Za súhlas v zákonnej definícii znásilnenia

Slovenská republika, akcia začala 25.4.2023, petícia je stále aktívna

V Amnesty International Slovensko vychádzame z presvedčenia a názoru odbornej verejnosti, že súhlas je deliacou líniou medzi sexuálnou interakciou a znásilnením. Systémové zmeny, ktoré posilnia ochranu preživších sexuálneho násilia a znásilnenia na Slovensku, sú preto nevyhnutnosťou.

Žiadame preto poslancov a poslankyne NRSR, aby zabezpečili ochranu obyvateľstva Slovenska pred sexualizovaným násilím a znásilnením.

Pôvodne navrhovaná zmena v novele Trestného zákona, aby bola pri posudzovaní týchto trestných činov v prvom rade zohľadnená slobodná vôľa preživších, predstavovala významný pokus štátu o prijatie legislatívy, ktorá by odstraňovala bariéry pri nahlasovaní a stíhaní týchto trestných činov a pri poskytovaní ochrany preživším.

Po viac ako rok trvajúcom legislatívnom procese, ktorý sprevádzala debata odborníkov a odborníčok z rôznych oblastí, však do parlamentu smeruje návrh redefinície znásilnenia, ktorý je veľkým sklamaním pre ľudí, ktorí čelili, čelia a budú čeliť znásilneniu a sexuálnemu násiliu.

Súčasná definícia znásilnenia platná na Slovensku sa, rovnako ako definícia zahrnutá v predkladanej novele Trestného zákona, zameriava na prítomnosť násilia a prejaveného odporu, pričom nezohľadňuje absenciu slobodného súhlasu (po posúdení v kontexte okolností), ako sa vyžaduje v medzinárodnom práve a normách.

Žiadame Vás preto, aby ste sa postavili za ľudské práva a ochranu ľudí pred sexualizovaným násilím a podnikli všetky kroky pre to, aby bola nedostatočná definícia obsiahnutá v návrhu novely Trestného zákona upravená. Slovensko potrebuje definíciu znásilnenia (v §199 Trestného zákona), ktorá je založená na absencii súhlasu.

VÝZVU ZATIAĽ PODPORILI:

Amnesty International Slovensko

Bez sexizmu (iniciatíva Sexistický kix)

OZ Brána do života

Centrum Slniečko, n.o.

Centrum Slniečko, n.o., Nitra

OZ HANA

Iniciatíva Inakosť

inTYMYta

mesačník Kapitál

LIGHT*

Možnosť voľby

MyMamy, o.z.

Nebudeme ticho!

Neon o.z

NOMANTINELS

Občan, demokracia a zodpovednosť

Odyseus, o.z.

Pomoc rodine

PRIMA, o.z.

OZ Prirodzene

PROGRESFEM

OZ Proti prúdu

Saplinq, o.z.

Za seba, o.z.

Ženy pomáhajú ženám

Mgr. Ivana Klimentová PhD. sociálna poradkyňa, terapeutka

Andrej Kuruc Ing. Mgr. psychológ, expert pre rodovú rovnosť

Mgr. Lenka Pavuková Rušarová klinická psychologička, psychoterapeutka

Mgr. Hana Ševčíková klinická psychologička, psychoterapeutka

Barbora Vašečková, MUDr., PhD. lekárka, psychiatrička

Mgr. Andrea Fábiková, PhD. vedecko-výskumná pracovníčka, Centrum rodových štúdii FiF UK

PhDr. Hana Smitková, PhD. psychologička

Milica Schraggeová psychologička

Matus Kanis Mgr. advokát

Karin Jureková, Mgr. sociálna poradkyňa, štatutárna zástupkyňa, PROGRESFEM

Zuzana Bendíková výkonná riaditeľka, inTYMYta

Štefan Vanko Mgr. PhD. klinický psychológ, Psyche Educa s.r.o.

MUDr. Iveta Kalafutová lekárka

Apolónia Sejková, Mgr. sociálna pracovníčka, projektová manažérka, MyMamy, o.z.

