spoločenský tlak a žiadať nápravu.

Životne dôležitý digitálny priestor dnes ovládajú len dve spoločnosti – Google a Facebook. Základný obchodný model oboch z nich je však založený na porušovaní ľudských práv. Obe spoločnosti profitujú na tom, že o nás zbierajú ohromné objemy súkromných informácií, ktoré využívajú na predaj cielenej reklamy. Google a Facebook invazívne sledujú náš každodenný život a zostavujú dôsledný obraz o tom, kto sme. Vedia kde sme, s kým sa rozprávame, čo píšeme a čítame na svojich telefónoch a na základe toho vyvodzujú, čomu veríme a čo si myslíme. Vo výsledku tak majú neprimeranú kontrolu nad našimi osobnými dátami a nad tým, čo v online svete uvidíme.

Neustály dohľad korporácií nad našimi životmi predstavuje vážnu hrozbu pre ľudské práva, predovšetkým pre právo na súkromie, právo na slobodu prejavu a právo na nediskrimináciu. Google a Facebook dokonca dokážu manipulovať našimi názormi a presvedčeniami. Ohrozujú tak našu schopnosť rozhodovať sa slobodne a informovane.

Algoritmy online platforiem často uprednostňujú štvavý a poburujúci obsah, aby nás udržali pred obrazovkami čo najdlhšie. Vďaka tomu o nás môžu zbierať viac a viac informácií. Zároveň tým podnecujú šírenie dezinformácií, nenávisti a rasizmu v online priestore.

Facebook a Google chcú, aby sme si mysleli, že internet jednoducho takýmto spôsobom funguje. Reklama v online priestore sa však dá robiť aj bez toho, aby zopár globálnych spoločností čoraz invazívnejšie profilovalo svojich používateľov a používateľky. Facebook a Google profitujú z takéhoto fungovania príliš dobre na to, aby tento problém riešili iniciatívne samy. Preto potrebujeme, aby zakročili naše vlády.

Podpíšte petíciu a vyzvite slovenskú vládu, aby zakázala reklamu personalizovanú na základe predpokladov o osobných záujmoch používateľov a používateliek, vychádzajúcich z vyhodnocovania invazívne zbieraných osobných informácií.

Zaberie to len minútku.

Pozadie prípadu

Každým dňom pribúda jednotlivcov a jednotlivkýň, ako aj organizácií občianskej spoločnosti, ktoré znepokojuje, akú moc majú technologickí giganti. Ľudia na celom svete požadujú, aby nám technológie slúžili, namiesto toho, aby používali naše vlastné informácie proti nám. Amnesty International je jednou z organizácií, ktoré sa pridali k Manifestu o technologických gigantoch (Peoples Declaration on Big Tech), ktorého signatárky a signatári žiadajú spravodlivejší a transparentnejší internetový priestor, kde budeme mať prístup k informáciám a možnosť komunikovať bez toho, aby sme podliehali všadeprítomnému sledovaniu a zberu osobných dát.

Celý manifest si môžete prečítať na odkaze:

https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2021/09/Peoples-Declaration-on-Big-Tech-2.pdf

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu ZÁKAZ REKLAMY ZALOŽENEJ NA INVAZÍVNOM ZBERE OSOBNÝCH DÁT on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Eduard Heger, Predseda vlády SR

Požadujeme

  • aby vláda SR zakázala invazívne zbieranie osobných dát a profilovanie používateľov a používateliek online platforiem s cieľom zisku;
  • aby zabezpečila kontrolu a nezávislý dohľad nad algoritmami, ktorými sú ovládané online platformy, čím sa obmedzí šírenie dezinformácií, nenávistných prejavov a iného škodlivého obsahu;
  • aby v spolupráci s medzinárodnými orgánmi obmedzila dominanciu spoločností Facebook a Google a zabezpečila, že si používatelia a používateľky ich nástrojov budú môcť vybrať alternatívy.