Urgentná akcia

Humanitárna kríza v Grécku

Grécko, akcia začala 14.3.2016, petícia je stále aktívna

Tisícky ľudí na úteku, žiadateľov a žiadateliek o azyl a migrantov a migrantiek sú uväznení v Grécku v ťažkých podmienkach. Kvôli svojvoľnému a diskriminačnému uzavretiu hraníc na ceste západným Balkánom nemajú žiadny prístup k ochrane. Pokiaľ štáty EÚ nezačnú urýchlene prijímať ľudí na úteku z Grécka, bude sa humanitárna situácia s príchodom ďalších tisícok naďalej zhoršovať.

Aktuálne k prípadu

11.8.2016

Situácia v Grécku je stále vážna

Hranice v celej Európe zostávajú pre ľudí na úteku a migrantov zatvorené a približne 49 tisíc z nich stále uviazlo v Grécku. Mnohí z nich uviazli v hrozných podmienkach v štátom spravovaných táboroch. Tisíce mužov, žien a detí čelí veľmi neistej budúcnosti. O svojej situácii majú veľmi málo informácií. Grécke úrady navyše nedávno oznámili, že niektoré tábory uzavrú– staré letisko v Elliniko a dva bývalé olympijské štadióny v tej istej oblasti. Nachádza sa v nich asi 2000 ľudí na úteku a migrantov. Nikto v táboroch nemá o týchto plánoch informácie, šíria sa len chýry a ľudia sa boja. Európske krajiny sa stále vyhýbajú svojej zodpovednosti, podľa údajov Európskej komise z júna bolo z Grécka doteraz relokovaných len 1500 osôb, pričom sa európske štáty v septembri 2015 dohodli na 66 tisícoch. Podpíšte našu petíciu za to, aby aj Slovensko prevzalo svoju zodpovednosť. Ďakujeme

21.7.2016

Uväznení v Grécku: fotogaléria

Výskumníci Amnesty International navštívili v Grécku tábory a zbierali príbehy ľudí, ktorí tam uviazli v katastrofálnych podmienkach. Pozrite si fotogalériu z výskumu.

26.4.2016

Spravodajca AI počas návštevy ostrovov Lesbos a Chios

Prečítajte si zápisky od nášho spravodajca Connora Fortuna z výskumnej cesty na gréckych ostrovoch Lesbos a Chios: http://goo.gl/1dW94U

24.3.2016

Tisícky ľudí uviazli v Grécku

Podľa posledných údajov sa počet ľudí na úteku, žiadateľov a žiadateliek o azyl, migrantov a migrantiek, ktorí uviazli v Grécku zvýšil na približne 50 tisíc. Prístav Pireaus v Aténach sa premenil na provizórny tábor, kde na zemi v prijímacej hale alebo vonku v stanoch spáva okolo 5 tisíc ľudí. Po dohode medzi EÚ a Tureckom z 18. marca sú ľudia na úteku, ktorí priplávu ku gréckemu pobrežiu registrovaní na ostrovoch, a po zrýchlenom preskúmaní žiadosti o azyl môžu byť vrátení do Turecka. Navyše, z táborov na gréckych ostrovoch sa stali zadržiavacie centrá. V súlade so svojou pozíciou proti povinnému zaisťovaniu, pozastavilo UNHCR niektoré zo svojich aktivít v uzavretých centrách na ostrovoch.


Odhaduje sa, že v súčasnosti sa na gréckej hranici s Macedónskom nachádza približne 10 tisíc utečencov a utečenkýň, žiadateľov a žiadateliek o azyl a migrantov a migrantiek, vrátane mnoho rodín s malými deťmi ľudí s rôznym zdravotným znevýhodnením a tehotných žien. Striedavé uzatváranie hraníc a diskriminačné praktiky na hraniciach, ktoré boli prijaté za účelom spomalenia prúdu a obmedzenia počtu ľudí, ktorí sa vydávajú na cestu západným Balkánom, ich väznia v ťažkých podmienkach. Macedónsko a Srbsko uzavreli od 19. februára svoje hranice pre ľudí z Afganistanu, ktorí predstavujú 30% z počtu ľudí prichádzajúcich do Grécka. Ľudia nemajú pravidelný prístup k hygienickým zariadeniam a čelia nedostatku vody a jedla. Mnohí spia v zlých podmienkach a sú vystavení nehostinnému počasiu. Táto situácia sa negatívne odráža na ich zdraví a prístup k zdravotnej starostlivosti je obmedzený.