Nina Oravcová Mgr. psychológ

Mgr. Judita Majerová riaditeľka/psychologička, OZ Brána do života - Bezpečný ženský dom

Zuzana Olšinová sociálna pracovníčka a pracovníčka v advokácii, OZ Proti prúdu

Lucia Mikušová, Mgr. právnička

Róbert Olejár terénny sociálny pracovník

Mgr. Lucia Murínová sociálna pracovníčka, OZ Brána do života

Jana Bahulová, Mgr. sociálna pracovníčka, OZ Brána do života

Niko Nagy lektorstvo sexuálnej a vzťahovej výchovy, OZ Prirodzene

Broňa Korec Terenová, Mgr. sociálna pracovníčka, OZ Brána do života

Jana Vyskočil, Mgr. psychologička

Mgr.Mariana Kováčová, PhD. riaditeľka, špeciálna pedagogička, Centrum Slniecko, n.o.

Mgr. Zuzana Kuncová psychologička

Ľudmila Vysocká, Mgr. sociálna pracovníčka, MyMamy, o.z.

Mgr. Monika Kriššáková sociálny pracovník, Centrum Slniečko, n.o.

Silvia Dončevová, PhD pedagogička, supervízorka a mediátorka

Dagmar Gurová Mgr redaktorka

PhDr. Stanislava Segečová klinická psychologička, psychoterapeutka, súdna znalkyňa

Šarlota Pufflerová, PhDr., PhD. psychologička, Občan, demokracia a zodpovednosť

Mgr. Janka Kottulová, PhD. výskumníčka, Centrum rodových štúdií, FiF UK

Jakub Rajčáni, Mgr. Ph.D. psychológ, vysokoškolský pedagóg, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Bc. Julián Vrábel školiteľ, pracovník s mládežou, LIGHT*

Mgr. Sabína Brédová koordinátorka kontaktného centra, projektová manažérka, Občianske združenie PRIMA

Róbert Furiel ľudskoprávny aktivista a školiteľ, Saplinq, o.z.

Mgr. Michaela Pavelková členka tímu o. z. Bez sexizmu (iniciatíva Sexistický kix)

Veronika Valkovičová, PhD. výskumníčka a vysokoškolská pedagogička, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Hana Mária Kirchner Mgr psychológ

Marta Korgová, Mgr. sociálna pracovníčka, Centrum Slniečko, n.o., Nitra

Mgr. Adriana Mesochoritisová politologička, Možnosť voľby

Mgr. Jitka Dvořáková projektová manažérka a aktivistka za práva žien, Bez sexizmu (realizuje anticenu Sexistický kix)

Bc. Alexandra Demetrianová, M.A. kampanierka a aktivistka za ľudské práva a rodovú rovnosť, Saplinq. o.z. a Možnosť voľby

Alexandra (Sasi) Moran LLB vedecká pracovníčka a publicistka, Feministická sekcia mesačníku Kapitál

Mgr. Martina Zboroňová sociologička, Možnosť voľby

alena faragulova, mgr., phd. vzdelávacia pracovníčka, lingvistka, Možnosť voľby

Zdena Faragulova aktivistka, Nebudeme ticho!

Ivana Rumanová kultúrna antropologička, mesačník Kapitál

Lýdia Bdžoch Koňaková poradenská pracovníčka, OZ HANA

Dominika Jašeková riaditeľka , psychologička, OZ Odyseus

Diana Gregorová členka tímu Bez sexizmu / Iniciatíva Sexistický kix

Bianka Urbanovská lektorka sebaobrany, Za seba, o.z.

PhDr. Mária Hargašová štatutárna zástupkyňa, Pomoc rodine

Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. právnička

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu Za súhlas v zákonnej definícii znásilnenia on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu .

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Poslanci a poslankyne: Národnej rady Slovenskej republiky

Požadujeme

  • aby poslanci a poslankyne NRSR podnikli všetky kroky pre to, aby bola nedostatočná definícia znásilnenia obsiahnutá v návrhu novely Trestného zákona upravená