Urgentná akcia

Jandievovi hrozí vydanie do Ruska

Slovenská republika, akcia začala 21.2.2018, petícia je stále aktívna

Aslan Jandiev bol zadržaný slovenskými orgánmi 20. januára 2011, krátko predtým, ako Generálna prokuratúra Ruskej federácie požiadala o jeho vydanie. Po rozhodnutí exministerky spravodlivosti zo 7. februára 2018 môže byť Aslan kedykoľvek vydaný. Ak by bol vydaný do Ruska, Aslan Jandiev bude vystavený riziku mučenia a iného zlého zaobchádzania.

Aktuálne k prípadu

7.12.2018

Medzinárodná podpora Aslanovi pomohla

Vďaka medzinárodnej podpore a dohľadu nad jeho prípadom Aslan nebol v Ruskej Federácií vystavený mučeniu, ako sme sa obávali. Autority mu tiež zaistili potrebnú zdravotnú starostlivosť. Napriek tomu Amnesty odsudzuje vydávanie jedincov zo Severného Kaukazu do Ruskej federácie a diplomatické ochrany nepovažuje za dostatočné pre zabránenie zlému zaobchádzaniu a mučeniu.

8.8.2018

Ústavný súd odmietol sťažnosť

Ústavný súd SR odmietol Aslanovu sťažnosť, v ktorej namietal porušenie jeho základných práv zásahom Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva vnútra SR, Úradu medzinárodnej spolupráce Prezídia Policajného zboru a Národnej ústredne Interpol pri realizácii úkonov smerujúcich k jeho vydaniu do Ruskej federácie v rozpore s neodkladným opatrením Výboru OSN pre ľudské práva z 21. júna. Dôvodom bol nedostatok právomoci Ústavného súdu na prerokovanie sťažnosti. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. Ústavný súd o tom rozhodol v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika a sudcov Jany Baricovej a Mojmíra Mamojku na neverejnom zasadnutí senátu v utorok 7. augusta.

18.7.2018

Aslan Jandiev bol vydaný do Ruska

V utorok 17.6.2018 bol Aslana Jandiev vydaný do Ruska napriek zákazu jeho vydania Výborom OSN pre ľudské práva. Slovensko tak porušilo svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv. Aslan Je dlhodobo chorý a v Rusku mu hrozí vážne riziko mučenia alebo iného zlého zaobchádzania a nespravodlivý súdny proces. Výzvu za spravodlivý súdny proces, ako aj prístup k zdravotnej starostlivosti a zabezbečenie, aby Aslan nebol mučený môžete popisať online TU.

13.7.2018

Slovensko nerešpektuje rozhodnutie OSN - Jandiev má byť vydaný 17. júla

Slovensko sa chystá konať v rozpore s predbežným opatrením Výboru OSN pre ľudské práva, ktorý našej vláde 21. júna nariadil, aby pána Jandieva nevydala do Ruska a počkala, kým jeho prípad prešetrí a rozhodne. Slovensko tak bude konať v rozpore so svojimi vlastnými právnymi predpismi, podľa ktorých je krajina viazaná Medzinárodným paktom o občianskych a ľudských právach a tento má prednosť pred slovenskými zákonmi. K realizácii vydania má dôjsť 17. júla.

21.6.2018

Výbor OSN vydal predbežné opatrenie o nevydaní Jandieva do Ruska

Výbor OSN pre ľudské práva vydal predbežné opatrenie, podľa ktorého sa má Slovensko zdržať vydania Jandieva do Ruskej federácie počas konania pred Výborom. Výbor sa bude zaoberať tým, či nedochádza k porušeniu medzinárodného práva v prípade vydania Jandieva do Ruska, keďže mu tam hrozí mučenie. Výbor by mal zohľadniť aj okolnosť, že pán Jandiev požiadal na Slovensku o azyl, pričom o jeho azylovej žiadosti sa doposiaľ nerozhodlo a prípadným vydaním by azylové konanie stratilo zmysel.

2.5.2018

Jandievovi opäť hrozí vydanie do Ruska

Aslan Jandiev opäť čelí riziku blížiaceho sa vydania do Ruska po rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý zamietol jeho sťažnosť, že v prípade vydania môžu byť porušené jeho zákadné práva. Amnesty International je presvedčená, že ak by bol Jandiev vydaný do Ruska, tak by bol vystavený riziku mučenia a iného zlého zaobchádzania.

22.3.2018

Aslan Jandiev nebude vydaný do Ruskej federácie

Ústavný súd SR včera rozhodol o odklade rozhodnutia ministerky spravodlivosti, na základe ktorého malo dôjsť k faktickému vydaniu zo Slovenska. Tento odklad znamená, že do právoplatného rozhodnutia v tejto veci nemožno Aslana Jandieva vydať na trestné stíhanie do Ruskej federácie.


