Zobraziť detaily o prípade

Pomôžte nám odoslať čo najviac výziev

Požadujte:

  • aby SR ratifikovala článok 31 Európskej sociálnej charty,
  • aby SR zabezpečila napĺňanie práva na bývanie tak, ako charta stanovuje.

Odkazy pošleme na tieto adresy:

Vážení predstavitelia a prestaviteľky vlády SR
Vláda Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovensko

Prehľad všetkých prípadov

Požadujeme

  • aby SR ratifikovala článok 31 Európskej sociálnej charty,
  • aby SR zabezpečila napĺňanie práva na bývanie tak, ako charta stanovuje.

Podporte výzvu ZA RATIFIKÁCIU ČL. 31 EURÓPSKEJ SOCIÁLNEJ CHARTY on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.