Urgentná akcia

Prezident Trump: Zrušte cestovný zákaz!

Spojené štáty, akcia začala 13.3.2017, petícia je stále aktívna

Prezident Trump podpísal nové výkonné nariadenie, ktoré znovu zavádza opatrenia diskriminujúce príslušníkov šiestich väčšinovo moslimských krajín, vrátane ľudí na úteku. Navyše dočasne pozastavuje presídlenie ľudí na úteku zo všetkých krajín do USA.

Aktuálne k prípadu

21.3.2017

Prezident Trump a ľudské práva

Od prevzatia úradu začal prezident Trump premieňať svoju jedovatú a nenávistnú rétoriku na realitu a začal vydávať výkonné nariadenia, ktoré ohrozujú ľudské práva miliónov ľudí v USA a vo svete. Reakcie AI na tieto nariadenia nájdete aj na našom webe tu.

16.3.2017

Súd na Havaji pozastavil cestovný zákaz

Federálny sudca na Havaji včera pozastavil nové výkonné nariadenie prezidenta Trumpa. V praxi to znamená, že ľudia pochádzajúci zo šiestich prevažne moslimských krajín, na ktoré sa zákaz vzťahoval, môžu do Spojených štátov pricestovať. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na celé Spojené štáty. Margaret Huangová, výkonná riaditeľka Amnesty International USA v reakcii na rozhodnutie vydala nasledovné stanovisko: "Pokiaľ zostáva v platnosti táto nenávistná politika, budú proti nej súdy bojovať a tisícky ľudí a rodín budú držané v neistote. Zastaviť to môže Kongres zákonom, ktorý nariadenie anuluje. Rozhodnutie proti cestovnému zákazu nám len potvrdzuje to, čo už dávno vieme - že je to zaujatosť voči moslimom, ktorá je falošne predávaná ako snaha o bezpečnosť. Nenávisť nie je cestou k bezpečnosti. Zákaz musí byť okamžite zrušený." Pokračujeme v boji proti diskriminujúcemu zákazu cestovania. Pridajte sa k nám. Ďakujeme!


Toto výkonné nariadenie môže ovplyvniť napríklad rodiny, ktoré museli utiecť zo zničeného sýrskeho Aleppa, alebo pred vojnou či hladomorom v Jemene. Títo ľudia utekajú pred konfliktami a ďalšími závažnými hrozbami a potrebujú ochranu.

Cestovný zákaz a širokosiahle zmeny presídľovacieho programu Spojených štátov budú mať na najzraniteľnejších ľudí na úteku vo svete drastický dopad. Ľudia na úteku, ktorí mali byť presídlení do Spojených štátov boli vybraní na základe závažnosti utrpenia, ktoré zažili počas úteku pred konfliktom a prenasledovaním. Už dnes musia pred tým, ako vstúpia do USA prejsť bezpečnostnou previerkou, ktorá často trvá veľmi dlho. S najnovším výkonným nariadením sa ich nádej na to, že sa konečne dostanú do bezpečia, takmer rozplynie.

Vyzývame prezidenta Trumpa, aby vláda Spojených štátov zrušila toto diskriminujúce výkonné nariadenie. Prezident Trump nesmie zneužívať svoje právomoci, musí dodržiavať závazky Spojených štátov voči najzraniteľnejším ľuďom na úteku na svete a zrušiť diskriminujúci cestovný zákaz.

Pozadie prípadu

Nové výkonné nariadenie znovu zavádza mnoho z najzávažnejších súčastí predchádzajúceho nariadenia vydaného 27. januára 2017 - obnovuje 90 dňový zákaz vstupu do Spojených štátov občanom šiestich väčšinovo moslimských krajín (Irán, Líbya, Somálsko, Sudán, Sýria a Jemen) a pozastavuje presídľovací program Spojených štátov na obdobie 120 dní. Po znovuobnovení programu ďalej znižuje počet prijatých ľudí na úteku počas fiškálneho roku 2017 na 50 tisíc. V porovnaní so 110 tisíc ľuďmi, ktorých sa USA zaviazali v danom období presídliť, je to zníženie o viac než 50%.

Nové výkonné nariadenie sa nevzťahuje na osoby s trvalým pobytom a niektorých držiteľov víz. Stále je však diskriminačné a má neprimeraný dopad na príslušníkov islamskej viery. Výkonné nariadenie je v rozpore s princípom nediskriminácie podľa článkov 2 a 26 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) a článku 1 Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (CERD). Spojené štáty ratifikovali oba dokumenty.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu : Za zrušenie diskriminujúceho zákazu on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Prezident Donald Trump: Prezident Spojených štátov amerických

Požadujeme

  • Zrušiť výkonné nariadenie, ktoré porušuje princíp nediskriminácie ukotvený v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch a je v rozpore so záväzkami Spojených štátov v rámci Dohovoru o utečencoch z roku 1951