Aslan Akhmetovič Jandiev bude vystavený riziku mučenia a iného zlého zaobchádzania v prípade jeho vydania zo Slovenska do Ruskej federácie. Ministerka spravodlivosti povolila jeho vydanie 7. februára 2018 na základe predchádzajúcich rozhodnutí slovenských súdov, ktoré v roku 2016 zamietli odvolanie proti rozhodnutiam o vydaní. Ak by bol Aslan Jandiev vydaný, Slovensko by konalo v rozpore s povinnosťou nepreviesť osoby v rámci svojej jurisdikcie na miesto, kde by mohli byť vystavené riziku mučenia a iného zlého zaobchádzania (princíp non-refoulement) a zaručiť ich právo na spravodlivý proces.

Podľa informácií Amnesty International Aslan Jandiev ušiel z Ingušska (republika na severnom Kaukaze v Ruskej federácii) a 14. mája 2008 požiadal o azyl na Slovensku z dôvodu prenasledovania orgánov činných v trestnom konaní v Ingušsku a Severnom Osetsku (tiež na severnom Kaukaze), kde bol krivo obvinený z niekoľkých zločinov a mučením donútený k “priznaniu”.

Vo februári 2011 podala Generálna prokuratúra Ruskej federácie žiadosť o jeho vydanie a uviedla, že bol obvinený z nasledujúcich trestných činov: činnosť v ozbrojenej skupine; nelegálne držanie a preprava strelných zbraní a výbušnín; teroristické činy a iné trestné činy. Aslan Jandiev bol 20. januára zatknutý slovenskými orgánmi a odvtedy je zadržaný.

Zatiaľ čo Aslan Jandiev stále čaká na rozhodnutie vo veci udelenia azylu, slovenské úrady ho môžu kedykoľvek vydať Ruskej federácii. V júni 2013 vydal Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) predbežné opatrenia proti vydaniu Aslana Jandieva do Ruskej federácie, kde by bol vystavený riziku mučenia. Slovenské orgány sú podľa medzinárodného práva povinné nevydať osobu, ktorá má ochranu v podobe predbežných opatrení vydaných ESĽP.

Pozadie prípadu

Aslan Jandiev uviedol, že predtým, ako utiekol na Slovensko, bol v septembri 2005 zadržaný v Nazráne v Ingušsku. Policajti ho tri dni mučili, aby získali "priznanie" k zločinom, ktorých sa nedopustil. Až na desiaty deň, keď bol jeho zdravotný stav kritický, ho prepustili pre nedostatok dôkazov.

Vzhľadom na pretrvávajúce napätie medzi Severným Osetskom a Ingušskom by ingušský etnický pôvod Aslana Jandieva pri jeho vydaní do Ruska mohol byť ďalším rizikovým faktorom, keďže by bol pravdepodobne súdený v Severnom Osetsku, kde sa údajne dopustil trestných činov, z ktorých je obvinený.

Amnesty International pravidelne dostáva správy o mučení a inom zlom zaobchádzaní z oblasti severného Kaukazu, predovšetkým z Ingušska a Severného Osetska. Takéto porušovanie ľudských práv sa často uvádza práve v kontexte tzv. protiteroristických aktivít vykonávaných členmi orgánov činných v trestnom konaní. Amnesty International opakovane získala informácie o svojvoľných obvineniach jednotlivcov ako podozrivých členov ozbrojených skupín. Dôkazy proti nim boli založené väčšinou na "priznaní" alebo "svedectvách" získaných mučením alebo nátlakom. Takéto "priznania" a "svedectvá" sú potom použité ako základ pre odsúdenie ľudí za zločiny vyplývajúce z aktivít ozbrojených skupín a ďalších zločinov.

20. februára 2018 informovala slovenská exministerka spravodlivosti Amnesty International, že jej rozhodnutie o schválení vydania Aslana Jandieva sa zakladá na diplomatických zárukách zo strany Ruska. Výskum Amnesty International dokazuje, že diplomatické záruky od vlád v krajinách, v ktorých je mučenie pretrvávajúcim problémom, nemôžu poskytnúť účinnú ochranu pred takýmto zneužívaním.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu zastavenie násilného vydania do Ruska on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Gábor Gál: Minister spravodlivosti
  • Denisa Saková: Ministerka vnútra
  • Miroslav Lajčák: Minister zahraničných vecí

Požadujeme

  • aby Ministrer zahraničných vecí SR a Ministrer vnútra SR zastavili vydanie Aslana Jandieva do Ruska, kde by bol vystavený riziku mučenia a iného zlého zaobchádzania;
  • aby Minister vnútra SR zabezpečil zrýchlené azylové konanie v prípade Aslana Jandieva;
  • aby Minister spravodlivosti SR stiahol rodhodnutie o extradícii zo 7. februára 2018, keďže by tak Slovensko porušilo svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv.