Urgentná akcia

Poľsko, zastavte obmedzovanie prístupu k legálnym interrupciám!

Poľsko, akcia začala 17.1.2018, petícia je stále aktívna

Poľský Ústavný súd zverejnil v januári 2021 nález, na základe ktorého je umelé prerušenie tehotenstva z dôvodu poškodenia plodu protiústavné. Toto rozhodnutie znamená de facto úplný zákaz interrupcií v krajine. Vyzvite spolu s nami poľské štátne orgány, aby prestali legislatívne obmedzovať prístup k interrupciám.

Aktuálne k prípadu

2.11.2021

Reštriktívne zákony o interrupciách zabíjajú

Pred niekoľkými týždňami bola v poľskej nemocnici hospitalizovaná 30-ročná pacientka, ktorá v 22. týždni tehotenstva prišla o plodovú vodu. Podľa právnika rodiny zosnulej, personál nemocnice napriek tomu a napriek žiadostiam pacientky, ktorá o svojom zhoršujúcom sa stave komunikovala s blízkymi, interrupciu nevykonal a na základe rozhodnutia súdu čakal, kým plod odumrie. Pacientka medzitým zomrela na septický šok (posledné štádium otravy krvi). Udalosť vyvolala vlnu protestov a ľudia v uliciach viacerých poľských miest žiadajú legálny prístup k bezpečným a včasným interrupciám, používajúc slogan známy z krajín Latinskej Ameriky – Už ani o jednu viac! #anijednejwięcej.

28.1.2021

V reakcii na rozhodnutie súdu vyšli do ulíc tisíce Poliek a Poliakov

Právny zákaz interrupcií nezabráni tomu, aby ich ženy aj naďalej podstupovali a nezníži ich počet. Naopak, toto rozhodnutie môže mať za následok zvýšenú mieru ilegálne vykonávaných interrupcií, a teda priamo ohroziť zdravie a život tehotných osôb. Nutnosť vyhľadávať tieto zdravotné služby v zahraničí môže zvýšiť mieru tzv. „potratového turizmu“. Poľská vláda by si mala konečne uvedomiť, že rozhodnutie, ako nakladať s vlastným telom a životom je rozhodnutím každého človeka a štát nemá právo do tohto rozhodnutia zasahovať. Ľudia v Poľsku nevzdávajú svoj boj za ľudské práva a nevzdávame sa ani my. Pridajte sa k nám! #youwillneverwalkalone

27.1.2021

Ľudia v Poľsku čelia ďalšiemu ohromnému útoku na ich práva!

Poľský Ústavný súd dnes zverejnil nález, na základe ktorého je prístup k interrupciám na základe poškodenia plodu alebo v prípade, že je zdravotný stav plodu nezlučiteľný so životom, protiústavný. Poškodenie plodu je pritom dôvodom na vykonanie viac ako 90 % legálnych interrupcií v Poľsku. Rozhodnutie súdu teda znamená de facto úplný zákaz vykonávania interrupcií v krajine. Toto rozhodnutie predstavuje porušenie medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov krajiny. Od uverejnenia nálezu vo Vestníku zákonov je však toto rozhodnutie považované za právne uplatniteľné.

2.7.2018

Budúcnosť práva na interrupciu ostáva nejasná

Členovia tímu Amnesty International Poľsko sa zúčastnili jednania subkomisie ohľadom novely zákona obmedzujúcej právo na umelé prerušenie tehotenstva. Zároveň sa pred parlamentom konal protest proti tejto novele. Hoci novela nebola schválená, nebola ani zamietnutá. Subkomisia rozhodnutie odročila vytvorením ďalšej subkomisie, ktorá ju má znovu prešetriť.

20.6.2018

Protesty vo Varšave mali pozitívny účinok

Od posledných masových protestov v marci neboli navrhnuté žiadne ďalšie parlamentné rozpravy o novele zákona obmedzujúcej právo na umelé prerušenie tehotenstva. Keďže ale novela nebola stiahnutá, ešte stále predstavuje hrozbu. Dobrou správou je, že Ústavný súd ešte nezačal konanie o ústavnosti interrupcie v prípadoch, keď stav embrya alebo plodu je nezlučiteľný so životom, na ktoré minulý rok podala podnet skupina poslancov. Znepokojenie však nedávno priniesla správa, že s touto parlamentnou skupinou, považujúcou takéto interrupcie za protiústavné, súhlasí aj Minister spravodlivosti, ktorý je zároveň Generálnym prokurátorom. Pri súčasnom stave obmedzovania nezávislosti súdov by rozhodnutie Ústavného súdu mohlo v Poľsku priniesť zákaz väčšiny potratov.


Poľská interrupčná legislatíva dlhodobo patrí medzi najstriktnejšie v Európe, až na mimoriadne prípady zakazuje interrupcie aj do 12. týždňa tehotenstva. Výnimky sú prípustné iba v prípadoch, keď je ohrozené zdravie alebo život matky alebo je tehotenstvo následkom znásilnenia či incestu. Posledná novela zákona už zrušila tretiu výnimku na vykonávanie interrupcií, ktorá sa týkala prípadov, v ktorých došlo k poškodeniu embria alebo plodu, alebo k vývinu, ktorý je nezlučiteľný so životom.

Táto novela z dielne vládnucej strany Právo a spravodlivosť znamená de facto úplný zákaz vykonávania interrupcií v Poľsku, nakoľko väčšina interrupcií v krajine bola vykonávaná práve z dôvodu vývinových porúch embrya alebo plodu. Prístup žien k interrupciám bol už tak nesmierne komplikovaný a predchádzala mu neúnosná miera byrokracie. Legislatívne zmeny pravdepodobne neznížia počet prerušení tehotenstva, pre ktoré sa Poľky rozhodnú. Naopak, táto novela môže zvýšiť mieru nelegálne vykonávaných interrupcií, a teda priamo ohroziť zdravie a život matiek a zvýšiť tiež mieru tzv. „potratového turizmu“ do zahraničia. Poľská vláda by si mala konečne uvedomiť, že rozhodnutie, ako nakladať s vlastným telom a životom je rozhodnutím každej ženy a muža a štát nemá právo do tohto rozhodnutia zasahovať.

V roku 2016 sa vďaka masívnym protestom podarilo zastaviť zákon, ktorý by úplne zakázal interrupcie v Poľsku. Vďaka tomu vieme, že aj dnes máme nádej na zmenu.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu za zastavenie obmedzovania prístupu k legálnym interrupciám on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu .

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Mateusz Morawiecki: Poľský premiér
  • Andrzej Duda: Prezident

Požadujeme

  • aby poľské štátne orgány prestali obmedzovať prístup k bezpečným, včasným a legálnym interrupciám