Popri tom, ako sa úrady snažia spomaliť ľudí cestujúcich ku krajine, sa humanitárna situácia tiež rapídne zhoršuje na ostatnom území krajiny. Prijímacie kapacity Grécka v Aténach a na iných miestach sú maximálne vyťažené. Mnoho žien, mužov a detí spí pod holým nebom v centre Atén a v prístave Piraeus. Na gréckych ostrovoch sú prijímacie podmienky kritické, pretože každý týždeň tam prichádzajú tisícky ľudí, ktorí unikajú pred násilím a konfliktom. Podľa UNHCR prišlo každý deň vo februári na grécke ostrovy okolo 1900 ľudí a v prvých dvoch dňoch v marci dokonca 2700 ľudí. 57% z nich tvorili ženy a deti.

Podľa gréckych úradov v súčasnosti v krajine uviazlo 32000 ľudí. Experti UNHCR uvádzajú, že toto číslo môže v najbližších dňoch narásť až na 70 tisíc. Dramaticky sa tým zvyšuje počet ľudí, ktorí uviazli v Grécku a potrebujú medzinárodnú ochranu. Zatiaľ čo grécke úrady bojujú s extrémne vysokým prílevom ľudí na úteku, tí v súčasnosti nemajú v krajine možnosť prístupu k účinnej azylovej procedúre. Túto situáciu zhoršuje fakt, že relokačná schéma EÚ nefunguje - zo 160 tisíc ľudí, ktorých sa členské štáty EÚ zaviazali prijať, opustilo Grécko len 295 z nich.

Pozadie prípadu

18. februára bola podpísaná dohoda o rozšírenej spolupráci medzi hlavami policajných služieb Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Macedónska, ktorá zavádza jednotné registračné procedúry pozdĺž cesty západným Balkánom, ako aj obmedzenia na počty vstupov. Rakúsko navyše vo februári oznámilo, že bude limitovať počet žiadostí o azyl na 80 za deň. Tieto obmedzenia spustili ďalšie uzatváranie hraníc a diskriminačné praktiky pozdĺž cesty. Diskriminačné hraničné procesy, ktoré platia od novembra 2015 sa 19. Februára ešte zhoršili vylúčením afgánskych občanov a občanok. Iba ľudia zo Sýrie a z Iraku môžu prejsť cez hranice a dokonca ani ľuďom týchto národností nie je dovolené prejsť, pokiaľ nemajú cestovné dokumenty.

Z výsledkov nedávneho prieskumu UNHCR vyplýva, že 71% ľudí z Afganistanu, ktorí do Grécka prišli v januári 2016, utiekli pred násilím a konfliktom.

Grécke úrady oznámili otvorenie nových prijímacích centier na prijatie väčšieho počtu ľudí na úteku. No aj s novými miestami budú prijímacie kapacity veľmi limitovaná, pokiaľ budú ľudia prichádzať po uzavretí hraníc. Dobrovoľnícke skupiny a neziskové organizácie sa snažia pokryť základné potreby ľudí, ktorí uviazli v Grécku.

Situácia na gréckej hranici s Macedónskom sa vyostruje. 29. februára Amnesty International zaznamenala použitie slzného plynu macedónskymi policajnými zložkami proti ľuďom na úteku, za účelom ich zatlačenia naspať.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu : Za urýchlené riešenie humanitárnej krízy v Grécku on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním odkazu e-mailom a tiež poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Donald Tusk: Predseda Európskej rady

Požadujeme

  • Využitie všetkých dostupných prostriedkov pre urýchlené prijatie žiadateľov/iek o azyl z Grécka vrátane relokácie osôb bez využitia obmedzujúcich kritérií pre výber
  • Uľahčenie zjednotenia rodín a umožnenie žiadateľom/kám o azyl získať víza cez zástupcov členských štátov priamo v Grécku
  • Podporenie účinný program pomoci gréckej humanitárnej kríze
  • Ukončenie diskriminačných hraničných postupov a podporenie krajín na trase západným Balkánom s cieľom zaistiť ľuďom na úteku a žiadateľom/kám o azyl prístup k azylovému konaniu a odpovedajúcim podmienkam prijímania
  • Sprístupnenie bezpečných a legálnych cesty pre ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu tak, aby sa nemuseli vydávať do Európy cez nebezpečné námorné cesty