Zobraziť detaily o prípade

Pomôžte nám odoslať čo najviac výziev

Požadujte:

  • aby Ministerstvo vnútra Slovinskej republiky zjednodušilo prístup k právnej tranzícii a transrodovým ľuďom umožnilo podstúpiť úradnú zmenu rodu na základe sebaurčenia,
  • aby MV z článku 37 vykonávacieho predpisu k zákonu o matrikách vypustilo vetu: „Podkladom pre vydanie rozhodnutia je potvrdenie príslušného zdravotníckeho zariadenia alebo lekára, z ktorého je zrejmé, že daná osoba prešla zmenou pohlavia.“

Odkazy pošleme na tieto adresy:

Vážený pán minister.
Boštjan Poklukar
Ministerstvo vnútra Slovinskej republiky
Štefanova ulica 2
1501 Ľubľana
Slovinsko

Prehľad všetkých prípadov

Požadujeme

  • aby Ministerstvo vnútra Slovinskej republiky zjednodušilo prístup k právnej tranzícii a transrodovým ľuďom umožnilo podstúpiť úradnú zmenu rodu na základe sebaurčenia,
  • aby MV z článku 37 vykonávacieho predpisu k zákonu o matrikách vypustilo vetu: „Podkladom pre vydanie rozhodnutia je potvrdenie príslušného zdravotníckeho zariadenia alebo lekára, z ktorého je zrejmé, že daná osoba prešla zmenou pohlavia.“

Podporte výzvu ZA OCHRANU PRÁVA NA SEBAURČENIE V SLOVINSKU on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.