Urgentná akcia

Postav sa za prava trans ľudí

Fínsko, akcia začala 20.10.2017, petícia je stále aktívna

Sakris má 21 rokov, pochádza z Fínska, je študentom medicíny, mladým aktivistom a obrancom práv trans ľudí. Sakris nemôže podstúpiť proces zákonného uznania rodovej identity, pretože odmietol splniť zákonnom stanovené podmienky. Táto úradná zmena je totižto prípustná iba na základe stanovenia diagnózy duševnej poruchy sexuálnej identifikácie a podstúpenia nútenej sterilizácie.

Aktuálne k prípadu

28.3.2018

Advokačné stretnutie medzi Al a fínskou vládou

23. marca ukázala Amnesty International fínskym úradom, akú má Sakrisova práca v prospech transrodových ľudí celosvetovú podporu, a odovzdala fínskej vláde všetky vaše listy a podpisy. Generálny tajomník AI Salil Shetty sa pri tejto príležitosti stretol s fínskou štátnou tajomníčkou Lehtomäki, s ktorou diskutoval o dôležitosti a nutnosti reformy právneho uznania rodu.


Sakris sa zasadzuje za práva transgender osôb a kvôli svojej práci už musel čeliť obťažovaniu, zastrašovaniu, vyhrážkam, že ho brutálne dobijú či neskrývanej nevraživosti, na základe čoho dospel k rozhodnutiu, že štúdium na rok preruší. Napriek tomu je však Sakris odhodlaný vo svojej práci nepoľaviť, aby si všetky transgender osoby mohli uplatňovať svoje práva.

Gojuje, aby hájil práva transgender osôb, aby mohol on aj ostatní, ktorí si chcú uplatniť právo výberu svojej pohlavnej identity, tak učiniť bez toho, aby sa museli vzdať svojho práva mať deti. Bez stigmy mentálnej poruchy. Bez zažívania sociálnej úzkosti.

Amnesty International porozprával o porušovaní ľudských práv, ktorému čelia transgender osoby vo Fínsku i o tom, ako ho to priamo zasiahlo.

„Volám sa Sakris Kupila. Mám 21 rokov, som z Fínska a študujem medicínu. Ako tínedžer som si uvedomil, že som trans, že pohlavie, ktoré som dostal pri narodení do vienka, nezodpovedá skutočnosti.

„Roky som bojoval, bol som nešťastný a uzavretý do seba, snažil som sa prísť na to, ako mám vyrastať vo svete, ktorý mi chcel prideliť úplne chybnú rodovú rolu. Niekoľko rokov po tom, ako som si to prvýkrát uvedomil, prišlo druhé precitnutie: Kým nepodstúpim tranzíciu a nezačnem teda žiť konečne tak, ako som to prirodzene cítil, a ako mi to vyhovovalo, nebudem schopný viesť normálny život.“

„Súčasný zákon o zákonnom uznaní rodovej identity vyžaduje, aby mala osoba viac než 18 rokov, mala lekárom stanovenú diagnózu poruchy sexuálnej identifikácie a bola sterilizovaná alebo mala iným spôsobom znemožnenú reprodukčnú funkciu. Sterilizáciu som neabsolvoval a ani tento zákrok podstúpiť nechcem.“

„Pamätám si na ten okamih, keď som si uvedomil, že k tomu, aby som si mohol zmeniť rodovú identitu, musím byť sterilizovaný. Bolo to zdrvujúce a bol som iba dieťa. Vedel som, že v súlade so zákonom by mi zobrali právo mať vôbec niekedy deti. Bolo to hrozné. Cítil som sa, akoby som bol z vesmíru, ako nejaký netvor. Mal som pocit, že ma kvôli mojej rodovej identite zaškatuľkovali ako príslušníka tej najnižšej rasy. Bolo mi z toho zle.“

Dňa 25. augusta 2017 by mala Fínska vláda viesť rozpravu o zákonoch upravujúcich zákonné uznanie rodovej identity.

obrázek

Pozadie prípadu

Zákonné uznanie rodovej identity znamená, že doklady totožnosti (občiansky preukaz, pas, preukaz s identifikačnými údajmi o sociálnom poistení) sú upravené v súlade s rodovou identitou a vyjadrením rodovej príslušnosti dotknutej osoby.

Súčasný proces získavania zákonného uznania rodovej identity vo Fínsku je ponižujúci a porušuje ľudské práva trans osôb vzabezpečujúce, že pri uplatňovaní svojich práv na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia, súkromie a štatút ľudskej osobnosti pred zákonom, nebudú vystavené krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu.

V súlade s ustanoveniami Zákona o zákonnom uznaní rodovej identity transsexuálov je vo Fínsku možné zmeniť údaj vypovedajúci o pohlaví, ktorí sa v tzv. Informačnom systéme o obyvateľstve prideľuje pri narodení, iba za splnenia podmienok, že žiadateľ/ka predloží lekárske stanovisko potvrdzujúce, že predmetná osoba chce natrvalo zmeniť svoju rodovú príslušnosť, je schopná žiť a žije svoj život ako osoba opačného pohlavia a absolvovala sterilizáciu alebo je z iného dôvodu znemožnená jej reprodukčná funkcia. Zákonom sa zároveň obmedzuje možnosť podstúpiť proces zákonného uznania rodovej identity osobám, ktoré nedovŕšiliti plnoletosť, čo je vo Fínsku 18 rokov.

V súlade s ustanoveniami tohto zákona musí byť u žiadateľa/ky lekárom diagnostikovaná porucha sexuálnej identifikácie, aby mohla mať predmetná osoba prístup k špeciálnej zdravotnej starostlivosti pre trans ľudía mohla si zmeniť rodový údaj v úradných dokumentoch. Stanovenie diagnózy však môže trvať aj rok. Mnohí žiadatelia pokladajú povinnosť absolvovať proces vytýčenia diagnózy za stigmatizujúci. Zákonné uznanie rodovej identity (a teda aj prístup k zdravotnej starostlivosti) je podmienené tým, že žiadateľ/ka musí mať stanovenú špecifickú diagnózu transsexuality. V prípade vytýčenia hocakej inej diagnózy žiadatelia strácajú nárok na prístup k zdravotnej starostlivosti a v konečnom dôsledku nie sú schopní úspešne dokončiť proces zákonného uznania rodovej identity.

Porušovanie ľudských práv

V roku 2014 vydala Amnesty International správu o absencii adekvátnych práv trasrodových osôb v Európe s názvom „Štát rozhoduje o tom, kto som: deficit uznávania rodovej identity trans osôb v Európe“. Správa poukázala na niekoľko praktík, ktoré v medziach aktuálne platného zákona a vykonávacieho dekrétu vo Fínsku porušujú ľudské práva trans osôb v krajine.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu : Podporme ľudské práva trans ľudí vo Fínsku on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Juha Sipilä: predseda vlády Fínskej republiky, Úrad predsedu vlády Fínskej republiky

Požadujeme

  • poskytnutie podpory obhajcom ľudských práv a slobôd trans osôb
  • zjednodušenie zákonného procesu zmeny rodovej identity tak, aby bol rýchlejší, dostupnejší, založení na princípe sebaurčenia a prebiehal bez porušovania ľudských práv.
  • revíziu zákona o zákonnom uznaní rodovej identity, zrušenie požiadaviek povinnej sterilizácie a stanovenia diagnózy poruchy sexuálnej identifikácie