Urgentná akcia

Poľsko: ohrozené práva žien a dievčat

Poľsko, akcia začala 17.1.2018, petícia je stále aktívna

Novela, ktorá by vážne ohrozila sexuálne a reprodukčné práva žien v Poľsku sa opäť môže vrátiť do parlamentu.

Aktuálne k prípadu

2.7.2018

Budúcnosť práva na potrat ostáva nejasná

Členovia tímu Amnesty International Poľsko sa zúčastnili jednania subkomisie ohľadom novely zákona obmedzujúcej právo na potrat. Zároveň sa pred parlamentom konal protest proti tejto novele. Hoci novela nebola schválená, nebola ani zamietnutá. Subkomisia sa ju rozhodla „zamraziť“ vytvorením ďalšej subkomisie, ktorá ju má znovu prešetriť.

20.6.2018

Protesty vo Varšave mali pozitívny dopad

Od posledných masových protestov v marci neboli navrhnuté žiadne ďalšie parlamentné rozpravy o novele zákona obmedzujúcej právo na potrat. Keďže ale novela ešte nebola stiahnutá, môže ešte vždy predstavovať hrozbu. Dobrou správou je, že Ústavný tribunál ešte nezačal rokovanie o ústavnosti potratu plodu, ktorého stav je nezlučiteľný so životom, ako mu minulý rok navrhla skupina poslancov. Znepokojenie však nedávno priniesla správa, že s poslancami o protiústavnosti týchto potratov súhlasí aj Minister spravodlivosti, ktorý je zároveň aj Generálnym prokurátorom. Pri súčasnom stave obmedzovania spravodlivosti súdov by rozhodnutie Ústavného tribunálu mohlo v Poľsku priniesť zákaz väčšiny potratov.


Súčasne platná legislatíva, ktorá patrí medzi najstriktnejšie v Európe, až na mimoriadne prípady interrupcie aj do 12. týždňa tehotenstva úplne zakazuje. Výnimka je možná iba v prípade, že je ohrozené zdravie alebo život matky, tehotenstvo je následkom znásilnenia alebo incestu, prípadne, že došlo k poškodeniu plodu alebo je jeho zdravotný stav nezlúčiteľný so životom. Navrhovaná novela by mala práve poslednú z výnimiek zrušiť a budúcu matku, ktorá by sa v takejto situácií rozhodla pre potrat postaviť mimo zákon.

Táto novela z dielne vládnucej strany Právo a spravodlivosť má podporu prezidenta Andrzeja Dudu a de facto by znamenala úplný zákaz potratov v Poľsku, nakoľko väčšina interrupcií v krajine je vykonávaných práve z dôvodu ochorenia plodu. Prístup žien k potratom je aj tak nesmierne komplikovaný a predchádza mu neúnosná miera byrokracie. Navrhované legislatívne zmeny pravdepodobne neznížia počet potratov, pre ktoré sa Poľky rozhodnú. Naopak, táto novela môže zvýšiť mieru nelegálne vykonávaných potratov a teda priamo ohroziť zdravie a život matiek a zvýšiť tiež mieru „potratového turizmu“. Poľská vláda by si mala konečne uvedomiť, že rozhodnutie, ako nakladať s vlastným telom a životom je rozhodnutím každej ženy a muža a štát nemá právo do tohto rozhodnutia zasahovať.

V roku 2016 sa vďaka masívnym protestom podarilo zastaviť zákon, ktorý by úplne zakázal interrupcie v Poľsku. Vďaka tomu vieme, že aj dnes máme nádej na zmenu.

________________________________________________________________________________

POLAND: WOMEN'S RIGHTS IN POLAND UNDER THREAT!

Poland, petition started 17.1.2018 and it´s still active

The Polish Parliament is about to consider a bill that if passed would impose further limitations to the already restricted access to safe and legal abortion in Poland.

Parliamentarians will have to decide if they o amend the 1993 Law on Family Planning (abortion law) with the view of ban severe or fatal foetus impairment from the permitted grounds for termination of pregnancies.

This is a new attempt to curtail women’s rights.

Poland’s abortion law is one of the most restrictive in Europe and it is not the first time that it is at risk of further limitations. After the unprecedented and successful mass mobilizations across the country in October 2016 a bill to impose a near total ban on abortion was finally withdrawn.

Let’s support women’s rights in Poland again in this new attempt to undermine women’s and girls’ human rights.

Please sign the petition calling on the President, the Prime Minister and Members of the Parliament of Poland to reject the bill to amendment to the Polish law (1993 Law on Family Planning) with the view of banning abortions on the grounds of severe or fatal foetal impairment.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu : zrušenie novely zákona o zákaze potratov on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS) a súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Marek Kuchciński: Predseda poľského parlamentu (sejm)
  • Andrzej Duda: Prezident

Požadujeme

  • zastavenie novely zákona o ďalšom sprísnení prístupu k potratom.
Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